«Οι αρχές της Συμπερίληψης και της Διαφορετικότητας βρίσκονται στο επίκεντρο των εταιρικών αρχών της Roche και αποτελούν μια από τις βασικές αρχές λειτουργίας της εταιρείας μας καθώς και κινητήριο μοχλό ανάπτυξης της εταιρείας για την παροχή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος των ασθενών, του οικοσυστήματος της υγείας και της κοινωνίας εν γένει», όπως τόνισε η Αγγελική Αγγέλη, Chief Portfolio Value Officer της Roche Hellas, στην ομιλία της στο 5th Diversity in Business Conference 2023.

Όπως επισήμανε η κα Αγγέλη, η Roche έχει θέσει υψηλούς στόχους για την έμφυλη ισότητα, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας καθώς και την επαρκή εκπροσώπησή τους σε όλες τις επιτροπές αξιολόγησης των υποψηφίων στελεχών. Ενδεικτικά ανέφερε ότι: «Στη Roche Hellas και στη Roche Diagnostics Hellas οι γυναίκες εκπροσωπούν το 48% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, ενώ το 43% των ανώτερων στελεχών είναι γυναίκες».

Στη συνέχεια, παρουσίασε τις δράσεις που υλοποίησε και σκοπεύει να υλοποιήσει για μια ακόμα χρονιά η ομάδα εργαζομένων One Roche DΕ&I / Employer Branding, μια εσωτερική ομάδα εργαζομένων της  Roche Hellas και της Roche Diagnostics Hellas, που έχει αναλάβει το σχεδιασμό ενεργειών Συμπερίληψης και Διαφορετικότητας στην Ελλάδα, με στόχο αφενός να κατανοεί τις διαφορετικές ανάγκες και να αφουγκράζεται τις ανησυχίες και τις ιδέες των εργαζομένων εσωτερικά και αφετέρου, ως προς το εξωτερικό περιβάλλον να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προκλήσεις της σύγχρονης εργασιακής κουλτούρας.

Οι φετινές δράσεις, όπως εξήγησε η κα Αγγέλη, αναπτύσσονται σε δύο άξονες. Στον πρώτο άξονα εντάσσονται ενέργειες με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών εντός της εταιρείας, ώστε να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους και να χτίσουν τη σταδιοδρομία που θα ήθελαν. Υπό αυτό το πρίσμα, το Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί εσωτερικά ανοιχτή συζήτηση σε πάνελ με στελέχη της Roche σε ηγετικές θέσεις (γυναίκες – μέλη των ηγετικών μας ομάδων), για να συζητήσουν προκλήσεις, να αφηγηθούν την προσωπική τους εμπειρία, να δώσουν συμβουλές και να προσφέρουν έμπνευση για τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Ωστόσο, η δέσμευση της Roche στις αρχές της Διαφορετικότητας & της Συμπερίληψης δεν περιορίζεται στο εσωτερικό της εταιρείας, αλλά επεκτείνεται και στην κοινωνία, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε γυναίκες και θέματα γυναικείας υγείας. Προς αυτή την κατεύθυνση υλοποιούνται πρωτοβουλίες όπως η καμπάνια ενημέρωσης για τον γυναικείο καρκίνο “forHER”, που σε συνεργασία με την Εταιρεία Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) και τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών “Κ.Ε.Φ.Ι.”, συνέβαλαν στη θεσμοθέτηση μιας ημέρας άδειας με αποδοχές για τις εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα για προληπτικές εξετάσεις, το παγκόσμιο πρόγραμμα XProject για την καταπολέμηση των ανισοτήτων σε βάρος των γυναικών σε θέματα υγείας, καθώς και τη δημιουργία μιας παγκόσμιας πλατφόρμας με περισσότερα από 25 δίκτυα για να μοιράζονται οι γυναίκες εργαζόμενες της Roche, εμπειρίες, πόρους και εργαλεία για την πορεία τους στην εταιρεία.

Ουσιαστικό κομμάτι της δράσης της Ομάδας αποτελεί και η κατάργηση των ηλικιακών στερεοτύπων καθώς και η αξιοποίηση των νέων γενεών στον εργασιακό χώρο. Φοιτητές της Φαρμακευτικής Σχολής επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της εταιρείας με στόχο να αποκτήσουν εμπειρία των διαφορετικών ρόλων και ευθυνών που μπορεί να αναλάβει ένας φαρμακοποιός, ενώ εργάζεται σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον. Στόχος του προγράμματος είναι να επεκταθεί, ώστε να περιλαμβάνει 3 επισκέψεις σε ετήσια βάση από διάφορες πανεπιστημιακές σχολές σχετικές με το αντικείμενο της εταιρείας. Επιπρόσθετα, μέσω του Management Trainee Program που διαρκεί 18 μήνες, οι συμμετέχοντες αποκτούν σημαντική εμπειρία και εκπαίδευση σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον με πολλές ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Στόχος μας είναι οι νέοι που έρχονται στην εταιρεία μας και εντάσσονται από την πρώτη στιγμή ως ενεργά και ισότιμα μέλη στις ομάδες που συμμετέχουν, να  συμβάλλουν σημαντικά από την πρώτη μέρα αναλαμβάνοντας τα δικά τους projects και να χτίσουν την εμπειρία και τις ικανότητές τους πάνω σε πραγματικά business cases, που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν σε βάθος τη φαρμακευτική αγορά.

Κλείνοντας, η Αγγελική Αγγέλη, τόνισε ότι «οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο των δράσεων της Roche. Έχοντας ως αφετηρία μια ξεκάθαρη και βαθιά αίσθηση σκοπού, δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα πολυμορφίας, όπου όλοι νιώθουν ότι ανήκουν και όπου μπορούμε όλοι εξίσου να βγάλουμε τον καλύτερο μας εαυτό, ανεξάρτητα από το τι είναι αυτό που μας κάνει μοναδικούς – η ηλικία μας, οι πεποιθήσεις μας, οι ικανότητές μας, το πώ σκεφτόμαστε, το ποιοι είμαστε ή οι γλώσσες που μιλάμε».

Και συνέχισε λέγοντας: «Η προσέγγισή μας ως προς τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη είναι πολυδιάστατη, ολιστική και προσωπική και – το πιο σημαντικό – συνάδει απόλυτα με τη νέα μας Agile οργανωτική δομή και τους νέους, ευέλικτους και αποτελεσματικούς τρόπους εργασίας και συνεργασίας (new Ways of Working), που έχουμε υιοθετήσει. Το ίδιο το νέο αυτό μοντέλο – πέρα από ιδιαίτερα καινοτόμο για τον κλάδο του φαρμάκου στην Ελλάδα – είναι από τη φύση του συμπεριληπτικό, καθώς σπάει τα παλαιού τύπου “σιλό” και δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους  να αξιοποιούν τις μοναδικές τους δεξιότητες (capabilities), όπου αυτές θα φέρουν προστιθέμενη αξία, σπάζοντας τα αυστηρά όρια μεταξύ τμημάτων, ιεραρχίας ακόμα  και γεωγραφίας».

Το πάνελ στο οποίο συμμετείχε η Αγγελική Αγγέλη, Chief Portfolio Officer Rοche Hellas, συντόνισε η Μαίρη Μπιτούνη, Managing Director and Business Vision Leader Humanis Your HR Partner, ενώ συμμετείχαν επίσης οι: Ιουδήθ (Βιβή) Γιαννακοπούλου, Organizational Effectiveness Director ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και Τζελίνα Σούχλα, Communication Manager Ολυμπιακή Ζυθοποιία.

 

 

 

 

#########