Το ΚΕΘΕΑ ανακοίνωσε  την Ετήσια Έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής του ΟΗΕ για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών (INCB). Στην Ετήσια Έκθεσή του για το 2022 το INCB προειδοποιεί ότι η νομιμοποίηση της μη ιατρικής χρήσης της κάνναβης, η οποία αντιβαίνει στην Ενιαία Σύμβαση του 1961 για τα Ναρκωτικά, φαίνεται να έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη κατανάλωσή της και άμβλυνση της αντίληψης περί επικινδυνότητάς της, ιδιαίτερα στους νέους.

Η νομιμοποίηση της χρήσης κάνναβης οδηγεί σε μεγαλύτερη κατανάλωσή της και αμβλύνει την αντίληψη περί επικινδυνότητάς της

Το πιο ανησυχητικό αποτέλεσμα της νομιμοποίησης της κάνναβης είναι η πιθανότητα αυξημένης χρήσης, ιδίως μεταξύ των νέων, σύμφωνα με εκτιμήσεις βάσει στοιχειών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει φανεί ότι οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες καταναλώνουν σημαντικά περισσότερη κάνναβη σε ομοσπονδιακές πολιτείες όπου η κάνναβη έχει νομιμοποιηθεί, σε σύγκριση με άλλες πολιτείες όπου η ψυχαγωγική χρήση παραμένει παράνομη. Στοιχεία επίσης δείχνουν ότι η γενική διαθεσιμότητα των νομιμοποιημένων προϊόντων κάνναβης αμβλύνει την αντίληψη περί επικινδυνότητας και περί των αρνητικών συνεπειών που συνεπάγεται η χρήση τους. Νέα προϊόντα, βρώσιμα ή ατμίσματος, που διατίθενται στο εμπόριο σε ελκυστικές συσκευασίες έχουν εντείνει αυτή την τάση. Το INCB διαπιστώνει ότι αυτό συνέβαλε στο να υποτιμώνται οι επιπτώσεις της χρήσης κάνναβης στα μάτια του κοινού, ειδικά μεταξύ των νέων.

Η Πρόεδρος του INCB Jagjit Pavadia δήλωσε: «Η αναπτυσσόμενη βιομηχανία κάνναβης προωθεί προϊόντα που σχετίζονται με την κάνναβη για να προσελκύσει τους νέους, και αυτό είναι σημαντική αιτία ανησυχίας, όπως και ο τρόπος με τον οποίο υποβαθμίζονται οι βλάβες που συνδέονται με τη χρήση προϊόντων κάνναβης υψηλής δραστικότητας».

Περισσότερα επείγοντα ιατρικά περιστατικά και τροχαία ατυχήματα στις πολιτείες όπου η χρήση κάνναβης είναι νόμιμη

Σε όλες τις περιοχές όπου έχει νομιμοποιηθεί η κάνναβη τα δεδομένα δείχνουν ότι τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την κάνναβη έχουν αυξηθεί. Μεταξύ 2000 και 2018 οι παγκόσμιες εισαγωγές, σε ιατρικές μονάδες, που σχετίζονται με την εξάρτηση και το σύνδρομο στέρησης από την κάνναβη αυξήθηκαν οκτώ φορές. Οι εισαγωγές για ψυχωσικές διαταραχές που σχετίζονται με την κάνναβη έχουν τετραπλασιαστεί παγκοσμίως.

 

 

#########