Καινοτομίες που αναπτύχθηκαν από νέους Έλληνες επιστήμονες υιοθετούν νοσοκομεία του Εθνικού συστήματος υγείας του Ηνωμένου Βασίλειου (NHS) και της Γερμανίας. Πρόκειται για πρωτοποριακά λογισμικά  που έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τη συνταγογράφηση και την παρασκευή ενδοφλέβιων διαλυμάτων παρεντερικής διατροφής και χημειοθεραπείας.

Σήμερα, με την χρήση των λογισμικών της εταιρείας CibusMed, η οποία ιδρύθηκε το 2017 από νέους Έλληνες επιστήμονες, παράγονται ετησίως πάνω από 200.000 ενδοφλέβια διαλύματα στο εξωτερικό και πάνω από 50.000 στην χώρα μας – παραγωγή που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μετά από τις συμφωνίες σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία. Τα λογισμικά συστήματα είναι πλέον εγκατεστημένα σε νοσοκομεία και κέντρα μείξης και παρασκευής διαλυμάτων σε 10 χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Γερμανία, Ρουμανία, Ισραήλ, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν).

Οι νέες συμφωνίες αφορούν το “NutriNet Parenteral”, το πρώτο λογισμικό της εταιρείας, που αναπτύχθηκε το 2017 για τη διαχείριση της παρεντερικής διατροφής. Το 2022, η εταιρεία ανέπτυξε το “Censeo Rx”, ένα σύστημα για τη διαχείριση της χημειοθεραπείας, με σκοπό να συμβάλει στην αυτοματοποίηση και τεκμηρίωση των διαδικασιών, στην πρόληψη πιθανών λαθών αλλά και στην εξοικονόμηση κόστους.

Τα δύο λογισμικά έχουν ενσωματωμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα και λειτουργούν ως απαραίτητα εργαλεία για τη λήψη κλινικών αποφάσεων. Υιοθετούν μια ολιστική προσέγγιση, περιλαμβάνοντας κάθε πτυχή «από τη συνταγογράφηση έως την παρασκευή»! Η επιτυχία τους αποδίδεται στο σχεδιασμό τους από επιστήμονες με κλινική εμπειρία, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι ανταποκρίνονται σε πραγματικές  ανάγκες.

 

#########