Αρχική Ειδήσεις - Νέα Νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο «International Journal of Clinical Practice»...

Νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο «International Journal of Clinical Practice» καταδεικνύει την κλινική σημασία των Strepsils® στην αντιμετώπιση του πονόλαιμου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οι παστίλιες λαιμού  που περιέχουν αμυλμετακρεσόλη (AMC) και  2,4-διχλωροβενζυλική αλκοόλη (DCBA) προσφέρουν άμεση και μακράς διάρκειας ανακούφιση των συμπτωμάτων στους ασθενείς με πονόλαιμο εξαιτίας των λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού

.

Νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στον περ. «International Journal of Clinical Practice» αποδεικνύει την άμεση και μακράς διάρκειας αναλγητική δράση των φαρμακευτικών παστίλιων που περιέχουν αμυλμετακρεσόλη και  2,4-διχλωροβενζυλική αλκοόλη
{(AMC DCBA)(Strepsils®)} σε ασθενείς  με πονόλαιμο εξαιτίας των λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού (URTIs), έναντι των μη φαρμακευτικών τοιούτων, οι οποίες περιέχουν εικονικό φάρμακο (placebo).1

 Στη μελέτη, οι ασθενείς που έλαβαν  παστίλιες λαιμού με AMC/DVCA  είχαν  σημαντικά μεγαλύτερη μείωση των συμπτωμάτων του πονόλαιμου μέχρι και 2 ώρες μετά την λήψη της πρώτης δόσης/παστίλιας συγκρινόμενοι με  εκείνους που έλαβαν μη φαρμακευτικές παστίλιες με placebo (95% CI; -1.59,-0.82; p<0.0001).  Η ανακούφιση ήταν ταχύτατη(άμεση), με  μείωση του  πόνου σε πέντε λεπτά από τη λήψη(66% versus 16%; p<0.0001 και  διάρκεια   έως και 2 ώρες  μετά το λιώσιμο τους. (65% versus 26%; p<0.0001). 1.2

Παρατηρήθηκε επίσης βελτίωση  όλων των λειτουργικών παραμέτρων στο λαιμό (μείωση του πόνου, διευκόλυνση ως προς την κατάποση), με αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα ζωής  στην καθημερινότητα των πασχόντων. Ειδικότερα, οι παστίλιες με AMC/DVCA, συγκρινόμενες με τις μη φαρμακευτικές, κατά τη διάρκεια των 3 ημέρων που διήρκησε η μελέτη,   μείωσαν  σημαντικά τον πόνο που σχετίζεται με την κατάποση (95% CI; -1.75,
-0.47; p=0.0007), την κατανάλωση ενός γεύματος(95% CI; -1.45, -0.26; p=0.005)  και την ομιλία (95% CI; -1.61, -0.39; p=0.002).1 Η μελέτη σύγκρινε επίσης την ανεκτικότητα/ανοχή  των ασθενών  των 2 ομάδων  ως προς τις δύο κατηγορίες παστίλιων.

Εκτός όμως από τα οφέλη που προσφέρουν σε σύγκριση με τις μη φαρμακευτικές, οι Strepsils® υπερτερούν επίσης  έναντι των σπρέι και των διαλυμάτων για γαργάρες, αφού απελευθερώνουν τις δραστικές ουσίες στην πάσχουσα περιοχή του λαιμού αργά  και κατά συνέπεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. 4

 

Ο πονόλαιμος, επηρεάζει  τους περισσότερους ενηλίκες, κατά μέσον όρο, δύο έως τρεις φορές τον χρόνο2, με τα παιδιά να έχουν ακόμα πιο συχνά επεισόδια.Ο πονόλαιμος είναι το αποτέλεσμα της αντίδρασης του οργανισμού έναντι των  μικροοργανισμών  ή των περιβαλλοντικών παραγόντων (υψηλή θερμοκρασία, χαμηλή υγρασία και χαμηλή θερμοκρασία, θέρμανση εσωτερικού χώρου και αλλεργιογόνα). Αυτά πυροδοτούν την έναρξη της φλεγμονώδους διαδικασίας, με χαρακτηριστικά συμπτώματα τον πόνο, την

 

ερυθρότητα και τη δυσκολία στην κατάποση. 5,7  Το συχνότερο αίτιο του πονόλαιμου  είναι οι ιοί που συνδέονται με το 80%  των περιπτώσεων . 7,8  Για το λόγο αυτό η ακριτη χορήγηση αντιβιοτικών όχι μονο δεν βοηθα αλλά αντιθετα επιβαρύνει τον οργανισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η  Ρυθμιστική Αρχή για την Υγεία και την Κλινική Ιατρική NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) του Ηνωμένου Βασιλείου  και πολλών άλλων κρατών συνιστά στους γιατρούς να μην χορηγούν αντιβιοτικά για κοινές παθήσεις όπως ο πονόλαιμος, με σκοπό αφενός μεν να  ελαττώσουν την αντοχή των βακτηριδίων έναντι των αντιβιοτικών και αφετέρου να μην προκαλέσουν στους ασθενείς πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 9,10,11,12. Οι Strepsils® έχουν προσδιοριστεί ως η κατάλληλη επιλογή για την ανακούφιση των συμπτωμάτων του πονόλαιμου  σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα αντιβιοτικά δεν αποτελούν τη θεραπεία εκλογής.

 

Η προαναφερόμενη μελέτη  ενισχύει τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι παστίλιες με AMC/DCBA προσφέρουν  αποτελεσματική και καλά ανεκτή  αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του πονόλαιμου, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του πόνου2,3,13,14
Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν ότι οι παστίλιες με AMC/DCBA (Strepsils®) αποτελούν μία βολική, αποτελεσματική και πολύτιμη μη συνταγογραφούμενη θεραπευτική προσέγγιση για ασθενείς με πονόλαιμο λόγω των  URTIs.1

 

###

 

Σχετικά με την μελέτη
Η μελέτη αυτή είναι μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη στην οποία συμμετείχαν 310 ασθενείς. Οι  ασθενείς επιλέχθηκαν τυχαία να λάβουν είτε Strepsils   (Amylmetacresol 0,6 mg / DCBA 1,2 mg) (n = 155) ή μη φαρμακευτικές παστίλιες που περιείχαν εικονικό φάρμακο (n = 155). Μετά την αρχική εκτίμηση, οι ασθενείς  αξιολόγησαν τα αποτελέσματα με 3 διαφορετικούς βαθμούς  σε δέκα  χρονικά σημεία,   5 – 120 λεπτά μετά την πρώτη δόση. Ελήφθησαν κατόπιν και επιπλέον παστίλιες, όπως απαιτείται, και οι ασθενείς αξιολόγησαν και πάλι τα αποτελέσματα  στο τέλος της πρώτης ημέρας, 24 ώρες μετά την πρώτη δόση, και στο τέλος της 2ης και 3ης ημέρας. Αξιολογήθηκαν οι αναλγητικές ιδιότητες με βάση την βελτίωση όλων των λειτουργικών παραμέτρων στο λαιμό (μείωση του πόνου,  διευκόλυνση ως προς τη κατάποση κ.τ.λ.).

 

 

Βιβλιογραφία:

 1. McNally D, Simpson M, Morris C et al. Rapid relief of acute sore throat with AMC/DCBA throat lozenges: randomised controlled trial. Int J Clin Pract. 2009. Available at: http://www3.interscience.wiley.com/journal/122659418/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0 (Last accessed 22 October 2009)
 2. Wade AG et al. Bioavailability and efficacy of active lozenges in the relief of sore throat pain. Presented at the annual scientific meeting of The British Pain Society, 24-27th April, 2007.
 3. Wade AG. A randomised, double-blind, parallel group, placebo-controlled, multiple-dose study of the efficacy of Strepsils lozenges in the relief of acute sore throat. Royal Society Medicine Press; 2008

 

 

 

 1. Limb M, Connor A, Pickford M, et al. Scintigraphy can be used to compare efficacy of sore throat formulations. Int J Clin Pract. 2009; 63(4): 606–12.
 2. Marshall S. Giving advice on sore throats.Pharm J. 2008; 280: 127–30
 3. Muhrer JC. Diagnostic Considerations in the Evaluation and Treatment of Sore Throat. Nurse Practitioner. 1991: 33-45
 4. Summers A. Sore throats. Accident and Emergency Nursing. 2005: 13:15-17
 5. Worrall GJ. Acute sore throat.Can Fam Physician. 2007; 53: 1961–2
 6. NICE. NICE guidelines: Respiratory tract infections – antibiotic prescribing: prescribing antibiotics for self-limiting respiratory tract infections in adults and children in primary care. NICE clinical guideline 69. NICE: London. Available at: http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CG69FullGuideline.pdf (Last accessed 22 October 2009)
 7. Del Mar CB, Glasziou PP, Spinks AB. Antibiotics for sore throat. Cochrane Database Syst Rev 2006: CD000023
 8. SIGN. SIGN guidelines. Management of sore throat and indications for tonsillectomy. 1999. Available at: http://www.sign.ac.uk/pdf/sign34.pdf (Last accessed 22 October 2009).
 9. National Guideline Clearinghouse (NGC). Guideline synthesis: Pharyngitis/sore throat. In: National Guideline Clearinghouse (NGC) website. Rockville (MD): 1999 Oct 6 (revised 2005 Dec). Available at: http://www.guideline.gov (Last accessed 14 Nov 2008).
 10. Buchholz V, Leuwer M, Ahrens J et al. Topical antiseptics for the treatment of sore throat block voltage-gated neuronal sodium channels in a local anaesthetic-like manner. Naunyn-Schmied Arch Pharmacol. 2009; 380: 2
 11. Oxford J. Developments in acute sore throat relief – efficacy and sensorial benefits of medicated lozenges. RSM Press. 2008.
Rate it