Την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 (ώρα προσέλευσης 10:00) στο ξενοδοχείο TITANIA στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 52) θα πραγματοποιηθεί «Επιστημονική Ημερίδα» με τίτλο «Η άσκηση ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρόνιων παθήσεων». Η παρακολούθηση της ημερίδας είναι δωρεάν και με τη λήξη της θα χορηγηθούν βεβαιώσεις.

Η ημερίδα εντάσσεται στις δράσεις του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΣΠΑ), «Συμμαχία για την Υγεία – Άσκηση, Ανάπτυξη προγραμμάτων άσκησης ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρόνιων παθήσεων – παρεμβατικά προγράμματα» (www.exerciseforhealth.gr).

Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Βασίλειος Γεροδήμος, Αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

#########