Με επιστολή του ο ΙΣΑ ζητάει επίλυση του θέματος της αναστολής αποστολής φυσικου αχρείου ιατρών.

Συγκεκριμένα,

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13985/06.07.2020 επιστολής μας, σχετικά με την αναστολή της αποστολής φυσικού αρχείου των ιατρών που αφορά τις υποβολές μηνός Ιουνίου 2020, δεν υπάρχει έως και σήμερα καμία ενημέρωση από πλευράς του Οργανισμού.

Αντιλαμβάνεστε ότι οι ιατροί – μέλη μας, είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι, καθώς έχουν απομείνει μόλις δυο ημέρες έως τις 31.07, οπότε είναι και η καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή του φυσικού αρχείου.

Ενόψει των ανωτέρω, σας καλούμε όπως μεριμνήσετε άμεσα ώστε να επιλυθεί το ζήτημα, δίνοντας παράταση στην προθεσμία της υποβολής, με την ταυτόχρονη διαβεβαίωση ότι τούτο δεν θα συνιστά οιοδήποτε νομικό κώλυμα κατά την πληρωμή των συγκεκριμένων παραπεμπτικών.