Συμμετοχή του γνωστού ιού HIV και σε καρκίνους της στοματικής κοιλότητας, του στοματοφάρυγγα και του λάρυγγα, αποδεικνύουν ιατρικές έρευνες που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια.

 

Όπως είναι γνωστό ο ιός HIV που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα είναι υπεύθυνος για τους καρκίνους του τραχήλου της μήτρας.

Για τη ευθύνη του ιού αυτού στους καρκίνους της στοματικής κοιλότητας μίλησε προχθές η καθηγήτρια Στοματολογίας κα Αλεξάνδρα Σκλαβούνου, στα πλαίσια του επετειακού συνεδρίου που έγινε τα 100 χρόνια της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι  ομοιότητες του βλεννογόνου της στοματικής κοιλότητας αναφέρθηκε στη συζήτηση με το βλεννογόνο της γεννητικής χώρας, η τεκμηριωμένη αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ τύπων υψηλού κινδύνου του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) και καρκίνων της πρωκτογεννητικής περιοχής, με κυρίαρχο τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, και η ευρεία διάδοση των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων στη στοματική κοιλότητα οδήγησαν στη μελέτη του ρόλου της HPV λοίμωξης σε νοσήματα του στόματος.

Ο ιός HPV, και συχνότερα οι τύποι HPV 6 και 11,  έχουν συσχετιστεί με καλοήθεις βλάβες του στόματος, στις οποίες περιλαμβάνονται το θήλωμα, η κοινή μυρμηκιά, το οξυτενές κονδύλωμα και η εστιακή επιθηλιακή υπερπλασία. Τα τελευταία χρόνια συσσωρεύονται στοιχεία από την ιατρικής έρευνα που υποδηλώνουν συμμετοχή του ιού HPV και σε καρκίνους της ευρύτερης περιοχής που εστιάζονται στη στοματική κοιλότητα, το στοματοφάρυγγα και το λάρυγγα. Ο καρκίνος σε αυτές τις περιοχές αποτελεί τον έκτο κατά σειρά συχνότητας τύπο καρκίνου στον άνθρωπο με ποσοστό πενταετούς επιβίωσης περίπου 45-50%.

 

Ο βασικός αιτιολογικός παράγοντας για την πρόκληση καρκίνου στη στοματική κοιλότητα, το στοματοφάρυγγα και το λάρυγγα είναι το κάπνισμα και η μακροχρόνια χρήση αλκοόλ. Όμως, η παρατήρηση ότι η συχνότητα ανίχνευσης ιού HPV, κυρίως του ογκογόνου τύπου HPV 16, είναι 2-3 φορές υψηλότερη σε προκαρκινικές βλάβες, συγκριτικά με το φυσιολογικό βλεννογόνο του στόματος, υποδηλώνει πιθανότατη συμμετοχή του ιού στα πρώιμα στάδια της καρκινογένεσης. Επίσης η ανίχνευση κατά τις τελευταίες δεκαετίες του ιού HPV σε ποσοστό 25-35% των καρκίνων στοματικής κοιλότητας, στοματοφάρυγγα και λάρυγγα υποδηλώνει συμμετοχή του ιού και στην ανάπτυξη καρκίνου. Μάλιστα σε ορισμένες μορφές καρκίνου, όπως στη βάση της γλώσσας και στις αμυγδαλές, ο ιός HPV ανιχνεύεται σε ποσοστό 80-90%. Από μελέτες βιολογικών δεικτών φαίνεται ότι ο ιός HPV είναι ενεργός εντός αυτών των βλαβών.

 

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι καρκίνοι στους οποίους ανιχνεύεται ο ιός HPV παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση την τελευταία 20ετία, εμφανίζονται σε νεότερες ηλικίες (πιο συχνά σε άνδρες μέχρι 60 ετών) και το μόνο παρήγορο είναι ότι έχουν καλύτερη ανταπόκριση στη θεραπεία.  Φαίνεται λοιπόν ότι οι HPV σχετιζόμενοι καρκίνοι στοματικής κοιλότητας, στοματοφάρυγγα και λάρυγγα αποτελούν διακριτή ομάδα νεοπλασμάτων με ιδιαίτερους κλινικούς χαρακτήρες, γενετικό προφίλ και βιολογική συμπεριφορά.

 

Η συνεχώς αυξανόμενη εφαρμογή των εμβολίων έναντι του ιού ΗPV επεσήμανε  κα Σκλαβούνου, πιθανότατα να προσφέρει ευεργετικά αποτελέσματα στην πρόληψη των HPV σχετιζόμενων καρκίνων στόματος, στοματοφάρυγγα και λάρυγγα, καθώς και των προκαρκινικών καταστάσεων που προηγούνται αυτών.

#########