Για πολλά παιδιά που ξεκινούν να τραυλίζουν, τα πρώτα συμπτώματα που συνήθως έχουν τη μορφή επανάληψης συλλαβής ή ολόκληρης μικρής λέξης, εμφανίζονται στην ηλικία μεταξύ 2 και 2,5 χρόνων. Η εμφάνιση των συμπτωμάτων τραυλισμού εύλογα πυροδοτεί την ανησυχία των γονέων οι οποίοι αναζητούν πληροφορίες και κατευθύνσεις για τον κατάλληλο χειρισμό. H πρώτη συμβουλή που συνήθως λαμβάνουν είναι «αγνοήστε το και τα συμπτώματα θα περάσουν». Η συμβουλή αυτή ταυτίζεται με την επιθυμία των γονέων αλλά δεν είναι η ασφαλέστερη. Πράγματι, τα περισσότερα παιδιά θα ξεπεράσουν τη δυσκολία, υπάρχουν όμως και άλλα που έχουν υψηλό κίνδυνο εδραίωσης του τραυλισμού. Για τα παιδιά με υψηλό κίνδυνο εδραίωσης η συμβουλή «μη δώσεις σημασία θα περάσει» μπορεί να είναι καθοριστική αρνητικών εξελίξεων στη ροή της ομιλίας τους. Σε κάθε περίπτωση η έγκαιρη και κατάλληλη διερεύνηση της δυσκολίας οδηγεί στον καταλληλότερο χειρισμό και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ο τραυλισμός να καταλήξει να είναι ένα μόνιμο χαρακτηριστικό της ομιλίας του παιδιού.

Οι έρευνες αναδεικνύουν τους παράγοντες κινδύνου εδραίωσης του τραυλισμού και καταδεικνύουν σε γονείς και ειδικούς τα δεδομένα που «κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου». Θα πρέπει λοιπόν άμεσα να απευθυνθείτε στον εξειδικευμένο στις διαταραχές ροής της ομιλίας λογοθεραπευτή, εάν:

  • υπάρχει ιστορικό τραυλισμού στην οικογένεια
  • το παιδί, εκτός των συμπτωμάτων τραυλισμού, δε μιλά καθαρά, αντικαθιστά σύμφωνα και σαν αποτέλεσμα αυτού, οι άλλοι δεν το καταλαβαίνουν
  • ο τραυλισμός δείχνει να παραμένει ο ίδιος ή να χειροτερεύει με την πάροδο του χρόνου
  • ο λόγος του παιδιού (λεξιλόγιο, σύνταξη, έκφραση) είναι πιο μπροστά ή πιο πίσω από τον λόγο των συνομήλικων παιδιών
  • οι γονείς έχουν θορυβηθεί πολύ από την εμφάνιση του τραυλισμού και ανησυχούν ιδιαίτερα.
  • το παιδί αντιλαμβάνεται ότι τραυλίζει και αντιδρά (για παράδειγμα κλείνει το στόμα με το χέρι, μιλά λιγότερο ή καθόλου, έχει αλλάξει η συμπεριφορά του)
  • έχουν περάσει 6 μήνες από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, ακόμα κι αν τα συμπτώματα πάνε κι έρχονται ή είχαν τελείως εξαφανιστεί για ένα διάστημα.

Ο τραυλισμός μπορεί να οφείλεται σε πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες,  είναι όπως λέμε μια πολυπαραγοντική δυσκολία και για τον λόγο αυτό η άμεση διερεύνηση των παραγόντων που συμμετέχουν στη δυσκολία του συγκεκριμένου παιδιού είναι αναγκαία για να αναδείξει τον βαθμό κινδύνου  εδραίωσης και το καταλληλότερο πρόγραμμα παρέμβασης. Το Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού www.travlismos.gr παρέχει εξειδικευμένη διερεύνηση του τραυλισμού για κάθε ηλικία και προγράμματα παρέμβασης που απαντούν στην συνολική εμπειρία του τραυλισμού κάθε παιδιού στα οποία συμμετέχουν οι γονείς και έχουν διερευνηθεί για την αποτελεσματικότητά τους.

 

Γιώργος Φούρλας

Λογοθεραπευτής – Εξειδικευμένος Θεραπευτής Τραυλισμού

Διευθυντής Κέντρου Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού.

 

O Γιώργος  Φούρλας  κατέχει τον τίτλο του European Fluency Specialist (EFS). Διευθύνει την Θεραπευτική Ομάδα του Κέντρου Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού (www.travlismos.gr). Είναι κλινικός επόπτης λογοθεραπευτών, coach και λέκτορας στο European Clinical Specialization in Fluency Disorders (ECSF), ιδρυτικό μέλος της Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος στις Διαταραχές Ροής της Ομιλίας του ΠΣΛ και μέλος της επιτροπής για τις διαταραχές ροής της ομιλίας της Διεθνούς Ένωσης Λογοπεδικής και Φωνιατρικής (IALP Fluency Commitee). Από το 2014, κατόπιν εκπαίδευσης από το Michael Palin Centre, παρέχει πιστοποιημένα σεμινάρια στην προσέγγιση Palin PCI. Ειδικεύεται στην προσέγγιση Solution Focused Brief Therapy (SFBT) και στην εφαρμογή της στις διαταραχές ροής της ομιλίας. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα για τον τραυλισμό και έχει δημοσιεύσεις σε εξειδικευμένα περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον έχει στις ομάδες θεραπείας ενηλίκων και εφήβων, στις πρώιμες παρεμβάσεις στα πολύ μικρά παιδιά που ξεκινούν να τραυλίζουν. Έχει σπουδάσει Εκπαιδευτική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Cardiff και Παθολογία Λόγου και Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου από το οποίο έλαβε μεταπτυχιακό επαγγελματικό δίπλωμα λογοπαθολόγου (Dip.CCS) και μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (M.Sc.SLT). Είναι μέλος του Βασιλικού Κολεγίου Θεραπευτών Λόγου και Ομιλίας (RCSLT) και του Συμβουλίου Επαγγελμάτων Υγείας (HCPC) της Βρετανίας, καθώς και του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών (ΠΣΛ).

#########