Πολύ ασφαλής είναι η χρήση της ιβουπροφαίνης (Nurofen) για την αντιμετώπιση του πόνου όταν δεν υπερβαίνεται η συνιστώσα δόση  (3 δισκία το 24ωρο), σύμφωνα με  μεταναλύσεις  και κλινικές έρευνες, οι οποίες παρουσιάστηκαν σε σχετική διάλεξη από τον κο Μανώλη Συμβουλάκη, Γαστρεντερολόγο, Δ/ντη Β’ Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center, στα πλαίσια του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικού Κολλεγίου Γενικής Ιατρικής.

Το προφίλ Ασφάλειας/ανοχής της ιβουπροφαίνης, χορηγούμενο πάντα στους κατάλληλους ασθενείς σε OTC δόση και μέχρι 5 ημέρες, είναι συγκρίσιμο με αυτό της παρακεταμόλης και του Placebo. Συγκεκριμένα  ανασκόπηση  15 διπλών τυφλών τυχαιοποιημένων  κλινικών ερευνών στις οποίες έγινε σύγκριση ημερήσιας δόσης ιβουπροφαίνης 200-400 mg, παρακεταμόλης  650-1000 mg και placebo, έδειξε  ότι η ιβουπροφαίνη είχε τις ίδιες ανεπιθύμητες δράσεις  με το placebo και καλύτερο αναληγτικο΄αποτέλεσμα 3 ώρες μετά την χορήγηση.  Επιπλέον η ανασκόπηση έδειξε ότι :

  • 30 λεπτά μετά την χορήγηση η ιβουπροφαίνη (Nurofen) έχει καλύτερο αποτέλεσμα έναντι οποιασδήποτε δόσης της Ασπιρίνης.
  • 1 ώρα μετά την χορηγηση η ιβουπροφαίνη παρουσιάζει μεγαλύτερη αναλγησία από την παρακεταμόλη.
  • Οι ασθενείς προτίμησαν την ιβουπροφαίνη σε μεγαλύτερο ποσοστό.

Όμοιος σχεδόν ήταν και ο αριθμός των ανεπιθυμήτων δράσεων σύμφωνα με επόμενη ανασκόπηση 8 διπλών τυφλών τυχαιοποιημένων κλινικών ερευνών, ανάμεσα και στην ημερήσια δόση ιβουπροφαίνης 800-1200mg και placebo.

Μια τρίτη ανασκόπηση 128 συγκριτικών διπλών τυφλών  τυχαιοποιημένων κλινικών ερευνών  με ιβουπροφαίνη και παρακεταμόλη , κατέδειξε ότι οι δύο ουσίες  έχουν ισοδύναμο προφίλ ασφάλειας.

Συμπερασματικά, κατέληξε ο ειδικός,  επιστημονικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι το ποσοστό των σοβαρών γαστρεντερικών ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τη χρήση των μη στεροειδών  αντιφλεγμονωδών είναι συγκριτικά χαμηλός. Τα σοβαρά γαστρεντερικά περιστατικά εμφανίζονται στο 1% των ασθενών κάθε χρόνο και συμβαίνουν όταν υπάρχει χρήση υψηλών δόσεων σε μακροχρόνια θεραπεία και σε χρόνιες καταστάσεις. Σε συνιστώσες δόσεις των μη συνταγογραφούμενων, η εμφάνιση γαστρεντερικών περιστατικών τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά που έλαβαν ιβουπροφαίνη έχει αποδειχθεί ότι είναι παρόμοια με αυτή της παρακεταμόλης. Από όλα  τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, η ιβουπροφαίνη (Nurofen) έχει το καλύτερο προφίλ ανεκτικότητας σε γαστρεντερικά περιστατικά.

Επίσης ,διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη και διασταυρούμενη μελέτη σε 27 ασθενείς με ημικρανία έδειξε:

  • Η ιβουπροφαίνη ήταν σημαντικά καλύτερη από την παρακεταμόλη στην μείωση της σοβαρότητας αλλά και της συχνότητας εμφάνισης των επεισοδίων.
  • Η παρακεταμόλη είχε επίδραση μόνο στην μείωση της σοβαρότητας
  • Η ιβουπροφαίνη αξιολογήθηκε ως καλύτερη τόσο από τους ιατρούς όσο και από τους ασθενείς.

Επιπρόσθετα, όσον αφορά την αναλγητική δράση στον  πονόδοντο, διπλή τυφλή μελέτη6 με 239 ασθενείς με μέτριο – δυνατό πονόδοντο έδειξε 6 ώρες μετά την χορήγηση τόσο η ιβουπροφαίνη όσο και η κεταπροφαίνη είχαν  στατιστικώς σημαντική διαφορά έναντι της παρακεταμόλης τόσο στην έναρξη της αναλγησίας όσο και στην διάρκεια.

Ένα ακόμα σημαντικό συμπέρασμα είναι το γεγονός ότι μελέτες έχουν δείξει χωρίς καμία αμφισβήτηση ότι παρόλο ότι η Ιβουπροφαίνη χρησιμοποιείται συχνά σε δόσεις της τάξης των 600 mg για οξύ άλγος, το μέγιστο αναλγητικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται στα 400 mg/dose.

Τέλος, o κος Συμβουλάκης τόνισε ότι ο Πρότυπος Κατάλογος Απαραίτητων   Φαρμάκων για τον πόνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας περιλαμβάνει μόνο 3 φαρμακευτικές ουσίες, μία εκ των οποίων είναι η ιβουπροφαίνη.

Συμπερασματικά όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα,  ο κος Συμβουλάκης   τόνισε ότι η αποτελεσματικότητα των αναλγητικών διαφέρει τόσο μεταξύ δραστικών, όσο και μεταξύ διαφορετικών μορφών του ίδιου δραστικού. Η ιβουπροφαίνη ταχείας δράσης 400m  μαλακή κάψουλα υπερέχει τόσο απο την παρακεταμόλη (500/1000mg), όσο και απο την ασπιρίνη 500mg  στην αποτελεσματικότητα, ενώ το μέγιστο αναλγητικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται στα 400 mg/dose.

#########