I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Έχουν περάσει 28 χρόνια από τη θεσμοθέτηση του ΕΣΥ, που πρόσφερε και προσφέρει ανυπολόγιστης αξίας υπηρεσίες στον ελληνικό λαό. Πάνε όμως και ήδη 20 χρόνια, που έχει αρχίσει να λέγεται ότι το ΕΣΥ άγγιξε τα όριά του, ότι κοστίζει πολύ και δεν προσφέρει τις ανάλογες υπηρεσίες και άλλα που όλοι γνωρίζετε και συζητάτε, είτε είστε λειτουργοί του συστήματος, είτε απλοί χρήστες των υπηρεσιών του, όπως μπορεί να είμαστε όλοι κάποια στιγμή της ζωής μας.

Πρέπει επιτέλους λοιπόν να πάψουμε να συζητάμε εν είδη σχολιασμού και να κάνουμε κάτι σημαντικό για το ΕΣΥ. Θεωρώ σκόπιμο εδώ να τονίσω ότι η παρούσα μεγάλη οικονομική κρίση δεν είναι η αιτία, είναι όμως μια άριστη αφορμή, να κάνουμε ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τις αναγκαίες παρεμβάσεις. Ποιές είναι αυτές και ποιές ανάγκες έρχονται να καλύψουν;
Ας αρχίσουμε με κάποιες παραδοχές που είναι πια κοινός τόπος.
Παραδοχή πρώτη: οι δαπάνες για την υγεία στη χώρα, δημόσιες και ιδιωτικές, είναι κοντά στο μέσο όρο των προηγμένων χωρών. Σε πολλούς μάλιστα τομείς η σπατάλη πόρων είναι τεράστια.
Παραδοχή δεύτερη: παρά τις υψηλές δαπάνες υπάρχει χαμηλό επίπεδο ικανοποίησης από τις υπηρεσίες υγείας.
Παραδοχή τρίτη: υπάρχει υπερπληθώρα γιατρών και νοσοκομειακών κλινών.
Παραδοχή τέταρτη: οι γιατροί είναι ανισομερώς κατανεμημένοι στο σύνολο της χώρας αλλά και στρεβλά κατανεμημένοι ως προς τις ιατρικές ειδικότητες. Οι δε κλίνες εμφανίζουν μια παράλογη ανισοκατανομή.
Παραδοχή πέμπτη: έχουμε σοβαρή έλλειψη, νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και ανισοκατανομή του υπάρχοντος νοσηλευτικού προσωπικού και του τεχνολογικού και παραϊατρικού προσωπικού των νοσοκομείων.
Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, γίνεται φανερό ότι οι δυνάμεις του συστήματος υγείας χρειάζεται να αναδιαταχθούν. Σήμερα, που και λόγω της οικονομικής κρίσης, ο κόσμος καταφεύγει και εμπιστεύεται το ΕΣΥ ακόμη περισσότερο, εμείς οφείλουμε να ανταποκριθούμε.
Στην πορεία αυτή, θεωρούμε ως μεγάλο μας σύμμαχο τους λειτουργούς του συστήματος, τους γιατρούς, το νοσηλευτικό, το παραϊατρικό, το τεχνολογικό και διοικητικό προσωπικό, που βιώνοντας καθημερινά τις δυσλειτουργίες του θα έχουν γόνιμη συμβολή με τις προτάσεις τους.

I. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ

1. Ο Υγειονομικός Χάρτης δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα. Για πρώτη φορά και μάλιστα με τον πλέον σύγχρονο, αξιόπιστο, διαφανή και προσβάσιμο τρόπο σε όλους αποτυπώνεται η πραγματικότητα και αναδεικνύονται οι κοινωνικές αναγκαιότητες για τη χάραξη της πολιτικής μας.
2. Μελέτη Λυκ. Λιαρόπουλου και σχετικής επιτροπής. Εισήγηση της υπηρεσίας του υπουργείου. Κοινωνικός διάλογος και τα πορίσματα του.

II. ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες των πολιτών. Ο πολίτης θα πρέπει όπου βρίσκεται να απολαμβάνει ένα πλήρες πρόγραμμα υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας. Τα νοσοκομεία οφείλουν να ικανοποιούν πλήρως και αποτελεσματικά τις ανάγκες του πληθυσμού ευθύνης τους. Δεν γίνεται, έτσι, όμως σήμερα.
2. Η αρχή της ισότητας – ώστε όλοι όσοι απευθύνονται στο δημόσιο τομέα υγείας να λαμβάνουν τη φροντίδα που απαιτείται, η αρχή της ελεύθερης πρόσβασης των ασφαλισμένων, η αρχή της καλύτερης δυνατής παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

III. ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΝΩΣΕΩΝ

1. Κοινός διοικητής
2. Κοινή διοίκηση
3. Συγχώνευση μονάδων στο εσωτερικό των νοσοκομείων.
4. Συνεργασίες μεταξύ νοσοκομείων, με ανταλλαγή μονάδων και προσωπικού
5. Μετατροπή μικρών νοσοκομείων σε Κέντρα Υγείας

IV. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ

Η χώρα μας δαπανά πολλά, πάρα πολλά, από το υστέρημά της για να προασπίσει, να προάγει και να αποκαταστήσει την υγεία του λαού της. Ωστόσο οι πολίτες δεν εισπράττουν το αντίστοιχο των πόρων που δαπανούμε.
Νέα κατανομή και βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, των υποδομών και των πόρων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών, τη μείωση των ανισοτήτων και την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Ιδού ο σκοπός του παρόντος εγχειρήματος.

Σε μια περίοδο κρίσης που διέρχεται η χώρα, ο τομέας της υγείας οφείλει να ανταποκριθεί στο μέγιστο βαθμό στις ανάγκες των πολιτών. Σε μια περίοδο που δοκιμάζεται η κοινωνική συνοχή και έχει ιδιαίτερη αξία η κοινωνική αλληλεγγύη, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας αποτελεί το σημαντικότερο αποκούμπι για τους πολίτες.

V. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Σήμερα η έναρξη του διαλόγου και η κατάθεση των εισαγωγικών σκέψεων.
2. Ο διάλογος θα είναι τρίμηνος. Η πρώτη απόφαση θα ληφθεί την 1η Ιουλίου. Ό, τι άλλο θα διακινηθεί, δεν θα έχει σχέση με την πραγματικότητα. Τις αποφάσεις θα τις εκφράσουν μόνο ο Υπουργός και οι Υφυπουργοί Υγείας. Ουδείς άλλος.
3. Μετά την σημερινή διαδικασία, θα γίνουν συσκέψεις ανά περιφέρεια, περιοχή ή και νομούς της χώρας. Η πρώτη, π.χ. θα γίνει την Μεγάλη Εβδομάδα και θα αφορά την Αθήνα. Από όλους τους ενδιαφερόμενους ή εμπλεκόμενους φορείς, θα κατατεθούν απόψεις. Απόψεις μπορούν να κατατεθούν και με υπομνήματα. Όλα τα ιδρύματα της χώρας καλούνται να συνεισφέρουν με τις σκέψεις και τις προτάσεις τους.
4. Η ανά περιφέρεια, ή περιοχή, ή νομό της χώρας συζήτηση, θα εξειδικεύεται με συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα συστηματοποιούνται ανά υγειονομική περιφέρεια.
5. Οι συστηματοποιημένες προτάσεις θα εκτίθενται στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, η οποία θα ενημερώνεται για κάθε βήμα του διαλόγου.
6. Οι αποφάσεις θα ληφθούν από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα κατατεθούν στον κοινωνικό διάλογο με την σημερινή σύνθεση και στη συνέχεια θα κατατεθούν στη Βουλή των Ελλήνων, η οποία θα λάβει και τις σχετικές αποφάσεις.

 

#########