Η 21η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα της νόσου Alzheimer, με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αλλά και την αφύπνιση και ενεργοποίηση της Πολιτείας.

Κάθε 3 δευτερόλεπτα, κάποιος στον κόσμο εμφανίζει άνοια, με την νόσο Alzheimer να είναι η πιο συχνή μορφή της. Αποτελεί δυσβάστακτο ιατρικό, κοινωνικό και οικονομοτεχνικό πρόβλημα για τις ανεπτυγμένες κοινωνίες, παρουσιάζοντας μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης.

Στην Ελλάδα πάσχουν 197.000 συνάνθρωποι μας και σύμφωνα με τις προβλέψεις, το 2050 ο αριθμός αυτός θα φτάσει στους 354.000.

Η φυσικοθεραπεία είναι αναπόσπαστο μέρος της ομάδας διεπιστημονικής προσέγγισης και είναι αποτελεσματική τόσο κλινικά όσο και οικονομικά.

Οι φυσικοθεραπευτές συμμετέχουν από τα αρχικά στάδια της νόσου αξιολογώντας τους περιορισμούς δραστηριοτήτων μέχρι και την εκπόνηση & υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης προσωπικών αναγκών.

Μπορούν έγκαιρα να αναγνωρίσουν τις διαταραχές βάδισης & με την ειδική εκπαίδευση τους στην αξιολόγηση και θεραπεία των πτώσεων να μειώσουν τον πολύ υψηλό κίνδυνο τους.

Οι φυσικοθεραπευτές σχεδιάζουν, οργανώνουν, υλοποιούν προγράμματα θεραπευτικής άσκησης, ως οι ειδικοί στην κίνηση και την άσκηση, με εμπεριστατωμένη γνώση των προδιαθεσικών παραγόντων, της παθολογίας και των πιθανών επιπτώσεων σε όλα τα ανθρώπινα συστήματα. Αναγνωρίζονται παγκοσμίως ως οι ιδανικοί επαγγελματίες για την επιλογή, την προώθηση, την καθοδήγηση, τη συνταγογράφηση και τη διαχείριση της άσκησης.

Σύμφωνα με τα Επιστημονικά Τμήματα Ψυχικής Υγείας, Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας και Γηριατρικής Φυσικοθεραπείας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών – ΠΣΦ ΝΠΔΔ, τα προγράμματα καθοδηγουμένης ή επιβλεπομένης θεραπευτικής άσκησης είναι σημαντικά στη διαχείριση των ασθενών με Alzheimer, γιατί:

  • Καθυστερούν την έναρξη της συμπτωματολογίας
  • Βελτιώνουν την περιπατητική δύναμη οδηγώντας σε ένα καλύτερο πρότυπο βάδισης.
  • Συντηρούν το σωστό βάρος
  • Μειώνουν τα καρδιοαγγειακά προβλήματα, τον σακχαρώδη διαβήτη, την αρθρίτιδα, την οστεοπόρωση, που συχνά μπορεί να παρουσιαστούν ως συν-νοσηρότητα.
  • Διατηρούν την κινητικότητα για όσο το δυνατόν περισσότερο & εντός των ορίων ασφάλειας
  • Βελτιώνουν τα ψυχολογικά συμπτώματα, όπως τεκμηριωμένα αναφέρει η Διεθνής Οργάνωση Φυσικοθεραπευτών στην Ψυχική Υγεία, καλυτερεύοντας έτσι την προσαρμογή τους στη θεραπεία, την επικοινωνία τους με το περιβάλλον & την ικανότητα έκφρασης των ιδιαίτερων αναγκών τους με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο.

 

Οι εξατομικευμένες συστάσεις για την νόσο Alzheimer μέσα από ένα πρόγραμμα καθοδηγουμένης ή επιβλεπομένης θεραπευτικής άσκησης, πρέπει να δίνονται μόνον από τους πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές μέλη του ΠΣΦ, για να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και να εναρμονίζονται με τα διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις

Οι φροντιστές (περίπου 400.000 άτομα στην Ελλάδα), παρέχουν καθημερινά φροντίδα και συμμετέχουν συχνά στην από κοινού ρύθμιση στόχων με τον ασθενή. Οι στόχοι είναι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι, σχετιζόμενοι συνήθως με τη βελτίωση της κινητικότητας και την συμμετοχή του ασθενούς στις καθημερινές δραστηριότητες.

Οι φυσικοθεραπευτές εκπαιδεύουν τους φροντιστές κυρίως:

  • Στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να μεταφέρουν με ασφάλεια τους ασθενείς με άνοια από το κρεβάτι στην καρέκλα
  • Σε μεθοδολογίες τήρησης θεραπευτικών προγραμμάτων άσκησης στο σπίτι
  • Στη χρήση βοηθημάτων κινητικότητας.

 

Η πρόληψη & η διαχείριση της νόσου Alzheimer είναι εφικτή.

Οι φυσικοθεραπευτές έχουν καταλυτικό ρόλο

 σε αυτή την προσπάθεια!

 

 

#########