Αρχική Επιχειρείν Η DEMO φαρμακευτική βοηθάει το Χαμόγελο του Παιδιού

Η DEMO φαρμακευτική βοηθάει το Χαμόγελο του Παιδιού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η DEMO φαρμακευτική κρατάει στενούς δεσμούς με το Χαμόγελο του Παιδιού και πρωτοπορεί στην ενίσχυσή του. Η εταιρεία είναι μια σφαιρικά θετικά σκεπτόμενη προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και το αποδεικνύει ουσιαστικά και έμπρακτα. Μερικές από τις δράσεις της είναι:

Δημιουργούμε «προστιθέμενη αξία»

Ανακύκλωση πλαστικού_1.129tn /έτος

Ανακύκλωση χαρτιού _134,7tn//έτος

Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών _ 541kg

Ανακύκλωση μπαταριών _244kg

Ανακύκλωση λαδιών _500kg

Στερεά απόβλητα _365 tn / έτος

«Σώζουμε» 42.073 δέντρα / έτος

Εξοικονομούμε 85.019 λίτρα νερού/έτος

Τράπεζα Αίματος DEMO ΑΒΕΕ

Γυναικολογικό Ιατρείο εντός της DEMO

DEMO Ομάδα Μαραθωνίου της Αθήνας

DEMO Ομάδα Ποδοσφαίρου

DEMO Ομάδα Θεάτρου

Ιδιωτικά Προγράμματα Υγείας και Ασφάλειας Ζωής

Εκδηλώσεις για τους εργαζόμενους

Διαχείριση Ταλέντου

Μέλος Συλλόγων και Φορέων του κλάδου (ΠΕΦ, ΣΦΕΕ)

Μέλος Ινστιτούτων και Πρωτοβουλιών για τη Βιωσιμότητα

Διαφάνεια – Πιστοποίηση από Διεθνείς Οργανισμούς κατά της διαφθοράς

Βραβεία και Διακρίσεις

Δράση σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς  Δωρεές σε Νοσοκομεία, Κοινωνικά Φαρμακεία, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Αγροτικά Ιατρεία Νησιών, ΜΚΟ («Ομάδα Αιγαίου», το «Χαμόγελο του Παιδιού»

«Γιατροί του Κόσμου», κλπ )

Στήριξη στα παιδιά των προσφύγων μέσω Ερυθρού Σταυρού  Προώθηση και στήριξη του πολιτισμού και του αθλητισμού μέσα από χορηγίες Ιδρυμάτων και Αθλητών

Δωρεές σε σχολεία και στην Τοπική Κοινωνία που η DEMO εδράζει.

Η DEMO φαρμακευτική βοηθάει το Χαμόγελο του Παιδιού
Rate it