Δύο συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Προμηθευτών Ιατροτεχνολογικού Υλικού, σε συνέχεια της κοινής διασυλλογικής επιστολής της 22ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις σωρευμένες οφειλές των Νοσοκομείων του ΕΣΥ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας σύσκεψης τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου, συμμετείχαν από πλευράς Υπουργείου ο Υφυπουργός κ. Μιχάλης Τιμοσίδης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Νίκος Πολύζος και υπηρεσιακοί παράγοντες. Ο κ. Πολύζος διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους των Προμηθευτών Ιατροτεχνολογικού Υλικού ότι

:

 

 

  • Υπογράφεται άμεσα η απόφαση για την εκταμίευση €400 εκ, για την αποπληρωμή των οφειλών – για τα παραπάνω συγκριμένα προϊόντα – του έτους 2010 και του πρώτου επταμήνου του 2011. Η πληρωμή των προμηθευτών για τις παραπάνω οφειλές εκ μέρους των Νοσοκομείων, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2012. Θα σταλούν συγκεκριμένες οδηγίες προς τα Νοσοκομεία ώστε να προηγηθεί η επανέκδοση των ενταλμάτων του 2011 που ακυρώθηκαν λόγω έλλειψης χρημάτων.

 

  • Για τις οφειλές του πεντάμηνου Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2011 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με το ΥΥΚΑ στα τέλη Ιανουαρίου 2012, κατά την οποία θα εξετασθεί η οικονομική κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

 

  • Για τις χρεώσεις του νέου έτους, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποπληρωμή τους εντός του εκάστοτε επομένου διμήνου, δηλαδή εντός 60 έως 90 ημερών.

 

Για τα χρέη των παρελθόντων ετών, που δεν συμπεριλήφθηκαν στην ρύθμιση του 2010 και αφορούν πάγιο εξοπλισμό, service, υπόλοιπα εταιριών που δεν υπήχθησαν στην ρύθμιση, ο κ. Πολύζος δήλωσε αναρμόδιος και παρέπεμψε τους προμηθευτές  στον Υπουργό ΥΥΚΑ κ. Ανδρέα Λοβέρδο.

 

Οι εκπρόσωποι των Προμηθευτών τόνισαν ότι: «Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, αλλά οι εταιρείες – μέλη μας αδυνατούν πλέον να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες Υγείας, αν συνεχίσουν να μην πληρώνονται. Αναμένουμε και ευελπιστούμε ότι αυτή τη φορά οι διαβεβαιώσεις που δόθηκαν από το ΥΥΚΑ θα υλοποιηθούν ώστε να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα των εταιρειών και κατά συνέπεια να διασφαλιστεί η δημόσια Υγεία. Κάθε εταιρεία, εξετάζοντας τις δικές της οικονομικές δυνατότητες είναι υποχρεωμένη να φροντίσει για την εξασφάλιση της απαραίτητης, για την επιβίωσή της, ταμειακής ρευστότητας, αποφεύγοντας τα ασυνεπή Νοσοκομεία.»

#########