Στοχευμένη θεραπεία στον Καρκίνο του Μαστού με την χρήση νέων τεχνολογιών: Microarrays (Μικροσυστοιχίες)
Το Onco
type DX είναι μία μοναδική διαγνωστική εξέταση για τον καρκίνο του μαστού. Απευθύνεται σε γυναίκες με αρχικού σταδίου νόσο, θετικές στους υποδοχείς οιστρογόνων και αρνητικούς λεμφαδένες. Ερευνώντας την έκφραση 21 γονιδίων στον όγκο του μαστού μιας γυναίκας υπολογίζεται η πιθανότητα επανεμφάνισης της νόσου καθώς και το όφελος από τη χημειοθεραπεία.


Το υλικό για την εξέταση Oncotype DX

Η εξέταση γίνεται στον καρκινικό ιστό που αφαιρέθηκε στην αρχική εγχείρηση (τεταρτεκτομή, μαστεκτομή ή ταχεία βιοψία). Ο ιστός αυτός φυλάσσεται στο νοσοκομείο όπου έγινε η εγχείρηση (κύβος παραφίνης).

Σχεδιασμός της θεραπείας


Ο καρκίνος του μαστού κάθε γυναίκας είναι διαφορετικός. Η ανάλυση του γενετικού υλικού του όγκου με το Oncotype DX φανερώνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Αυτό δίνει την δυνατότητα στο θεράποντα ιατρό να σχεδιάσει αποτελεσματικά τη θεραπεία με σκοπό την αποφυγή επανεμφάνισης της νόσου.

Τι είναι το Oncotype DX

Αναλύονται τα επίπεδα έκφρασης στο επίπεδο του mRNA, συνολικά 21 γονίδιων, που παίζουν σημαντικό ρόλο στην διήθηση, μετάσταση και μεταφορά σήματος των καρκινικών κυττάρων. Με αυτόν τον τρόπο καθορίζεται το γονιδιακό αποτύπωμα του όγκου. Το αποτέλεσμα δίνεται ως βαθμός υποτροπής (Recurrence Score ), από 0 έως 100, που μετράει τις πιθανότητες επανεμφάνισης του όγκου και το όφελος από την χημειοθεραπεία.
Γυναίκες με χαμηλό βαθμό υποτροπής, 1 μέχρι 18 έχουν μικρότερο κίνδυνο επανεμφάνισης του καρκίνου. Αυτές οι γυναίκες έχουν επίσης πολύ λιγότερες πιθανότητες να επωφεληθούν από χημειοθεραπεία και ο γιατρός μπορεί να προτείνει μόνο ορμονική θεραπεία


Γυναίκες με υψηλό βαθμό υποτροπής 31 μέχρι 50 έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επανεμφάνισης του καρκίνου. Ενώ αυτό το αποτέλεσμα είναι δυσάρεστο, τα καλά νέα είναι ότι οι γυναίκες αυτές έχουν περισσότερες πιθανότητες να επωφεληθούν από τη χημειοθεραπεία. Για τις γυναίκες αυτές, χημειοθεραπεία σε αυτό το στάδιο (σε συνδυασμό με τη ορμονοθεραπεία) μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της πιθανότητας επανεμφάνισης του καρκίνου.

Κριτήρια επιλογής ασθενών που μπορούν να κάνουν το Oncotype DX

Το Oncotype DX απευθύνεται σε γυναίκες με όγκους θετικούς στους υποδοχείς οιστρογόνων (ER, PR), αρνητικούς λεμφαδένες ή από 1 έως 3 θετικούς λεμφαδένες .

Βαθμός υποτροπής και όφελος από την χημειοθεραπεία


Βάση του βαθμού υποτροπής ορίζονται τρεις ομάδες κινδύνου.
Η Ομάδα Χαμηλού Κινδύνου (Low Risk) περιλαμβάνει γυναίκες με βαθμό υποτροπής από 1 μέχρι 18. Η πιθανότητα επανεμφάνισης της νόσου σε αυτήν την ομάδα κυμαίνεται από 3 έως περίπου 12% και το όφελος από την χημειοθεραπεία είναι σχεδόν μηδενικό.

Η Ομάδα Ενδιάμεσου Κινδύνου (Intermediate Risk) περιλαμβάνει γυναίκες με βαθμό υποτροπής από 18 μέχρι 33. Οι γυναίκες σε αυτή την ομάδα έχουν πιθανότητες επανεμφάνισης της νόσου από 12 έως περίπου 21% και το όφελος από την χημειοθεραπεία είναι υψηλότερο σε σχέση με τις γυναίκες χαμηλού κινδύνου (περίπου 5-10%)

Τέλος η Ομάδα Υψηλού Κινδύνου (High Risk) περιλαμβάνει τις γυναίκες με βαθμό υποτροπής από 33 μέχρι 50. Στην ομάδα αυτή οι πιθανότητες επανεμφάνισης της νόσου είναι από 21 έως περίπου 38% και το όφελος από την χημειοθεραπεία είναι πολύ μεγάλο (κατά μέσο όρο 28%).

Γεώργιος Νασιούλας PhD

Σπούδασε Βιοχημεία στο Πανεπιστήμιο του Δ. Βερολίνου και έκανε το διδακτορικό του στο DKFZ/Χαιδεμβέργη. Μετά εργάσθηκε σαν μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Κυτταρογενετικής/ Ογκολογίας στο DKFZ. Στη συνέχεια επήγε στις ΗΠΑ σαν Επίκουρος καθηγητής Ιολογίας/ Μοριακής Βιολογίας στο Εθνικό Καρκινικό Ερευνητικό Κέντρο-Frederick Human Retrovirus Pathogenesis Group N.C.I. USA. Από το 1998 μέχρι 2008 Διευθυντής στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε «υγεία». Από το 2001 μέχρι 2005 Αναπληρωτής Καθηγητής. Τμήμα Μοριακής βιολογίας και Γενετικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μάθημα Μοριακή Μικροβιολογία. Από το 2008 είναι Επιστημονικός Διευθυντής στη Genekor A.E. Πρότυπο Κέντρο Έρευνας και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού
Έχει δημοσιεύσει πάνω από 50 εργασίες σε διεθνή περιοδικά, με 500 αναφορές στην διεθνή βιβλιογραφία

 

#########