Αν υπάρχουν γιατροί που έχουν κάνει παραβάσεις στη συνταγογράφηση τότε πρέπει να εξεταστεί η κάθε περίπτωση ξεχωριστά και διεξοδικά.

Ο ΙΣΑ απέστειλε  επιστολή στον Υπουργός Υγείας κ. Β.Κικίλια, με την οποία για μία ακόμα φορά τονίζει ότι κρίνει επιβεβλημένη τη σύσταση Μικτής Επιτροπής για την εξέταση των φερόμενων παραβάσεων των ιατρών κατά τη συνταγογράφηση.

Ειδικότερα στην επιστολή του ο ΙΣΑ επισημαίνει τα εξής:

“Δια της παρούσης επιστολής μας, επιθυμούμε να σας επισημάνουμε το γεγονός ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει από έτους απευθυνθεί επανειλημμένως τόσο σε εσάς, όσο και στους λοιπούς αρμόδιους φορείς, τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη σύστασης κοινής επιτροπής ελέγχου σε συνεργασία με τους ιατρικούς συλλόγους, ΠΡΙΝ την απόφαση επιβολής οιαδήποτε ποινής προς τους ιατρούς για ζητήματα συνταγογράφησης.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει και από τις επισυναπτόμενες επιστολές, αίτημά μας είναι να δημιουργηθεί μία μικτή επιτροπή από τον ΕΟΠΥΥ, την ΥΠΕΔΥΦΚΑ, τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και εκπρόσωπο της αντίστοιχης του ελεγχόμενου ιατρού, ιατρικής εταιρείας ώστε να ελέγχεται ενδελεχώς κάθε πιθανή παράβαση προ πάσης αποστολής κλήσης για έγγραφες εξηγήσεις και επιβολής ποινών.

Όπως έχουμε σημειώσει επανειλημμένως, ο ΙΣΑ τάσσεται υπέρ του ελέγχου προκειμένου να αποφεύγεται η πλημμελής άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος, πλην όμως, πρέπει οι έλεγχοι να πραγματοποιούνται με αμιγώς ιατρικά κριτήρια, δηλαδή τα επιστημονικά δεδομένα και όχι με λογιστικά. Η άσκηση της ιατρικής είναι καθήκον του ιατρού και δεν πρέπει να παρακωλύεται για κανένα λόγο.

Με γνώμονα δε την αποτελεσματικότερη προάσπιση της δημόσιας υγείας και την προάσπιση του δημοσίου χρήματος επανερχόμεθα για μια ακόμα φορά στο ανωτέρω αίτημά μας, ευελπιστώντας στην άμεση ανταπόκριση σας.”

 

#########