ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Ιατρικές Εκδόσεις Γιάννη Β. Παρισιάνου. Αθήνα 2018.

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ/φημα ), δηλαδή η απεικόνιση των  καρδιακών δυναμικών στο χαρτί, ηλικίας 140 περίπου χρόνων συνεχίζει να αποτελεί αναίμακτο κλινικό «εργαλείο» πρώτης ζήτησης στη διαγνωστική φαρέτρα του καρδιολόγου γιατρού.

Είναι η παλαιότερη και ευρύτατα χρησιμοποιούμενη καρδιολογική εργαστηριακή εξέταση. Σήμερα, παρότι έχει εν πολλοίς υπερκεραστεί από νεώτερες διαγνωστικές μεθόδους, αδιαμφισβήτητα αντιπροσωπεύει το πιο εύχρηστο, «φθηνό» και μη παρεμβατικό κλινικό «εργαλείο»» για τη διάγνωση πολλών καρδιακών παθήσεων. Επιπλέον αποτελεί την άμεση μέθοδο για την ανίχνευση και διαγνωστική προσέγγιση των καρδιακών αρρυθμιών.

Η επισταμένη μελέτη των επί μέρους παραμέτρων του εξασφαλίζει τη διάγνωση στην πλειονότητα των καρδιακών αρρυθμιών. Ευχερής η ΗΚΓ/φική διάγνωση σε πολλές περιπτώσεις αρρυθμιών,  καθίσταται προβληματική, πραγματικός «γρίφος», σε αρκετές από αυτές, των οποίων η «αποκρυπτογράφηση» απαιτεί, όχι σπάνια, «Ιώβειο» υπομονή!  Στη βοήθεια του «χάρακα» και του «διαβήτη» είναι αναγκασμένος να προσφύγει αρκετά συχνά ο καρδιολόγος.. Ενίοτε όμως το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο. Η καλή «ανάγνωση» του ΗΚΓ/φήματος δεν αρκεί. Τότε η προσφυγή σε αιματηρές διαγνωστικές εξετάσεις (ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος) είναι αναγκαία.

Επίσης, αξιόλογη υπήρξε η συμβολή τουΗΚΓ/φήματος στην κατανόηση και εκτίμηση της επίπτωσης των ηλεκτρολυτικών διαταραχών, της τοξικής δράσης πολλών φαρμάκων, καρδιολογικών και μη, στην καρδιακή λειτουργία και στη διαπίστωση των ανεπιθύμητων ενεργειών τους.

 

Η συλλογή επί μισό περίπου αιώνα πληθώρας ΗΚΓ/φημάτων, απλών και  περίπλοκων, δυσερμήνευτων και ευχερούς διάγνωσης, από τον πρεσβύτερο από τους συγγραφείς, αποτέλεσε το έναυσμα για τη συγγραφή του ανά χείρας βιβλίου με τον τίτλο: «Ενδιαφέροντα  Ηλεκτροκαρδιογραφήματα».

Η κύρια δυσχέρεια που προέκυψε κατά τη μελέτη των ΗΚΓ/φικών διαγραμμάτων ήταν η επιλογή εκείνων τα οποία θα εκπλήρωναν στο μέτρο του δυνατού, τις προσδοκίες των συγγραφέων. Προσδοκίες που αποσκοπούσαν στην επάρκεια των χρησιμοποιηθέντων ΗΚΓ/φημάτων για την επιστημονική «κάλυψη» των πιθανών μελετητών τους.

Για την επίτευξη του ανωτέρου σκοπού χρησιμοποιήθηκαν ΗΚΓ/φήματα όλων των βαθμίδων. Ενδιαφέροντα κατά τη γνώμη των συγγραφέων στο σύνολό τους, διαχωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες.

Στην πρώτη συμπεριλήφθηκαν 180 ΗΚΓ/φήματα των οποίων η διάγνωση τεκμηριώνεται με την κατά το μάλλον ή ήττον λεπτομερειακή τους ερμηνεία. Σε αρκετά από αυτά κρίθηκε αναγκαία και η γραφική απεικόνιση των επί μέρους παραμέτρων τους για την καλύτερη κατανόηση. Η ποιοτική εμφάνιση των σκαριφημάτων αντικατοπτρίζει τις καλλιτεχνικές δυνατότητες (sic) των συγγραφέων!

Στη δεύτερη κατηγορία καταχωρήθηκαν 110 περιπτώσεις, στις οποίες τίθεται μόνον η διάγνωση. Η εξιχνίαση και η ορθότητα των επιστημονικών συλλογισμών, οι οποίοι οδήγησαν σ’ αυτή αφήνεται στη  διαγνωστική ικανότητα των μελετητών τους.

Τα παρουσιαζόμενα ΗΚΓ/φικά διαγράμματα δεν αντιστοιχούν και  σε ισάριθμα άτομα. Υπάρχουν περιπτώσεις, οι οποίες ανήκουν στον ίδιο ασθενή, αλλά σε διαφορετική φάση εξέλιξης της πάθησής του και κατ’ επέκταση της ΗΚΓ/φικής της εξωτερίκευσης

 

Κωνσταντίνος Δ.Μάλλιος