Πρόσκληση

H Bασιλική Πρεσβεία της Νορβηγίας και η Εταιρεία ΗTS BeSafe AS

διοργανώνει  ημερίδα με θέμα:

«Παιδί & Ασφάλεια στο Αυτοκίνητο
– Η Ελληνική Πραγματικότητα –
Το Νορβηγικό/Σκανδιναβικό Μοντέλο».

Tρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 09:00, Στο Ιωνικό Κέντρο, Λυσίου 11, Πλάκα.

 

#########