Αρχική Πνευμονολόγος Το τσιγάρο ακόμα και το ηλεκτρονικό ενοχοποιείται για την ΧΑΠ

Το τσιγάρο ακόμα και το ηλεκτρονικό ενοχοποιείται για την ΧΑΠ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

«Το κάπνισμα αποτελεί τον κύριο παράγοντα πρόκλησης της Χ.Α.Π. Παγκοσμίως έχουν ήδη διαγνωστεί με τη νόσο 210 εκ. άνθρωποι, ενώ το 50% των πασχόντων ασθενών με Χ.Α.Π παραμένει αδιάγνωστο» Επιπροσθέτως,  τόνισε ότι «τα επιδημιολογικά δεδομένα γύρω από την Χ.Α.Π δεν είναι ενθαρρυντικά καθώς προβλέπουν ότι η νόσος θα αποτελέσει την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως μέχρι το 2030, ενώ το 15 – 50% των καπνιστών, συμπεριλαμβανομένου και των Ελλήνων, αναμένεται να νοσήσουν με Χ.Α.Π μέσα στα επόμενα χρόνια».

Αυτά τόνισε ο καθηγητής Πνευμονολογίας & Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών κ. Βασιλακόπουλος μιλώντας για την ΧΑΠ αλλά και το ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Η Χ.Α.Π είναι μία αναπνευστική νόσος που περιλαμβάνει τη χρόνια βρογχίτιδα, το εμφύσημα ή
και τα δύο. Η Χ.Α.Π χαρακτηρίζεται από απόφραξη της ροής αέρα που παρεμποδίζει τη
φυσιολογική αναπνοή. 384 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από Χ.Α.Π2 και εκτιμάται ότι θα
αποτελέσει την 3η κυριότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως έως το 2030.3 Η αιτιολογία της Χ.Α.Π
συνίσταται στην μακροχρόνια έκθεση σε ουσίες ερεθιστικές που προκαλούν βλάβη στους
πνεύμονες και τους αεραγωγούς. Το κάπνισμα, το παθητικό κάπνισμα, η μόλυνση του αέρα,
οι χημικές αναθυμιάσεις ή η σκόνη από το περιβάλλον ή το χώρο εργασίας μπορούν να
συμβάλλουν στην εμφάνιση Χ.Α.Π. Οι περισσότεροι άνθρωποι που πάσχουν από Χ.Α.Π είναι
πάνω από 40 ετών κατά την έναρξη των συμπτωμάτων

Η κα Τζούλια Βασιλειάδου, Medical Director GSK Ελλάδος, τόνισε μεταξύ άλλων:

Τη σημαίνουσα σημασία της πρώτης επιτυχημένης άμεσης συγκριτικής μελέτης δυο άπαξ ημερησίως θεραπειών στην κατηγορία της διπλής βρογχοδιαστολής, αναλύοντας τα αποτελέσματα της μελέτης τα οποία κατέδειξαν ανωτερότητα της θεραπείας συνδυασμού ουμεκλιδίνιου/βιλαντερόλης στη βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας έναντι του θεραπευτικού συνδυασμού τιοτροπίου / ολοδατερόλης.

Επιπροσθέτως ανέφερε ότι «Ο πρωτοποριακός  σχεδιασμός  της μελέτης απάλειψε τις κλινικές διαφορές μεταξύ των ασθενών, καθώς έδωσε σε όλους τη δυνατότητα να εκτεθούν και στις δυο θεραπείες, ενώ παράλληλα έδωσε το βήμα στους ασθενείς να εκφράσουν την προτίμησή τους για την εισπνευστική συσκευή του ουμεκλιδινίου/βιλαντερόλης έναντι της εισπνευστική  συσκευή του τιοτροπίου/ολοδατερόλης».

Η βρογχοδιαστολή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στη θεραπευτική αντιμετώπιση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (Χ.Α.Π.). Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες GOLD του 2017  ανέδειξαν το ρόλο της διπλής βρογχοδιαστολής (LAMA/LABA) σε συμπτωματικούς ασθενείς με ΧΑΠ.

 Κατά τη διαδικασία επιλογής βρογχοδιασταλτικής θεραπείας, η ιατρική κοινότητα βρίσκεται πλέον μπροστά σε αρκετές νέες και εξαιρετικά αποτελεσματικές επιλογές. Ένα βασικό μειονέκτημα ως τώρα στην αξιολόγηση των θεραπευτικών επιλογών στη Χ.Α.Π. ήταν η έλλειψη κλινικών μελετών απευθείας σύγκρισης θεραπειών της ίδιας κατηγορίας. Αποτέλεσμα ήταν οι ιατροί και οι ερευνητές προσπαθώντας να αναγνωρίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαθέσιμων θεραπειών να καταφεύγουν σε έμμεσες συγκρίσεις.

 

Κύρια σημεία της μελέτης;

  1. Η πρώτη επιτυχημένη άμεση σύγκριση στην κατηγορία της διπλής βρογχοδιαστολής (LAMA/LABA) διενεργήθηκε μεταξύ του σταθερού συνδυασμού ουμεκλιδινίου/βιλαντερόλης και του τιοτροπίου/ολοδατερόλης. Στη μελέτη συγκρίθηκαν ευθέως οι δύο άπαξ ημερησίως χορηγούμενες θεραπείες και ο συνδυασμός ουμεκλιδίνιου/βιλαντερόλης απέδειξεανωτερότητα στη βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας από την έναρξη της μελέτης.
  2. Εκτός από την ανωτερότητα στην αναπνευστική λειτουργία (βελτίωση κατά 40% περισσότερο σε σύγκριση με το τιοτρόπιο/ολοδατερόλη) ο συνδυασμός ουμεκλιδίνιου/βιλαντερόλης απέδειξε διπλάσια πιθανότητα να επιτευχθεί κλινικά σημαντική βελτίωση (>100ml) στην αναπνευστική λειτουργία του ασθενούς.
  3. Εκτιμήθηκε επίσης η ευκολία στη χρήση της συσκευής όπου οι ασθενείς έδειξαν σημαντικά μεγαλύτερη προτίμηση για τη συσκευή του ουμεκλιδινίου/βιλαντερόλης σε σύγκριση με τη συσκευή του τιοτροπίου/ολοδατερόλης.
  4. Οι δύο σταθεροί συνδυασμοί είχαν παρόμοιο προφίλ ασφάλειας.
  5. Το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης αποδεικνύει πως υπάρχει σαφής διαβάθμιση στην αποτελεσματικότητα των θεραπειών διπλής βρογχοδιαστολής και δίνει απάντηση σε ένα από τα βασικά ερωτήματα των ιατρών σχετικά με το μέγιστο όφελος που μπορούν να αποκομίσουν οι ασθενείς με Χ.Α.Π.

 

Οι GSK και Innoviva, Inc. ανακοίνωσαν θετικά δεδομένα από μία μελέτη σύγκρισης του
συνδυασμού σταθερών δόσεων ενός άπαξ ημερησίως χορηγούμενου μουσκαρινικού
ανταγωνιστή μακράς δράσης (LAMA) και ενός β-αγωνιστή μακράς δράσης (LABA), του
ουμεκλιδίνιου/ βιλαντερόλης (62,5 mcg/25 mcg, UMEC/VI) και του τιοτρόπιου/ ολοδατερόλης
(5 mcg/5 mcg, TIO/OLO), για συμπτωματικούς ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π). Τα δεδομένα αυτά δημοσιεύθηκαν στο Advances in Therapy1 και
παρουσιάζονται στην ετήσια συνάντηση CHEST του Αμερικανικού Κολλεγίου Πνευμονολόγων
στο Τορόντο του Καναδά.
Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο σε αυτήν τη , ανοιχτή, διασταυρούμενη μελέτη 236 ασθενών
με Χ.Α.Π, διάρκειας οχτώ εβδομάδων ήταν να αποδειχθεί η μη κατωτερότητα του UMEC/VI
συγκριτικά με το TIO/OLO στη βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας, όπως εκτιμάται μέσω
του κατώτατου FEV1 (Βίαια Εκπνεόμενος Όγκος στο πρώτο δευτερόλεπτο) την 8
η
εβδομάδα. Αυτό το καταληκτικό σημείο εκπληρώθηκε και, επιπλέον, το UMEC/VI επέδειξε
ανωτερότητα έναντι του TIO/OLO, με μία διαφορά 52 mL στον κατώτατο FEV1 την 8
η
εβδομάδα (UMEC/VI 180 mL έναντι TIO/OLO 128 mL, 95% CI: 28-77, p<0,001).
Και οι δύο θεραπείες επέδειξαν συγκρίσιμο προφίλ ανοχής και ασφάλειας με συνολική
επίπτωση ανεπιθύμητων συμβάντων υπό θεραπεία 25% στην ομάδα του UMEC/VI και 31%
στην ομάδα του TIO/OLO. Τα ανεπιθύμητα συμβάντα που αναφέρθηκαν συχνότερα ήταν
λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού (UMEC/VI 8%, TIO/OLO 9%), βήχας (UMEC/VI 1%,
TIO/OLO 1%) και διάρροια (UMEC/VI 1%, TIO/OLO 1%).
Ο Eric Dube, SVP, Head Global Respiratory της GSK ανέφερε , «Η βελτίωση της πνευμονικής
λειτουργίας αποτελεί έναν σαφή στόχο στους ασθενείς με Χ.Α.Π.2 Η πρόκληση για τους
επαγγελματίες υγείας έως σήμερα ήταν η έλλειψη διαφοροποίησης εντός της κατηγορίας των
LAMA/LABA. Για αυτό και πραγματοποιήσαμε αυτή τη μελέτη, ως την πρώτη μελέτη απευθείας
σύγκρισης εντός κατηγορίας δύο σταθερών δόσεων, άπαξ ημερησίως χορηγούμενων
LAMA/LABA. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι ο συνδυασμός UMEC/VI παρέχει σημαντική
βελτίωση στην πνευμονική λειτουργία σε σύγκριση με το συνδυασμό TIO/OLO».
Ο Michael Aguiar, CEO της Innoviva ανέφερε, «Η Χ.Α.Π είναι μία προοδευτική, χρόνια νόσος
που πλήττει πάνω από 300 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Πιστεύουμε ότι τα δεδομένα
αυτά δείχνουν ξεκάθαρα το όφελος του UMEC/VI έναντι του TIO/OLO σε συμπτωματικούς
ασθενείς με μέτρια Χ.Α.Π, στους οποίους ο βασικός θεραπευτικός στόχος είναι η μέγιστη
βρογχοδιαστολή, και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με αυτά τα αποτελέσματα».

Το τσιγάρο ακόμα και το ηλεκτρονικό ενοχοποιείται για την ΧΑΠ
Rate it