Οι επιδημιολογικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της πανδημίας του COVID-19 ήταν το θέμα της 21ης Συνάντησης του «Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας». Η διαδικτυακή -λόγω της συγκυρίας- συνάντηση στις 26-28 Ιουνίου 2020, ασχολήθηκε με την περιπέτεια της χώρας και της παγκόσμιας κοινότητας από την πανδημία COVID-19, η οποία, εκτός από τα πλήγματα στην υγεία και την κοινωνία, ανέδειξε τις περιοχές του υγειονομικού τομέα που χρήζουν μεταρρύθμισης.

Παρακολουθώντας τις τέσσερις συνεδρίες της συνάντησης, που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Forum, αποκτά κανείς πολύ καλή γνώση όλων των δεδομένων για τη χώρα μας και συνολικά.

Η ταχύτητα εξάπλωσης της πανδημίας και η δυσκολία των κυβερνήσεων και των δημοσίων αρχών να τη διαχειριστούν αποτελεσματικά, έχουν θέσει σε αμφισβήτηση τα υπάρχοντα συστήματα υγείας και αναδεικνύουν πρωτοφανή ζητήματα που επιτάσσουν την αναζήτηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων. Οι επιδημίες βαθαίνουν τις ανισότητες και επηρεάζουν δυσανάλογα τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, γεγονός που καταγράφεται καθημερινά στις συνέπειες από την πανδημία. Μόνο μέτρα δημόσιας υγείας μπορούν να περιορίσουν ή και να αναχαιτίσουν τις συνέπειες της πανδημίας.

Η πανδημία αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς στη χώρα μας με μέτρα δημόσιας υγείας (φυσική αποστασιοποίηση, ιχνηλάτηση των κρουσμάτων, προστασία των ευπαθών ομάδων, ατομική και συλλογική υγιεινή). Η επιτυχία της αντιμετώπισης της πανδημίας έως σήμερα προσέδωσε κύρος στη χώρα μας και έφερε στην επικαιρότητα το ζήτημα της δημόσιας υγείας·καθώς μόνο με μέτρα δημόσιας υγείας, δηλαδή με εμβολιασμό, αναμένεται να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα της αντιμετώπισης της πανδημίας, ενώ η ιατρική περίθαλψη μπορεί να συνεισφέρει μόνο επικουρικά μέχρι την ανάπτυξη αποτελεσματικού εμβολίου.

Στην 21η συνάντηση του Forum, μέσω της προσέγγισης 360 μοιρών που υιοθετήθηκε, αναλύθηκαν όχι μόνο οι συνέπειες από την πανδημία αλλά και τα μέτρα αντιμετώπισής της. Συζητήθηκαν οι επιπτώσεις στην υγεία, την κοινωνία, την ψυχική υγεία, οι ανάγκες για κοινωνική υποστήριξη των μειονοτήτων και των ειδικών πληθυσμών, και οι οικονομικές επιπτώσεις, ο ρόλος της φαρμακοβιομηχανίας στην ανάπτυξη αποτελεσματικών θεραπειών και εμβολίων, των ΜΜΕ και του διαδικτύου στην εκπαίδευση των πολιτών αλλά και στη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Αναδείχθηκε ο κεντρικός ρόλος της Δημόσιας Υγείας, ως κυρίαρχος στη διαχείριση των συνεπειών μιας πανδημίας.

Οι πανδημίες προκαλούν γεωπολιτικές, σεισμικές αλλαγές και σε συνέχεια της τρέχουσας πανδημίας, η παγκόσμια κοινότητα χρειάζεται ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο ασφάλειας της υγείας των πολιτών της με διεπιστημονική προσέγγιση στη δημόσια υγεία, κατέληξε η τηλε-συνάντηση του Forum.