Το ΜΗΤΕΡΑ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας “Ε.U. Horizon 2020 Marie Curie – DECODE”, υποδέχθηκε στις εγκαταστάσεις του 8 διδακτορικούς φοιτητές σε θέματα βιοτεχνολογίας, από διάφορες χώρες του εξωτερικού, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες ιατρών του νοσοκομείου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» του ΜΗΤΕΡΑ.

Η επίσκεψη αυτή υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Εταιρεία Συμβούλων International Business Intelligence  η οποία διαχειρίστηκε τα θέματα κατάρτισης των διδακτορικών φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος DECODE από 19 έως 30 Ιουνίου 2023.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες φοιτητές παρακολουθήσαν μια εποικοδομητική παρουσίαση των πιο σύγχρονων ιατρικών εξελίξεων και επιστημονικών γνώσεων, έθεσαν τις ερωτήσεις τους και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τη βιολογική μηχανική, τον γυναικολογικό καρκίνο, την ογκολογική χειρουργική, καθώς και τα νευροαναπτυξιακά αποτελέσματα σε ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια.

Μετά το πέρας των ομιλιών, οι 8 φοιτητές ξεναγήθηκαν σε Τμήματα του ΜΗΤΕΡΑ, τα οποία διαθέτουν εξελιγμένο ιατρικό εξοπλισμό και διακρίνονται για την εφαρμογή των πλέον καινοτόμων τεχνικών διάγνωσης και θεραπείας, αλλά και για το κορυφαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τους.

Το ΜΗΤΕΡΑ παραμένει πιστό στο όραμά του να παρέχει άριστες ιατρικές υπηρεσίες και ταυτόχρονα να υπηρετεί την έρευνα και την επιμόρφωση, συμβάλλοντας με κάθε τρόπο στην εξειδίκευση και εξοικείωση των νέων με τις πιο καινοτόμες ιατρικές τεχνικές, αλλά και στη σωστή ενημέρωση τους γύρω από τις επιστημονικές εξελίξεις.

 

 

 

 

#########