Η Bristol-Myers Squibb ανακοίνωσε τα επικαιροποιημένα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν από 2 κλινικές μελέτες Φάσης 3 σχετικά με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του nivolumab ως μονοθεραπεία (CheckMate -025) και της συνδυαστικής θεραπείας nivolumab με ipilimumab (CheckMate -214) για τη θεραπεία  του προχωρημένου ή μεταστατικού νεφροκυτταρικού καρκινώματος.  Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο του Συμποσίου για τον Καρκίνο του Ουρογεννητικού Συστήματος, που διοργάνωσε η Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας στο Σαν Φρανσίσκο.

Το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (RCC) αποτελεί τον πιο συχνό τύπο καρκίνου του νεφρού στους ενήλικες, καθώς ευθύνεται για περισσότερους από 140.000 θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο. Το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (RCC) είναι περίπου δύο φορές πιο συχνό στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες, με τα υψηλότερα ποσοστά της νόσου να παρατηρούνται στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης για τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με μεταστατικό, ή προχωρημένο, καρκίνο του νεφρού είναι 12,1%.

 

Ειδικότερα, στη μελέτη CheckMate -025, η μονοθεραπεία με nivolumab χορηγήθηκε σε ασθενείς με προθεραπευμένο στο παρελθόν προχωρημένο ή μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (RCC). Μετά από παρακολούθηση 5 ετών, οι ασθενείς που έλαβαν nivolumab συνεχίζουν  να παραμένουν εν ζωή σε ποσοστό 25% έναντι του 18% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με everolimus. Επιπλέον, αντικειμενική ανταπόκριση στη θεραπεία εμφάνισε το 23% των ασθενών, έναντι του 4% για το everolimus, με διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης 18,2 μηνών, συγκριτικά με τους 14 μήνες για το everolimus. Τέλος, το προφίλ ασφάλειας για τους ασθενείς που έλαβαν nivolumab ήταν αντίστοιχο με αυτό που έχει παρατηρηθεί σε πιο πρώιμα στάδια της μελέτης, σε ασθενείς με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα χωρίς παρελκύσεις στα δεδομένα ή σχετιζόμενους θανάτους.

Όπως δήλωσε ο Brian Lamon, Ph.D., Επικεφαλής Ανάπτυξης του Τμήματος καρκίνου του ουρογεννητικού συστήματος της Bristol Myers Squibb «Αυτή η μελέτη αποδεικνύει τη συναρπαστική πρόοδο που έχει συντελεστεί όσον αφορά την αποστολή μας να βελτιώσουμε τις εκβάσεις επιβίωσης για όλους τους ασθενείς».

 

Η μελέτη CheckMate -214 αξιολόγησε τον συνδυασμό του nivolumab με ipilimumab έναντι του sunitinib σε ασθενείς με μη προθεραπευμένο στο παρελθόν προχωρημένο ή μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (RCC). Σημαντικό όφελος όσον αφορά στη συνολική επιβίωση (OS) παρατηρήθηκε σε ασθενείς οι οποίοι ανήκαν τόσο στον πληθυσμό ενδιάμεσου έως υψηλού κινδύνου (IP) όσο και στον πληθυσμό με πρόθεση θεραπείας (ITT), οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με το συνδυασμό nivolumab με ipilimumab σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν μονοθεραπεία με sunitinib. Το προφίλ ασφάλειας για το συνδυασμό nivolumab με ipilimumab ήταν αντίστοιχο με προηγούμενα ευρήματα και δεν παρατηρήθηκαν νέα δεδομένα ασφάλειας ούτε σχετιζόμενοι με το φάρμακο θάνατοι κατά την παρατεταμένη παρακολούθηση. Τα αποτελέσματα της μελέτης αντιπροσωπεύουν την πιο μακροχρόνια παρακολούθηση για οποιαδήποτε ανοσο-ογκολογική θεραπεία σε αυτές τις συνθήκες.

 

Αναλυτικότερα, στον πληθυσμό ενδιάμεσου έως υψηλού κινδύνου, 52% των ασθενών που έλαβαν συνδυαστική θεραπεία nivolumab με ipilimumab, παρέμεναν εν ζωή στους 42 μήνες. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους ασθενείς που έλαβαν sunitinib ήταν 39%. Επιπλέον, βάσει ανεξάρτητης αξιολόγησης, αντικειμενική ανταπόκριση (ORR) στη συνδυαστική θεραπεία εμφάνισε το 42% των ασθενών, έναντι 26% για το sunitinib. Η εν λόγω ανταπόκριση ήταν συνεχιζόμενη στο 84% των ασθενών.

 

Στον πληθυσμό με πρόθεση θεραπείας, (ITT) 56% των ασθενών που έλαβαν συνδυαστική θεραπεία nivolumab με ipilimumab, παρέμεναν εν ζωή στους 42 μήνες, έναντι 47%. για τους ασθενείς που έλαβαν sunitinib. Βάσει ανεξάρτητης αξιολόγησης, αντικειμενική ανταπόκριση (ORR) στη συνδυαστική θεραπεία εμφάνισε το 39% των ασθενών, έναντι 33% για το sunitinib, ενώ η ανταπόκριση ήταν συνεχιζόμενη στο 86% των ασθενών.

 

Ο Brian Lamon, Ph.D., Επικεφαλής ανάπτυξης του τμήματος καρκίνου του ουρογεννητικού συστήματος της Bristol-Myers Squibb σχολίασε σχετικά «Αυτά τα θετικά ευρήματα από τη μελέτη CheckMate -214 συνεχίζουν να αναδεικνύουν τη συμπληρωματική φύση της διπλής ανοσοθεραπείας και ενισχύουν το βάθος και τη σταθερότητα της ανταπόκρισης που μπορεί να προσφέρει στους ασθενείς ο συνδυασμός nivolumab με ipilimumab».

 

Σχετικά με τη μελέτη CheckMate-025

Η μελέτη CheckMate-025 είναι μια ανοικτή, τυχαιοποιημένη μελέτη Φάσης 3 του nivolumab έναντι του everolimus σε ασθενείς με προθεραπευμένο προχωρημένο μικροκυτταρικό καρκίνωμα (RCC) μετά από αντιαγγειογενετική θεραπεία. Οι ασθενείς (n=803) έλαβαν είτε nivolumab (n=406) 3 mg/kg ενδοφλεβίως ανά δύο εβδομάδες ή everolimus (n=397) 10 mg από του στόματος άπαξ ημερησίως έως την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν η συνολική επιβίωση (OS). Τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν το ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης (ORR), η επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS), η ποιότητα ζωής (QoL) και η ασφάλεια.

Με βάση την ελάχιστη διάρκεια παρακολούθησης πέντε ετών, η συχνότητα εμφάνισης και το είδος των σχετιζόμενων με τη θεραπεία ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν σε συμφωνία με την αρχική ανάλυση. Οι σχετιζόμενες με τη θεραπεία ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 3/4 εμφανίστηκαν στο 21% των ασθενών στην ομάδα του nivolumab και στο 37% στην ομάδα του everolimus.