Το Ινστιτούτο Prolepsis καλεί παιδιάτρους και άλλους λειτουργούς υγείας που ασχολούνται με την φροντίδα και την παροχή υπηρεσιών υγείας σε παιδιά (π.χ. νοσηλευτές παιδιατρικών κλινικών, οικογενειακοί ιατροί, ιατροί δημόσιας υγείας, σχολικοί νοσηλευτές, μαίες κ.ά.) να εξερευνήσουν και να αξιοποιήσουν τη νέα ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Dr.PED-Chef. Η πλατφόρμα αποσκοπεί στην εκπαίδευση των επαγγελματιών σε θέματα προώθησης υγιεινών διατροφικών συνηθειών.
Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη δωρεάν στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει εκπαιδευτικές ενότητες σχετικά με:

▶  Bασικές αρχές υγιεινής διατροφής.

▶  Πρόσφατες οδηγίες και συστάσεις για τη διατροφή στην παιδική και εφηβική ηλικία.

▶  Τεχνικές διατροφικής συμβουλευτικής και επικοινωνίας της υγείας.

▶  Βιωματική εκπαίδευση σε θέματα διατροφής με την αξιοποίηση της ιατρικής μαγειρικής.

Αφού ολοκληρώσετε όλες τις ενότητες, θα κληθείτε να συμπληρώσετε ένα τεστ γνώσεων καθώς και ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της πλατφόρμας συνολικά. Στο τέλος, θα λάβετε το «Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης» του εκπαιδευτικού προγράμματος Dr. PED-Chef.

#########