Σε συνέχεια δημοσιεύματος της 15/01/2011, σχετικά με τη διακίνηση επιμολυσμένων με διοξίνες ζωοτροφών, από την Γερμανία στη χώρα μας ,ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιος για θέματα Διατροφής και Άθλησης, κ. Χρήστος Αηδόνης, δηλώνει:
«Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε το διατροφικό επεισόδιο που αφορά στη διακίνηση επιμολυσμένων με διοξίνες ζωοτροφών, από την Γερμανία, δόθηκε η εντολή να εντατικοποιηθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι στα σχετικά προϊόντα που ενδεχομένως να έχουν εισαχθεί στη χώρα μας για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

 

Μέχρι σήμερα όλα τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων έχουν βρεθεί αρνητικά.

Ο ΕΦΕΤ ως αρμόδιος φορέας ελέγχου ενημερώνει συνεχώς τόσο τη πολιτική ηγεσία όσο και το καταναλωτικό κοινό, σχετικά με την εξέλιξη των ελέγχων και των αποτελεσμάτων»

Ειδικότερα θα θέλαμε να επισημάνουμε:

Α)Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έδωσε σχετική αναλυτική συνέντευξη τύπου, για το διατροφικό επεισόδιο, στις 11/01/2011.

Β)Ο ΕΦΕΤ προβαίνει σε όλες εκείνες τις ενέργειες και ανακοινώσεις βάση των ειδικών κοινοτικών οδηγιών.

Γ)Κάθε φορέας δύναται να ζητήσει εγγράφως από τον ΕΦΕΤ και να την έχει, εξειδικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τους ελέγχους.

Δ)Το καταναλωτικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται για όλους τους ελέγχους από την ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ, στην κατηγορία «ΝΕΑ» και από τα σχετικά αρχεία που είναι προσβάσιμα αμέσως από την πρώτη σελίδα του www.efet.gr

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο ΕΦΕΤ συνεχίζουν να ενεργούν με μοναδικό γνώμονα την προστασία των καταναλωτών και συνεχώς προσαρμόζουν τις δράσεις και τους ελέγχους σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τις ειδικές συνεργασίες με τις αρμόδιες Γερμανικές Αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

#########