Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Μεταναστών στις 18 Δεκεμβρίου, ημέρα που καθιερώθηκε με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των μεταναστών και των οικογενειών τους, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός επικεντρώνει την προσοχή του στους ανθρώπους εκείνους που έδωσαν τον προσωπικό τους αγώνα επιβίωσης, προκειμένου να υπερβούν τις οικονομικές ή κοινωνικές αντιξοότητες που αντιμετώπιζαν στις χώρες προέλευσής τους, αναζητώντας συνθήκες ασφαλέστερης  ζωής για ευημερία, προοπτική, εξέλιξη και διαβίωση στη βάση του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η απόκριση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο μεταναστευτικό ζήτημα παραμένει ευέλικτη και διαρκώς προσαρμοζόμενη στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, προκειμένου οι παρεχόμενες υπηρεσίες του να καλύπτουν κατά το δυνατόν όλο το εύρος των αναγκών των μεταναστευτικών πληθυσμών που διαβιούν στην Ελλάδα.

 Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταύρος, παραμένει στην πρώτη γραμμή υποστήριξης των μετακινούμενων πληθυσμών παρέχοντας υπηρεσίες που αφορούν τόσο στην υποδοχή, φιλοξενία, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, προστασία και κοινωνική ένταξη των μεταναστών και προσφύγων που διαβιούν στη χώρα μας, κυρίως μέσα από τη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ) στην Αθήνα και τα Καλάβρυτα, των Πολυδύναμων Κέντρων Προσφύγων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, της Τηλεφωνικής Γραμμής Προσφύγων, όσο και στην ισότιμη πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Κατά το τελευταίο έτος, περισσότεροι από 6.500 μετανάστες υποστηρίχθηκαν από δράσεις, υπηρεσίες και χρηματοδοτούμενα προγράμματα που υλοποιεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με την πολύτιμη συνδρομή του στελεχιακού και εθελοντικού δυναμικού του και τη διαρκή στήριξη της Διοίκησης του Οργανισμού.

#########