Το Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» διοργανώνει
επιστημονική εκδήλωση για Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες-Παιδιατρική Ανοσολογία στo «Κτήριο Κ.
Παλαμάς» στις 20 Απριλίου 2019. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας για
την Ανοσολογία (29 Απριλίου) και της Παγκόσμιας Εβδομάδας για τις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες
“World Primary Immunodeficiencies Week” (WPIW 22-29 Απριλίου). Τα επιτεύγματα της Επιστήμης, της
Ιατρικής και τα ίδια τα παιδιά μας τροφοδοτούν διάθεση, ενέργεια και αισιοδοξία για το μέλλον.
Η Ανοσολογία, βασικός Τομέας της Ιατρικής, μελετά το ανοσιακό μας σύστημα και τις λειτουργίες του
εξελισσόμενη δε ταχέως, κατανοεί ανοσοπαθογενετικούς μηχανισμούς, αξιοποιεί νέες διαγνωστικές
μεθόδους, αναγνωρίζει νοσήματα και αναπτύσσει νέες – σύγχρονες, αποτελεσματικές θεραπείες –
θεραπείες ακρίβειας.
Οι Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες (ΠΑΑ) (Ενδογενή/Έμφυτα Λάθη της Ανοσίας – “Inborn Errors of
Immunity”) ανήκουν στα σπάνια νοσήματα. Σήμερα αναγνωρίζονται περισσότερες από 500 διακριτές
διαταραχές. Είναι μια πολύπλοκη ομάδα παθήσεων με μεγάλο εύρος κλινικών εκδηλώσεων και η
σύμπλοκη φύση τους δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στην έγκαιρη διάγνωση, φροντίδα και θεραπεία.
Η συμμετοχή των ασθενών και των φίλων τους είναι καθοριστική για την ανάπτυξη πολιτικών που θα
ενισχύουν την φροντίδα σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο με σκοπό την παροχή υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών στους ασθενείς. Βεβαίως, απαιτείται πολύπλευρη διαγνωστική προσπέλαση,
έγκαιρη διάγνωση και καταγραφή τους για να έχουμε γνώση της κατάστασης και των αναγκών,
κατάλληλη πρόσβαση στα αντίστοιχα Κέντρα με τις απαιτούμενες συνθήκες νοσηλείας, σωστή –
σταδιακή μετάβαση των εφήβων στα Νοσοκομεία ενηλίκων και σταθερή συνεργασία ανάμεσα σε
ασθενείς, ιατρούς, εργαζομένους στον χώρο των Υπηρεσιών Υγείας. Σκοπός μας είναι η καλή ποιότητα
ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους, τόσο ώστε να διάγουν φυσιολογική ζωή.
Διακεκριμένοι Ομιλητές θα μας ενημερώσουν για τις σύγχρονες εξελίξεις και την ανάγκη φροντίδας των
ασθενών.