Αρχική Βιβλίο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 Γ’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 Γ’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απαιτητικά δύναται να χαρακτηριστούν τα θέματα της ιστορίας προσανατολισμού. Ιδιαίτερη προσοχή έπρεπε να δοθεί στην επεξεργασία πηγών (Β Ομάδα) .

Αναλυτικότερα, το ζητούμενο Α1 αφορούσε σε ορισμούς και αποτελεί θέμα συνηθισμένο και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, ενώ στο Α2 ζητούνταν από τους υποψηφίους να αντιστοιχίσουν τις διπλωματικές πράξεις με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις. Οι Β1 και Β2 ήταν αναμενόμενες και κατατοπιστικές ερωτήσεις ανάπτυξης. Συνολικά λοιπόν η ομάδα Α, δεν παρουσίασε ιδιαίτερες δυσκολίες.

Τα παραθέματα (ΟΜΑΔΑ Β) ήταν αυξημένης δυσκολίας και απαιτούνταν αφενός η πολύ καλή γνώση της ιστορικής αφήγησης και αφετέρου η κριτική δεινότητα και η εμπειρία στην επίλυση παρόμοιων πηγών, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

            Επιλογικά, τα θέματα απευθύνονταν σε επαρκώς προετοιμασμένους μαθητές, καθώς έπρεπε να συνδυάσουν στις περισσότερες περιπτώσεις, διάφορα σημεία από το σχολικό εγχειρίδιο. Απαιτούνταν λοιπόν, η κριτική και συνδυαστική σκέψη των υποψηφίων, καθώς και η επιμελημένη δουλειά καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Συνεπώς, η αρωγή των καθηγητών και η ορθή καθοδήγηση τους καθιστούν τους μαθητές ικανούς  να φτάσουν στο άριστα.

 

Αντωνάκη Καλλιόπη

Φιλόλογος

Κέντρο Εκπαίδευσης  «Γνώση και Σοφία»

www.gnosikaisofia.com https://el-gr.facebook.com/gnosikaisofia/
Περδικάρη 6, Ηράκλειο, Κρήτης
Τηλ: 2810333613

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 Γ’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Rate it