Η πλαστική χειρουργική έχει πολύ μεγάλη ευρύτητα ως ειδικότητα. Αρχίζει από την επανορθωτική, συνεχίζει με τη μικροχειρουργική, προχωράει στο τραύμα και στο έγκαυμα, στις μεταμοσχεύσεις ιστών, στην αντιμετώπιση των κακοηθειών, του καρκίνου του δέρματος και των υπόλοιπων ιστών (που προκαλεί σοβαρά ελλείμματα μετά από χειρουργικές επεμβάσεις τα οποία χρειάζονται αποκατάσταση), για να κλείσει με την αισθητική χειρουργική, η οποία ασχολείται με την επανόρθωση της γήρανσης.
Είναι η ειδικότητα η οποία ασχολείται με την ανάπλαση, μετακίνηση, διαμόρφωση και αναδιάταξη των ιστών έτσι ώστε να καλυφθούν ελλείμματα που προκαλούνται από τραύματα ή αφαίρεση όγκων, να επανασυγκολληθούν ιστοί που έχουν ακρωτηριαστεί, να αναδιανεμηθούν ιστοί που έχουν υποστεί τις επιπτώσεις της γήρανσης και, τέλος, να βελτιωθεί η λειτουργικότητα ιστών ή οργάνων που έχουν επηρεαστεί από εξωγενείς παράγοντες. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι κάθε επέμβαση πλαστικής χειρουργικής ενέχει πάντοτε και το στοιχείο της αισθητικής αποκατάστασης, είτε πρόκειται για επανορθωτική είτε για οποιαδήποτε άλλη.

Kαι τούτο διότι, εκτός από την αποκατάσταση της λειτουργικότητας, απαιτείται και η αισθητική αποκατάσταση προκειμένου να έχουμε ευκολότερη επανένταξη του ασθενούς στο κοινωνικό σύνολο.
‘ο συγκεκριμένο κεφάλαιο ασχολείται περισσότερο με τις καθημερινές επεμβάσεις αισθητικής χειρουργικής, αφήνοντας τις επίπονες και λιγότερο ευχάριστες επεμβάσεις επανορθωτικής για πιο εξειδικευμένα συγγράμματα. Οι καθημερινές αυτές επεμβάσεις χωρίζονται σε επεμβάσεις προσώπου και επεμβάσεις κορμού.
Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε τη δυναμική είσοδο της τεχνολογίας των λέιζερ στην πλαστική χειρουργική, η οποία έχει δώσει σημαντικές λύσεις σε περιπτώσεις όπου η κλασική πλαστική χειρουργική αδυνατούσε να το κάνει. ”την τεχνολογία των λέιζερ θα αναφερθούμε στην τελευταία ενότητα.

Επεμβάσεις προσώπου

Pινοπλαστική

Η ρινοπλαστική είναι μια επέμβαση όπου, ανάλογα με το πρόβλημα, διαφοροποιούμε αισθητικά το χόνδρινο και τον οστέινο σκελετό της μύτης ώστε να έρχεται σε αισθητική ισορροπία ανθρωπομετρικά με το υπόλοιπο πρόσωπο. –ρόκειται για επέμβαση που βελτιώνει ριζικά την εμφάνιση του προσώπου, καθώς επίσης την ψυχολογία του ασθενούς. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων στη συγκεκριμένη αισθητική μονάδα είναι η εμπειρία του χειρουργού.
Οι λόγοι που οδηγούν άτομα κάθε φύλου και ηλικίας στη ρινοπλαστική είναι, εκτός από αισθητικοί (κυρτή μύτη, παχιά, αποκλίνουσα κ.ά., υπερμεγέθεις ρώθωνες κ.λπ.), και παθολογικοί, έχουν να κάνουν δηλαδή με την κακή λειτουργία της αναπνοής του ρινικού διαφράγματος. Φυσικά, η ρινοπλαστική επέμβαση επιβάλλεται και σε περιπτώσεις συγγενούς δυσμορφίας, ατυχημάτων που προκαλούν τραυματισμό ή κάταγμα, κ.ά. (επανορθωτική ρινοπλαστική).
Η μύτη αποτελείται από τον οστεοχόνδρινο σκελετό, ο οποίος κατά κύριο λόγο καθορίζει το σχήμα της, και από το δέρμα που τον καλύπτει. ατά την επέμβαση βελτιώνεται το σχήμα του σκελετού, εφόσον οι χειρουργικοί χειρισμοί γίνονται μόνο στο εσωτερικό της μύτης. Ο πλαστικός χειρουργός θα καθορίσει το νέο σχήμα κατόπιν εκτενούς συζήτησης με το ενδιαφερόμενο άτομο, το οποίο και θα ενημερώσει σχετικά, και κατά τη διάρκεια της επέμβασης θα ακολουθήσει την ενδεδειγμένη τεχνική ανάλογα με το πρόβλημα. –άντως η προηγούμενη λήψη λεπτομερούς ιστορικού και η φωτογράφηση θεωρούνται απαραίτητες.
Μετά την επέμβαση τοποθετείται λεπτό στρώμα γύψου στην επιφάνεια της μύτης και ο ασθενής επανέρχεται στις δραστηριότητές του μετά την πάροδο 5-7 ημερών, ανάλογα με την τεχνική που έχει εφαρμοστεί. Mετά από 7-10 ημέρες το μετεγχειρητικό οίδημα υποχωρεί και ο γύψινος νάρθηκας αφαιρείται.
Η ρινοπλαστική θεωρείται η κατ’ εξοχήν επέμβαση που βελτιώνει ριζικά την ψυχολογία των ατόμων, τα οποία αποκτούν έντονο αίσθημα αυτοπεποίθησης, και ως εκ τούτου βελτιώνει την ποιότητα ζωής. ”την περίπτωση μάλιστα που υπάρχει ήδη αρμονία της μύτης με το πρόσωπο, με την ελάχιστη βελτίωση ορισμένων χαρακτηριστικών της επιτυγχάνεται εξαιρετικό αποτέλεσμα (ρινοπλαστική φινέτσας).


Βλεφαροπλαστική με λέιζερ

Είναι γεγονός ότι η περιοχή των ματιών μας είναι αυτή που ουσιαστικά δεσπόζει στο πρόσωπο, μιας και όλοι το πρώτο σημείο που κοιτούν όταν απευθύνονται στον άλλο είναι τα μάτια του. –αράλληλα, οποιαδήποτε αλλαγή στην αισθητική αυτή μονάδα του προσώπου είναι καθοριστική για την εμφάνιση.
Όμως, η περιοχή των βλεφάρων και του δέρματος γύρω από αυτά επιδέχεται τις συνεχείς επιδράσεις της εξωγενούς (περιβάλλον, ήλιος κ.ά.) και της ενδογενούς (γονίδια, κληρονομικότητα, χρόνος) γήρανσης. Έτσι με την πάροδο του χρόνου έχουμε την εμφάνιση συμπτωμάτων τα οποία επιβαρύνουν τη συγκεκριμένη περιοχή. ‘α συμπτώματα αυτά είναι τα εξής τρία: η χαλάρωση του δέρματος των άνω και κάτω βλεφάρων, η συγκέντρωση λίπους (¥σακούλες™) και η δημιουργία ρυτίδων τόσο στα βλέφαρα όσο και γύρω από αυτά (¥πόδι της χήνας™).
H επέμβαση στο κάτω βλέφαρο τόσο για την αφαίρεση της χαλάρωσης όσο και για την αφαίρεση του λίπους έχει μικρή διάρκεια επιτρέποντας την επάνοδο του ασθενούς στις δραστηριότητές του τη μεθεπόμενη ημέρα. Εάν η επέμβαση γίνει για τους ίδιους λόγους στο άνω βλέφαρο χρειάζονται 1-2 ημέρες παραπάνω πριν την επάνοδο. ‘έλος, εάν χρειαστεί και απομάκρυνση των ρυτίδων με λέιζερ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μακιγιάζ από την 3-4 ημέρα μετά την επέμβαση προκειμένου να καλύψει την ήπια ερυθρότητα η οποία εμφανίζεται. Ωστόσο η τελευταία τεχνολογία των λέιζερ δεν προκαλεί σχεδόν καθόλου ερυθρότητα, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό.
Aυτή τη στιγμή η άποψη είναι ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων επιβάλλεται η συνδυασμένη τεχνική, δηλαδή μία επέμβαση και για τα τρία, για την αφαίρεση του λίπους, της χαλάρωσης και των ρυτίδων. Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία και ο ασθενής μπορεί να φύγει από το νοσοκομείο την ίδια ημέρα, λίγες μόλις ώρες μετά το τέλος της επέμβασης.

 

Ρυτιδοπλαστική (face-lifting)

H ρυτιδοπλαστική (ή face-lifting) είναι μια επέμβαση που επιλύει το πρόβλημα της χαλάρωσης του προσώπου και συγχρόνως αποκαθιστά τη χαλάρωση του τραχήλου (λαιμού). ατά την εν λόγω επέμβαση το δέρμα ανασηκώνεται προκειμένου να τραβηχτεί και να αφαιρεθεί η περίσσεια των υποκείμενων μυών του προσώπου, με αποτέλεσμα το πρόσωπο να αποκτά νεανική όψη. Eδώ απαιτείται τοπική ή γενική αναισθησία, ανάλογα με την έκταση του προβλήματος, και περίπου μία εβδομάδα αποχής από τις καθημερινές δραστηριότητες, περίοδος μετά την οποία έχουμε πλήρη αποκατάσταση.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη συνδυασμένη χρήση λέιζερ και κλασικών μεθόδων πλαστικής χειρουργικής, η οποία προσφέρει άριστα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, στη ρυτιδοπλαστική δεν μπορεί να επέμβει κανείς με κλασικές μεθόδους στις λεπτές ρυτίδες του προσώπου, στην υφή του δέρματος, στη φωτογήρανση (καφέ κηλίδες, πανάδες κ.λπ.). ”ε αυτές τις περιπτώσεις η χρήση της τεχνολογίας των λέιζερ (laser resurfacing) δίνει άψογο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα αφού, πέραν όλων των άλλων (ρυτίδες καπνιστών –άνω χείλους–, ρυτίδες γύρω από τα μάτια, λεπτές ρυτίδες παρειών κ.λπ.), βελτιώνεται θεαματικά η ποιότητα του δέρματος.
H βελτίωση όλων των παραπάνω στοιχείων χάρη στην τεχνολογία των λέιζερ, σε συνδυασμό με την εξάλειψη της χαλάρωσης με τις κλασικές μεθόδους ρυτιδοπλαστικής, συνεπάγεται εξαιρετικά αποτελέσματα ως προς την εμφάνιση του προσώπου.


Ωτοπλαστική

Η επέμβαση αυτή έχει να κάνει με την αναδιαμόρφωση του χόνδρινου σκελετού του αυτιού, σε περιπτώσεις όπου κάτι τέτοιο απαιτείται, και αντιμετωπίζει είτε το συχνότερο πρόβλημα των αφεστώτων ώτων (πεταχτά αυτιά) είτε συγγενή προβλήματα (όπως ανωτία, μικρωτία) είτε, τέλος, τραυματικά προβλήματα των αυτιών.
Οι επεμβάσεις αποκατάστασης τραυμάτων των αυτιών ή συγγενών προβλημάτων είναι πολύπλοκες (συχνά απαιτούνται περισσότερες από μία επεμβάσεις), γίνονται με τεχνικές ανάλογες με το υπάρχον πρόβλημα και θεωρούνται ιδιαίτερα επιτυχημένες. Χρησιμοποιούνται είτε χόνδρινα αυτόλογα μοσχεύματα είτε συνθετικά υλικά που καλύπτονται με γειτονικούς ιστούς και αποκαθιστούν σοβαρά προβλήματα των αυτιών (ανωτία, μικρωτία, τραύματα κ.λπ.).
Η πιο συχνή επέμβαση είναι για την αισθητική αποκατάσταση των πεταχτών αυτιών (αφεστώτα ώτα), τα οποία συνήθως απασχολούν την παιδική ηλικία, όχι όμως μόνο αυτή. Kατά την επέμβαση, η οποία γίνεται με τοπική αναισθησία ή, εάν αυτό απαιτείται, με γενική, ανοίγεται μια μικρή τομή στην οπίσθια επιφάνεια του αυτιού και αναπλάθεται ο χόνδρος, ώστε το αυτί να επανέλθει στη σωστή ανατομική του θέση και το σχήμα του να βελτιωθεί. Γίνεται ελαφρά περίδεση και ο ασθενής είναι έτοιμος να αναλάβει πάλι καθημερινές δραστηριότητες μετά από 3-5 ημέρες, χωρίς πάντως να απαιτείται νοσηλεία στο νοσοκομείο.


Επεμβάσεις κορμού


Πλαστική μαστών

Ανόρθωση
Πρόκειται για επέμβαση η οποία πραγματοποιείται πολύ συχνά, τόσο διότι η νεανική εμφάνιση των μαστών ενδιαφέρει όλες τις γυναίκες (θέμα αισθητικής) όσο και γιατί πολλές φορές υπάρχει πρόβλημα λειτουργικό. Η πτώση που παρουσιάζουν οι μαστοί μπορεί να είναι ελαφρά, μέτρια ή σοβαρή. ”ε κάθε περίπτωση όμως τα αποτελέσματα είναι τα επιθυμητά.
Με την επέμβαση επιτυγχάνεται η σμίκρυνση και ανόρθωση των μεγάλων και πεσμένων από το βάρος μαστών ή απλώς η ανόρθωση των πεσμένων μαστών, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. H λειτουργικότητά τους δεν επηρεάζεται και δεν υπάρχει κανένα ανεπιθύμητο επακόλουθο.
Σμίκρυνση
Η δυσμορφία που παρουσιάζουν οι μεγάλοι μαστοί με το υπερβολικό βάρος, το οποίο προκαλεί αυλακώσεις στους ώμους από τις τιράντες του στηθόδεσμου, οι πόνοι στη μέση, στις ωμοπλάτες και στο λαιμό και οι συχνές δερματίτιδες είναι οι κύριες αιτίες που οδηγούν τις γυναίκες στην επέμβαση της σμίκρυνσης των μαστών, εκτός φυσικά από το αισθητικό πρόβλημα. Επίσης, συχνό είναι το φαινόμενο της ασυμμετρίας που οφείλεται στην υπερπλασία του ενός μόνο μαστού.
Με την επέμβαση αφαιρείται όσο δέρμα, λίπος και μαστικός αδένας χρειάζεται για να επιτευχθεί το επιθυμητό μέγεθος και σχήμα. Οι τομές γίνονται είτε γύρω από τη θηλή είτε σε σχήμα άγκυρας ή ανεστραμμένου ‘ και συρράπτονται με ειδικά εσωτερικά ράμματα. Η θηλή δεν χάνει την ευαισθησία της ούτε το στήθος τη λειτουργικότητά του.
Οι επεμβάσεις για τη σμίκρυνση του μαστού πραγματοποιούνται με γενική αναισθησία σε μεγάλα νοσηλευτικά κέντρα.

Μεγέθυνση
άθε γυναίκα έχει δικαίωμα να απολαμβάνει ένα όμορφο στήθος, που αναδεικνύει τη θηλυκότητά της. H επιστήμη έρχεται να εκπληρώσει αυτή τη γυναικεία επιθυμία, προσφέροντας αποτελέσματα πράγματι θεαματικά.
Oι λόγοι που οδηγούν μια γυναίκα στην απόφαση να μεγεθύνει το στήθος της είναι:
α. η πρωτογενής υποπλασία ή απλασία,
β. η ιδιοπαθής υποστροφή που παρατηρείται συνήθως μετά το θηλασμό,
γ. η απότομη απώλεια βάρους,
δ. η ασυμμετρία των μαστών.
Tο πρόβλημα αντιμετωπίζεται με την εμφύτευση ειδικών ενθεμάτων σιλικόνης. Το ένθεμα είναι ένας μικρός σάκος από στερεή ελαστική σιλικόνη γεμάτος από πυκνόρρευστη σιλικόνη και εμφυτεύεται από τον πλαστικό χειρουργό. Διατίθεται σε ποικιλία μεγεθών και σχημάτων, ώστε να προσαρμόζεται στην εκάστοτε περίπτωση. Tα ενθέματα είναι συσκευασμένα κατά ζεύγη και αποστειρωμένα πριν χρησιμοποιηθούν από το χειρουργό. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι τα ενθέματα σιλικόνης έχουν αποδειχθεί επιστημονικά ως η ασφαλέστερη μέθοδος αύξησης του όγκου του μαστού.
Πριν από την επέμβαση λαμβάνεται το ιατρικό ιστορικό της γυναίκας, εξετάζονται οι μαστοί της, αποφασίζεται ο τύπος της τομής, το επιθυμητό μέγεθος κ.λπ. Η τομή γίνεται συνήθως στην πτυχή κάτω από το μαστό, στο κάτω ήμισυ της θηλής ή στην πτυχή της μασχάλης. Η προσθήκη τοποθετείται ακριβώς πίσω από το μαζικό αδένα ή ακόμη, σε ειδικές περιπτώσεις, πίσω από το μείζονα θωρακικό μυ. Η θέση της προσθήκης δεν επηρεάζει σε καμιά περίπτωση τη λειτουργία του αδένα (γαλακτοφορία, αισθητικότητα).
Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία σε μεγάλα νοσηλευτικά κέντρα. Αμέσως μετά πρέπει να φορεθεί ειδικός στηθόδεσμος. Δεν απαιτείται νοσηλεία στο νοσοκομείο.

 

Αποκατάσταση μαστού ύστερα από μαστεκτομή
Ο καρκίνος του μαστού, ύστερα από χρόνιες επιστημονικές έρευνες και προσπάθειες, είναι σήμερα μια ασθένεια που αντιμετωπίζεται επιτυχώς. –αρ’ όλα αυτά, πολλές φορές απαιτείται χειρουργική εκτομή του πάσχοντα μαστού. Δυστυχώς, μετά από μια τέτοια επέμβαση η γυναίκα αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα λόγω του ακρωτηριασμού ενός ευαίσθητου σημείου του σώματός της το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την εμφάνιση και τη θηλυκότητά της. Εδώ επεμβαίνει πλέον η πλαστική χειρουργική, η οποία φροντίζει για την αποκατάσταση του μαστού.
άθε γυναίκα που έχει υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθεί σε μαστεκτομή είναι υποψήφια για την επέμβαση της αποκατάστασης. Aνάλογα με την περίπτωση, η επέμβαση γίνεται είτε αμέσως μετά την επέμβαση της μαστεκτομής, οπότε μιλούμε για άμεση αποκατάσταση, είτε μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος που κρίνεται απαραίτητο.
ατά την επέμβαση τοποθετείται ένθεμα σιλικόνης, στην περίπτωση που η μαστεκτομή αφήνει αρκετό δέρμα ώστε να δεχθεί την προσθήκη. Όταν το δέρμα δεν είναι αρκετό, ¥δανειζόμαστε™ γειτονικούς ιστούς χρησιμοποιώντας κρημνούς (κομμάτια) δέρματος ή μυοδερματικούς (μυός+δέρματος). Οι πλέον χρησιμοποιούμενοι κρημνοί είναι:
α. Πλατύς ραχιαίος. Με αυτή τη μέθοδο μετακινείται δέρμα από τη ράχη μαζί με ένα τμήμα από τον πλατύ ραχιαίο μυ.
β. Ορθός κοιλιακός. Θεωρείται η τελευταία λέξη στο σχεδιασμό κρημνών. Tμήμα δέρματος της κοιλιάς που περισσεύει και ο ένας από τους δύο ορθούς μυς μετακινούνται στην περιοχή της μαστεκτομής. ”την περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται προσθήκη σιλικόνης. Ωστόσο η συγκεκριμένη επέμβαση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε υπερβολικά αδύνατα ή παχύσαρκα άτομα, ή όταν έχουν προηγηθεί επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα οι οποίες έχουν επηρεάσει την αιμάτωση του μυός.
Γίνεται επίσης αποκατάσταση της θηλής με δέρμα από τον ίδιο το μαστό για τη θηλή και με δερματικό μόσχευμα από την άνω έσω επιφάνεια του μηρού για την άλω, με ταυτόχρονο κατάλληλο δερματοχρωματισμό.

Αποκατάσταση μετά από μερική μαστεκτομή

Στις περιπτώσεις αυτές η αποκατάσταση είναι ευκολότερη όταν χρησιμοποιούνται μυοδερματικοί κρημνοί ή σιλικόνη.


Ανόρθωση μηρών

Ένα πολύ ενοχλητικό και σύνηθες φαινόμενο στις γυναίκες είναι η χαλάρωση των μηρών τους. H χαλάρωση αφορά διάφορες πλευρές των μηρών (εσωτερική, εξωτερική, εμπρόσθια, οπίσθια κ.λπ.), μπορεί να είναι συμμετρική ή ασύμμετρη και οφείλεται στην κληρονομικότητα, στην παχυσαρκία, στην απώλεια βάρους (δίαιτα) και στον τοκετό. Η κατάσταση είναι ενοχλητική αφενός για λόγους καλαισθησίας και αφετέρου λόγω της τριβής που πολλές φορές προκαλείται.
Kατά την επέμβαση, το μόνο που χρειάζεται είναι να αφαιρεθεί δέρμα εσωτερικά ή εξωτερικά, εφόσον δεν υπάρχει παχυσαρκία ή λιποδυστροφία. ”ε περίπτωση που υπάρχει ένα από αυτά τα δύο, το λίπος αφαιρείται ταυτόχρονα με την ανόρθωση των μηρών. ”ε πολλές περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο, προηγείται επέμβαση λιποαναρρόφησης και, αφού περάσουν 2-3 μήνες, γίνεται η επέμβαση αποκατάστασης της χαλάρωσης. –ροτιμούνται τομές που εξυπηρετούν χωρίς να είναι εμφανείς, όπως η τομή εσωτερικά και ψηλά στο μηρό ή η οριζόντια εκτομή πάνω από το γλουτό.
Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία σε μεγάλα νοσηλευτικά κέντρα. Η ασθενής μπορεί να επιστρέψει με προσοχή στις δραστηριότητές της μετά από μια εβδομάδα περίπου, ενώ η πλήρης αποκατάσταση είναι εμφανής σε 2-3 εβδομάδες.


Κοιλιοπλαστική

Πρόκειται για επέμβαση συχνή, κυρίως σε άτομα με χαλάρωση του κοιλιακού τοιχώματος, με δυσμορφίες του δέρματος, του μυϊκού τοιχώματος και του λιπώδους ιστού, τα οποία οφείλονται συνήθως στην εγκυμοσύνη, στην απώλεια βάρους, στην ηλικία, στην παχυσαρκία κ.λπ. H εμφάνιση μιας δύσμορφης κοιλιάς (δέρμα χαλαρό και περίσσιο χωρίς πολύ λίπος, πολύ λίπος με αρκετά καλό δέρμα, παχύσαρκο κοιλιακό τοίχωμα με πτώση, διάσταση στη μέση μετά από εγκυμοσύνη κ.λπ.) δημιουργεί προβλήματα, όπως είναι ο αποκλεισμός των ατόμων αυτών από διάφορες επιθυμητές δραστηριότητες, οι περιορισμοί στην ένδυση, στην κίνηση του σώματος, κ.ά.
Η επέμβαση απαιτεί γενική αναισθησία. Η τομή γίνεται χαμηλά και οριζόντια, ώστε να καλύπτεται από το εσώρουχο. ”τη συνέχεια, το δέρμα και το υποδόριο λίπος αποκολλώνται από τους μυς του κοιλιακού τοιχώματος μέχρι το ύψος των πλευρών. Ο ομφαλός ξεχωρίζεται από το περιβάλλον δέρμα. ‘ο δέρμα που βρίσκεται σε περίσσεια κάτω από τον ομφαλό μπορεί να αφαιρεθεί μαζί με τις ραγάδες, τις ουλές κ.λπ., ενώ αυτό που βρίσκεται πάνω από τον ομφαλό τεντώνεται προς τα κάτω και συρράπτεται με το δέρμα στη γραμμή του εφηβαίου. Οι κοιλιακοί μύες συσφίγγονται με συγκεκριμένη τεχνική (περιστολή τής μεταξύ τους χαλαρής περιτονίας). Tέλος, στο σημείο του διατεταμένου πλέον κοιλιακού δέρματος όπου αντιστοιχεί ο ομφαλός γίνεται ένα ανάλογο άνοιγμα. Η συρραφή εκεί γίνεται με ειδικά εσωτερικά ράμματα, και τοποθετείται λεπτή παροχέτευση.
Η ασθενής από την επόμενη ημέρα αυτοεξυπηρετείται, ενώ παραμένει εκτός εργασίας 1-2 εβδομάδες.

 

Λιποαναρρόφηση

Το φυσιολογικό υποδόριο λίπος κατανέμεται ομαλά στην επιφάνεια του σώματος δίνοντας αντίστοιχα τη χαρακτηριστική για τον άνδρα και τη γυναίκα μορφή. Ανάλογα με τη διατροφή, αυξάνεται ή ελαττώνεται ομοιόμορφα σε ολόκληρο το σώμα, γι’ αυτό ονομάζεται και λειτουργικό λίπος.


Τι είναι η λιποδυστροφία;

Είναι η κατάσταση κατά την οποία σε ορισμένες περιοχές του σώματος εμφανίζεται ένα διαφορετικό στη συμπεριφορά λίπος, το οποίο παραμορφώνει την εμφάνιση του σώματος είτε με τη διάχυτη μορφή είτε με τα γνωστά σε όλους ¥ψωμάκια™. ”υνήθως η εμφάνισή του οφείλεται σε κληρονομικά αίτια και αφορά κυρίως τις γυναίκες. Tις περισσότερες φορές η μάζα του αυξάνεται βαθμιαία με την ηλικία και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν επηρεάζεται σημαντικά από τις μεταβολές του βάρους (δίαιτες κ.ά.).


Πώς αντιμετωπίζεται η λιποδυστροφία;

”τις βαριές καταστάσεις λιποδυστροφίας το λίπος αφαιρείται οριστικά με τη μέθοδο της λιποαναρρόφησης. Γίνεται μια πολύ μικρή τομή στο δέρμα, μόλις μερικών χιλιοστών, και μέσω αυτής το λίπος αναρροφάται με ένα λεπτό μεταλλικό καθετήρα και με τη βοήθεια μια ειδικής αντλίας από την περιοχή που έχει καθοριστεί. Η μικρή τομή κλείνει με 1-2 ράμματα. Αμέσως μετά πρέπει να φορεθεί ειδικό ελαστικό καλτσόν. ‘ο δέρμα της περιοχής, το οποίο είναι όργανο ελαστικό, συστέλλεται ανάλογα με τη βιολογική του ηλικία. Όσο νεότερο είναι το άτομο, τόσο γρηγορότερα συστέλλεται το δέρμα.
Η επέμβαση γίνεται με γενική ή τοπική αναισθησία σε μεγάλα νοσηλευτικά κέντρα. Η ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην οικία της αυθημερόν και στις δραστηριότητές της μετά από 4-6 ημέρες. ‘ο αποτέλεσμα φαίνεται αμέσως μετά την επέμβαση και η τελική αποκατάσταση έρχεται μετά από 3-6 εβδομάδες ή και μήνες όταν πρόκειται για υπερβολικά μεγάλες λιποδυστροφικές μάζες.
”πίλοι

Οι σπίλοι (κοινώς ελιές) αποτελούν προβλήματα του δέρματος που οφείλονται σε διάφορες αιτίες και τα οποία μπορεί να εξελιχθούν ανάλογα. Υπάρχουν οι σπίλοι που παρουσιάζουν διαταραχή στη μετανάστευση των μελανοκυττάρων και ονομάζονται μελαγχρωματικοί, και άλλες κατηγορίες σπίλων στις οποίες τα μελανοκύτταρα δεν συμμετέχουν.
Οι μελαγχρωματικοί σπίλοι πρέπει να ελέγχονται κλινικά και, αν η εικόνα τους προκαλεί υποψίες, να αφαιρούνται με την κλασική μέθοδο και να αποστέλλονται για βιοψία με σκοπό την ιστολογική διάγνωση. Mε την αφαίρεση των σπίλων αυτών αποφεύγονται σοβαρά προβλήματα στο μέλλον, μέχρι και ζωές σώζονται, διότι ορισμένοι από αυτούς, αν παραμείνουν, ενδεχομένως να εξελιχθούν σε μελάνωμα. Έχει μεγάλη σημασία η ευαισθητοποίηση του κοινού στο πρόβλημα αυτό και η επίσκεψη στον πλαστικό χειρουργό για κλινική διάγνωση.
Οι σπίλοι που δεν είναι μελαγχρωματικοί (κυτταρικοί, θηλωματώδεις, μυρμηκιώδεις κ.ά.) μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν με λέιζερ, το οποίο απαιτεί τοπική αναισθησία και δεν αφήνει κανένα σημάδι. Mε αυτό τον τρόπο προσφέρεται λύση τόσο στο λειτουργικό (μηχανικός ερεθισμός, κνησμός, πιθανότητα επέκτασής τους κ.ά.) όσο και στο αισθητικό πρόβλημα, ιδιαίτερα στο πρόσωπο. Eκείνο που προέχει είναι η σωστή κλινική διάγνωση προκειμένου να αποφασιστεί εάν οι σπίλοι αυτοί μπορούν να αφαιρεθούν με λέιζερ ή επιβάλλεται η εκτομή και η ιστολογική τους εξέταση.

Λέιζερ και κλασική πλαστική χειρουργική

Τα τελευταία χρόνια, η δυναμική είσοδος των εφαρμογών λέιζερ στην πλαστική χειρουργική ήγειρε πλήθος απόψεων τόσο από τους ίδιους τους πλαστικούς χειρουργούς για τους τρόπους και τα αποτελέσματα των εφαρμογών, όσο και από το ενδιαφερόμενο κοινό για το κατά πόσο αποτελούν την ενδεδειγμένη λύση στα διάφορα προβλήματα.
Εκείνο που πρέπει να αντιληφθεί κανείς είναι ότι το λέιζερ σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν αντικαθιστά τις κλασικές μεθόδους πλαστικής χειρουργικής, την ίδια στιγμή ωστόσο λύνει προβλήματα που δεν αντιμετωπίζονται με αυτές. ”ε ορισμένες περιπτώσεις επεμβάσεων κλασικής πλαστικής χειρουργικής, η μετεγχειρητική πορεία και οι πιθανές επιπλοκές δημιουργούν επιφυλάξεις και απροθυμία στους ενδιαφερομένους να υποβληθούν σε αυτές. Eδώ η χρήση των χειρουργικών λέιζερ συνιστά την ιδανική λύση.
Η άριστη γνώση της συγκεκριμένης προηγμένης ιατρικής τεχνολογίας και η εμπειρία του πλαστικού χειρουργού στις τεχνικές αυτές αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Aπό την άλλη μεριά, η σωστή και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων από τους ειδικούς για τις ενδείξεις και αντενδείξεις των εφαρμογών λέιζερ είναι η βασική προϋπόθεση για τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων.
Επίσης, είναι ανάγκη να διαλυθεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι OΛΑ τα λέιζερ εφαρμόζονται σε ΟΛΕ” τις περιπτώσεις. Yπάρχει διαφοροποίηση, η οποία έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχουν δύο βασικές ομάδες λέιζερ: τα χειρουργικά και τα μη χειρουργικά. Με τα μη χειρουργικά λέιζερ επιλύονται όλα τα προβλήματα ανεπιθύμητης τριχοφυΐας, ευρυαγγειών, χρωματικών βλαβών, τατουάζ, αιμαγγειωμάτων κ.ά., ενώ με τα χειρουργικά λέιζερ επιλύονται τα προβλήματα που εκτενώς προαναφέρθηκαν.

Χειρουργικά λέιζερ

Xάρη στην εν λόγω τεχνολογία είμαστε πλέον σε θέση να επιφέρουμε αλλαγές που δεν μπορούν να επιτευχθούν με τις κλασικές μεθόδους της πλαστικής χειρουργικής, και ως εκ τούτου να προσφέρουμε υψηλότερης ποιότητας αποτελέσματα. Για παράδειγμα στη ρυτιδοπλαστική, με τις κλασικές μεθόδους ναι μεν απομακρύνουμε τη χαλάρωση και τις έντονες ρυτίδες, σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις λεπτές ρυτίδες ή την υφή του γερασμένου δέρματος, κάνοντάς το πιο λαμπερό, πιο υγιές. Εδώ λοιπόν, σε μια συνδυασμένη τεχνική, ακολουθεί αμέσως μετά και επεμβαίνει συμπληρωματικά το λέιζερ, σε μια προσπάθεια, εκτός από τη χαλάρωση η οποία βελτιώνεται, να βελτιωθεί και η συνολική εμφάνιση του δέρματος του προσώπου.
Στο πλαίσιο αυτού του συνδυασμού τους με τις κλασικές μεθόδους της πλαστικής χειρουργικής, τα χειρουργικά λέιζερ μπορούν να αξιοποιηθούν ακόμη για να βελτιώσουν τις μετεγχειρητικές περιόδους. ”τη βλεφαροπλαστική, για παράδειγμα, η εφαρμογή λέιζερ μας δίνει το πλεονέκτημα να μην κάνουμε τομές πάνω στο βλέφαρο, αλλά από την εσωτερική του πλευρά να αφαιρούμε το περιττό λίπος και να συσφίγγουμε το βλέφαρο πάνω ακριβώς στο δέρμα, με αποτέλεσμα να μπορεί ο ασθενής να υποβληθεί σε επέμβαση βλεφαροπλαστικής την –αρασκευή και τη Δευτέρα να πάει κανονικά στη δουλειά του. Kαι τούτο διότι δεν έχουμε εκχυμώσεις και πρηξίματα όπως στην παλιά κλασική τεχνική. H ωτοπλαστική γίνεται πλέον επίσης με συνδυασμένη τεχνική (κλασική πλαστική χειρουργική και λέιζερ), ώστε να αποφεύγονται οι αιμορραγίες καθώς και μετεγχειρητικά οιδήματα και εκχυμώσεις.
Παρ’ όλα αυτά, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα χειρουργικά λέιζερ αντικαθιστούν τις κλασικές μεθόδους. Δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε ρινοπλαστική με λέιζερ, πρέπει να εφαρμόσουμε την κλασική μέθοδο ρινοπλαστικής. Yπάρχουν βέβαια ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. ουλές ακμής) όπου μόνο οι κλασικές μέθοδοι δεν δίνουν καλά αποτελέσματα, σε αντίθεση με την εφαρμογή λέιζερ που δίνει άριστα.


Mη χειρουργικά λέιζερ

Τα μη χειρουργικά λέιζερ είναι αυτά που εκπέμπουν μια δέσμη φωτός, το οποίο απορροφάται από τα χρωμοφόρα στοιχεία του δέρματος του οργανισμού μας. ‘έτοια χρωμοφόρα στοιχεία είναι η μελανίνη, η αιμοσφαιρίνη, οι εξωγενείς χρωστικές (όπως τα χρωμοτατουάζ) κ.ά.
Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε θεαματικά αποτελέσματα σε προβλήματα όπως η υπερτρίχωση (φως απορροφάται από τη μελανίνη του βολβού της τρίχας, οπότε η ρίζα της τρίχας αδρανοποιείται και σταματάει σιγά σιγά να φύεται), αλλά και να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς κάθε είδους αγγειακή βλάβη (ευρυαγγείες, αιμαγγειώματα σε παιδιά και ενηλίκους, κοκκινίλες και ερυθρότητα του λαιμού, του προσώπου κ.λπ. –η ακτινοβολία απορροφάται από την αιμοσφαιρίνη του αγγείου, το αγγείο διασπάται-απορροφάται από τον οργανισμό και έτσι έχουμε θεαματική λύση του προβλήματος). Tέτοιου είδους προβλήματα δεν μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε πριν, με τις κλασικές μεθόδους της πλαστικής χειρουργικής.
Tέλος, με τα μη χειρουργικά λέιζερ διορθώνονται οι χρωματικές βλάβες. Η ηλιακή ακτινοβολία επιδρά και προκαλεί τις μικρές καφέ κηλίδες στα χέρια και τις αντίστοιχες στο πρόσωπο. Η αντιμετώπιση των καφέ κηλίδων των χεριών είναι κάτι νέο και πρωτοποριακό, διότι με 2-3 θεραπείες εξαφανίζονται, κάνοντας ένα γερασμένο χέρι, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικά και ηλικιακά γερασμένο, να φαίνεται νεανικό ή να συμβαδίζει με την ηλικία του.

 

 

Παρασκευάς Κοντοές

Πτυχιούχος της Φαρμακευτικής Σχολής Αθηνών
και της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών
Γενικός Γραμματέας και Ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαικής
και Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής Χειρουργικής
Laser,
γνωστός διεθνώς για την έρευνα και τά επιτεύγματά του στον τομέα αυτό
και εκλεγμένος εκπρόσωπος του Τμήματος Αισθητικής της Ελληνικής Εταιρείας
Πλαστικής Επανορθωτικής Αισθητικής Χειρουργικής .
Υπήρξε ο πρώτος πλαστικός χειρουργός που εφάρμοσε στην Ελλάδα τη μέθοδο
Full Face Laser Resurfacing
με
Laser Ultra Pulse, πρωτοπόρος των συνδυασμένων τεχνικών Laser και κλασικής Πλαστικής Χειρουργικής
.Ιδρυτής και Διευθυντής της
Laserlight Clinic υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του τμήματος Laser Αισθητικής
Χειρουργικής του Θεραπευτηρίου “Υγεία” στο οποιο ειναι Διευθυντής. Εχει δημοσιεύσει πάνω από 120
εργασίες σε διεθνή περιοδικά και ειναι πολύ ευαισθητοποιημένος στο θέμα των παιδικών δυσμορφιών και
συμμετέχει σε πολλές εθελοντικές οργανώσεις.

#########