Η Υπερηχογραφία αλλάζει. Σύγχρονες τεχνικές προστίθενται στο οπλοστάσιο της Υπερηχογραφίας προσφέροντας νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες. Τελευταία τεχνολογική εξέλιξη είναι η Ελαστογραφία. Είναι μία τεχνική αξιόπιστης μέτρησης της ελαστικότητας και της σκληρότητας των ιστών. Εξέλιξη στην ήδη γνωστή Ελαστογραφία είναι η ShearWave Ελαστογραφία που επιτρέπει την μέτρηση της σκληρότητας των ιστών και στα εν τω βάθει όργανα. Γίνεται έτσι δυνατή η υποκατάσταση της βιοψίας με βελόνα, ιδιαίτερα στα όργανα στα οποία η προσπέλαση με βελόνα είναι τραυματική και δύσκολη. Η Υπερηχογραφία και η Ελαστογραφία φθάνουν κοντά στην ιστολογική διάγνωση όχι μόνο στα επιφανειακά όργανα (θυρεοειδής, λεμφαδένες, μαστός, άρχεις) αλλά και στα εν τω βάθει όργανα (ήπαρ, πάγκρεας, νεφρός, προστάτης, μήτρα, ωοθήκες)

.

 

Παράλληλα η Υπερηχογραφία επεκτείνεται σε νέα ανατομικά πεδία.

 

  • Στην Ορθοπαιδική και Τραυματιολογία:  Η Υπερηχογραφία αποκτά νέες δυνατότητες στην αξιολόγηση των αρθρώσεων και των τραυμάτων με     την πλήρη απεικόνιση των αρθρικών επιφανειών, των συνδέσμων και των τενόντων που περιβάλλουν την άρθρωση.

 

  • Στην Ρευματολογία την Γναθοχειρουργική και την Ορθοδοντική με την αξιόπιστη απεικόνιση των μικρών αρθρώσεων (των μεσοφαλαγγικών, του καρπού) και της κροταφογναθικής αρθρώσεως όπως και των σιελογόνων αδένων, των ούλων και των πόρων της στοματικής κοιλότητας. Με υπερηχογραφική καθοδήγηση γίνεται επίσης εφικτή η προσπέλαση στην άρθρωση είτε για ανάλυση υγρού και διαγνωστική προσέγγιση είτε με έγχυση θεραπευτικών σκευασμάτων στο εσωτερικό ή στον περιβάλλοντα χώρο της άρθρωσης για θεραπευτική αντιμετώπιση.

 

  • Επεμβατικές διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις είναι νέο κεφάλαιο της Υπερηχογραφίας. Η Ελαστογραφία αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες παρακεντήσεις. Η Ελαστογραφία, με τον προσδιορισμό της σκληρότητας που επιτυγχάνει καθοδηγεί την βελόνα της βιοψίας, όταν αυτό είναι απαραίτητο, σε περιοχές του παρεγχύματος που υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να κρύβεται παθολογικός νεοπλασματικός ιστός. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αξιόπιστη λήψη από τον παθολογικό ιστό ελαχιστοποιώντας την τραυματική πράξη και περιορίζοντας τον αριθμό των βιοψιών ιδιαίτερα στον θυρεοειδή και τον προστάτη. Η ίδια δυνατότητα ισχύει για τις διαγνωστικές και θεραπευτικές παρακεντήσεις στις αρθρώσεις.

 

  • Η Stress Echo Υπερηχοκαρδιογραφία έρχεται να προσθέσει χρήσιμα στοιχεία για την αιμάτωση του μυοκαρδίου προτείνοντας ήπια εναλλακτική αξιολόγηση περισσότερο αξιόπιστη από το κλασσικό Test κοπώσεως και την εξέταση του μυοκαρδίου με γ-κάμερα. Η Ελαστογραφία έρχεται επίσης να προσθέτει στοιχεία που προσδιορίζουν την ελαστικότητα και την σκληρότητα του μυοκαρδίου.

 

Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών και των νέων εφαρμογών της Υπερηχογραφίας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της «Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης & Εφαρμογής των Υπερήχων στην Ιατρική & την Βιολογία» (www.hsumb.gr).

 

Οι τεχνολογίες αυτές απαιτούν επένδυση και ιδιαίτερα εκπαιδευτική επένδυση ανθρώπινου δυναμικού στα νέα αυτά πεδία της Υπερηχογραφίας. Στην «Ελληνική Εταιρεία Μελέτης & Εφαρμογής των Υπερήχων στην Ιατρική & την Βιολογία» έχουμε αναπτύξει εκπαιδευτικά αντανακλαστικά που μας επιτρέπουν την διάκριση του ουσιαστικού τμήματος της τεχνολογίας και την απόρριψη του θεαματικού εκείνου τμήματος (gadget) που δεν προσφέρει σημαντικές νέες πληροφορίες. Οι επενδύσεις αυτές σημαίνουν συχνά βαριές οικονομικές υποχρεώσεις.

Στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που όλοι ζούμε η Υπερηχογραφία έχει ένα κομβικό ρόλο γιατί αντιπροσωπεύει μία από τις τεχνολογίες που μπορούν να αποδίδουν σημαντικό διαγνωστικό όφελος με μικρό κόστος.

Η σχέση κόστους-οφέλους είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή στην Υπερηχογραφία σε αντίθεση με τις βαρύτερες απεικονιστικές τεχνολογίες  που είναι η Αξονική Τομογραφία και η Μαγνητική Τομογραφία. Στα πεδία που αναφέρθηκαν αλλά και γενικά στις συμβατικές και στις νέες εφαρμογές της Υπερηχογραφίας η διαγνωστική της αποτελεσματικότητα είναι συγκρίσιμη ή και καλύτερη από τις τεχνικά και οικονομικά βαρύτερες μεθόδους.

Στην «Ελληνική Εταιρεία Μελέτης & Εφαρμογής των Υπερήχων στην Ιατρική & την Βιολογία» έχουμε βάλει στόχο την εφαρμογή όλων των νέων τεχνικών της Υπερηχογραφίας με αξιόπιστο τρόπο. Θέλουμε να κάνουμε προσιτή αυτήν την νέα τεχνολογία και αυτές τις νέες διαγνωστικές κα θεραπευτικές πράξεις σε όλους τους ασθενείς ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους ασθενείς των ασφαλιστικών ταμείων ή τους ασθενείς που προσφεύγουν στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Οι πράξεις αυτές, παρά τις προσπάθειές μας που έχουν γίνει και μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Υπερηχογραφίας (www.hsumb.gr), δεν έχουν ακόμα και από ότι φαίνεται, δεν πρόκειται να τιμολογηθούν από τα ασφαλιστικά ταμεία. Πρώτος στόχος είναι να κάνουμε προσιτές τις νέες καινοτόμες ιατρικές πράξεις στους γιατρούς που εφαρμόζουν την Υπερηχογραφία.

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης & Εφαρμογής των Υπερήχων στην Ιατρική & τη Βιολογία οργανώνει το EUROSON SCHOOL στις 21 και 22 Ιανουαρίου, στο ξενοδοχείο Crowne Plaza, στην Αθήνα. Έχουμε σκοπό να εστιάσουμε στις καινοτομίες  που έχει να προτείνει η Υπερηχογραφία σήμερα, όπως αυτές εμφανίζονται στις διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες που την χρησιμοποιούν.

Στην δύσκολη αυτή συγκυρία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Υπερηχογραφίας και η Οργανωτική Επιτροπή του EUROSON SCHOOL, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπερηχογραφίας (EFSUMB) επιμένουν στην διοργάνωση αυτού του Συνεδρίου. Η οικονομική κρίση που αφορά ιδιαίτερα την Ευρώπη και την Ελλάδα δεν εμποδίζει την πρόοδο της τεχνολογίας, ούτε την εξέλιξη της Υπερηχογραφίας. Παρά τις δύσκολες συνθήκες και τα εμπόδια στην διεκπεραίωση αυτού του επιστημονικού και εκπαιδευτικού στόχου, επιμένουμε στην πραγματοποίηση αυτού του Συνέδριου και ζητάμε την ενεργό παρουσία και συμπαράστασή σας. Σαν ανταπόδοση, η Ελληνική Εταιρεία Υπερηχογραφίας έχει προσκαλέσει στο EUROSON SCHOOL τα περισσότερα επιφανή ονόματα της Υπερηχογραφίας σε όλα της τα διαγνωστικά πεδία και ομιλητές από τα

 

μεγαλύτερα ερευνητικά εργαστήρια στον κόσμο που αναφέρονται στην υπερηχογραφική Ελαστογραφία και την Θεραπευτική Υπερηχογραφία.

 

Η Υπερηχογραφία επεκτείνεται θεματικά κα προσεγγίζει πρακτικά όλα τα όργανα του σώματος έχοντας σημαίνουσα απεικονιστική άποψη για τις περισσότερες παθολογίες που επηρεάζουν την μορφολογία, την κίνηση, την αιμοδυναμική συμπεριφορά αλλά και την ιστολογική σύνθεση τους.

Σκοπός του EUROSON SCHOOL είναι η εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση των γιατρών που συμμετέχουν ώστε να είναι έτοιμοι για άμεση εφαρμογή των νέων Υπερηχογραφικών μεθόδων. Στο Πρακτικό Μέρος που συνοδεύει κάθε Θεματική Ενότητα του Προγράμματος, έχει δοθεί προτεραιότητα στην παρουσία των Υπερηχογράφων που διαθέτουν τις νέες τεχνολογίες, ειδικευμένων γιατρών στις τεχνικές αυτές και ειδικευμένων στελεχών των εταιρειών που παράγουν τα νέα υπερηχογραφικά μηχανήματα.

Κεντρική θέση στο Συνέδριο έχουν η Ελαστογραφία και η Θεραπευτική Υπερηχογραφία. Οι σύγχρονες Ελαστογραφικές εφαρμογές αποτελούν πραγματική καινοτομία. Με την Ελαστογραφία ο Υπερηχογράφος αποκτά νέα δυνατότητα αξιολόγησης και αξιόπιστης μέτρησης της σκληρότητας και της ελαστικότητας των ιστών. Η σύγχρονη Ελαστογραφία απαλλάσσεται από τους περιορισμούς της συμβατικής Ελαστογραφίας. Προστίθεται μία νέα διάσταση στην Υπερηχογραφική εικόνα διάκρισης του παθολογικού ιστού από τον φυσιολογικό, όχι μόνο στα επιφανειακά αλλά και τα εν τω βάθει όργανα. Η ευελιξία, η υπερηχογραφική καθοδήγηση της Ελαστογραφίας και η προσθήκη της νέας Ελαστογραφικής σημειολογίας ισχυροποιούν την θέση της Υπερηχογραφίας στα διαγνωστικά πρωτόκολλα. Η υπερηχογραφία με την Ελαστογραφία τείνει στην ιστολογική διάγνωση με την ατραυματική «εικονική βιοψία» που χαρακτηρίζει τους ιστούς.

Σας προσκαλούμε σε αυτήν την παραγωγική συνάντηση Ιατρών, Φυσικών< Βιο-ιατρικών Μηχανικών, που συνθέτουν την γνώση και την εμπειρία τους στις καινοτομίες της Υπερηχογραφίας.

 

Το τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου έχει αναρτηθεί στον ηλεκτρονικό ιστότοπο  της Ελληνικής Εταιρείας Υπερηχογραφίας (www.hsumb.gr).

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Υπερηχογραφίας:

Πρόεδρος: Παύλος Π. Ζουμπoύλης MD, PhD

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Παπαντωνίου

Γεν. Γραμματέας: Κων/νος Βαγιανός

Μέλη: Ανδρέας Καραμπίνης, Ελένη Παντελεάκου

#########