Τα αποτελέσματα μιας ανάλυσης του προγράμματος XANTUS της Bayer δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο Journal of the American College of Cardiology (JACC). Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν το γενικό προφίλ ασφάλειας της ριβαροξαμπάνης (εμπορική ονομασία Xarelto®), στο πλαίσιο της συνήθους κλινικής πρακτικής. Η ριβαροξαμπάνη είναι ένας από του στόματος αναστολέας του παράγοντα Xa. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης ξεχωρίζουν τα χαμηλά ποσοστά αιμορραγίας και τα χαμηλά ποσοστά εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που έλαβαν θεραπεία με ριβαροξαμπάνη, καθώς και τα χαμηλά ποσοστά διακοπής της θεραπείας. Συνολικά, σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 96% των ασθενών, δεν αναφέρθηκε κανένα από τα ακόλουθα: έκτακτα συμβάντα λόγω θεραπείας όπως αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητη επιτροπή, μείζον αιμορραγικό επεισόδιο, εγκεφαλικό, συστημική εμβολή εκτός του κεντρικού νευρικού συστήματος ή θάνατος οποιασδήποτε αιτιολογίας. Τα πρώτα ευρήματα από το συνολικό πρόγραμμα XANTUS παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Καρδιολογικής Εταιρείας στη Βαρκελώνη, τον Αύγουστο του 2017. Το πρόγραμμα XANTUS αποτελείται από τις τρεις μεγάλες, διεθνείς, προοπτικές, μελέτες παρατήρησης, την XANTUS, την XANAP και την XANTUS-EL.

«Αυτό το κλινικό πρόγραμμα είναι η μεγαλύτερη προοπτική ανάλυση ενός και μόνο νεότερου από του στόματος αντιπηκτικού για την πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και παρέχει πολύτιμες και υψηλής ποιότητας πληροφορίες για τη διαχείριση της κολπικής μαρμαρυγής σε καθημερινή κλινική πράξη.», δήλωσε ο Δρ Michael Devoy Ιατρικός Διευθυντής της Bayer AG. «Είμαστε αποφασισμένοι να υποστηρίξουμε τους γιατρούς και τους ασθενείς στην ασφαλή και υπεύθυνη χρήση της  ριβαροξαμπάνης και να συνεχίσουμε τα εκτεταμένα κλινικά και ερευνητικά μας προγράμματα στην καθημερινή κλινική πρακτική».

Η κολπική μαρμαρυγή επηρεάζει περίπου 10 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί 2,5 φορές μέχρι το 2050. Λόγω των διαταραχών στη ροή αίματος, οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή διατρέχουν κίνδυνο να αναπτύξουν θρόμβους αίματος, οι οποίοι μπορεί να «ταξιδέψουν» στον εγκέφαλο και να προκαλέσουν εγκεφαλικό επεισόδιο. Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή είναι πέντε φορές πιο πιθανό να παρουσιάσουν εγκεφαλικό επεισόδιο από τον γενικό πληθυσμό. Ωστόσο, η από στόματος αντιπηκτική αγωγή έχει αποδειχθεί ότι προλαμβάνει την πλειοψηφία των σχετικών με ΚΜ εγκεφαλικών επεισοδίων και οι μελέτες XANTUS, XANAP και XANTUS-EL το επιβεβαίωσαν για τη ριβαροξαμπάνη και σε συνθήκες καθημερινής κλινικής πρακτικής.

.