Περισσότερες από 30 εκατομμύρια γυναίκες ανά τον κόσμο έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες μητρικής φροντίδας υγείας χάρη στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης “MSD for Mothers”, το οποίο υλοποιείται από το 2011 σε όλο τον κόσμο. Για την υλοποίηση του “MSD For Mothers” η MSD συνεργάζεται στενά με φορείς σε όλο τον κόσμο με στόχο τη μείωση της μητρικής θνησιμότητας παγκοσμίως, τη βελτίωση της πρόσβασης σε σύγχρονες μεθόδους αντισύλληψης και την ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες μητρικής φροντίδας. Το πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται με τον στόχο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για μείωση της μητρικής θνησιμότητας σε λιγότερους από 70 θανάτους ανά 100.000 γεννήσεις μέχρι το 2030 (SDG 3.1).

Οι αδιάκοπες και συνεργατικές προσπάθειες της MSD τα τελευταία 13 χρόνια σε πάνω από 70 χώρες συντέλεσαν στο να επιτευχθεί και να ξεπεραστεί ο στόχος του “MSD For Mothers” να προσφέρει βοήθεια σε περισσότερες από 25 εκατομμύρια γυναίκες μέχρι το 2025. Έτσι, στις 9 Μαΐου 2024, η MSD ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα “MSD For Mothers” μέσα σε 13 χρόνια έχει καταφέρει να προσφέρει αξιόπιστη φροντίδα υγείας σε περισσότερες από 30 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως, συμβάλλοντας σε έναν κόσμο όπου καμιά γυναίκα δεν χρειάζεται να πεθάνει κατά τη διάρκεια του τοκετού. Σε αυτό συνέβαλε η ενίσχυση των Συστημάτων Υγείας και η εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση των εξατομικευμένων αναγκών των μητέρων, των βρεφών και των οικογενειών τους, παγκοσμίως.

«Έχουμε βοηθήσει, ώστε περισσότερες από 30 εκατομμύρια γυναίκες να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας φροντίδα που σώζει ζωές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού, ξεπερνώντας τον στόχο μας που ήταν να φτάσουμε τα 25 εκατομμύρια γυναίκες μέχρι το 2025», αναφέρει σε δηλώσεις της η Allison Goldberg, πρόεδρος του Ιδρύματος MSD. Και συμπληρώνει: «Αυτό το ορόσημο χρησιμεύει ως υπενθύμιση ότι χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά ακόμη και εμείς παραμένουμε δεσμευμένοι στο όραμά μας για τη δημιουργία ενός κόσμου όπου καμία γυναίκα δεν χρειάζεται να πεθάνει δίνοντας ζωή».

Ενδεικτικά, στην Ινδία μέσω του “MSD for Mothers”, πάνω από ένα εκατομμύριο γυναίκες απέκτησαν πρόσβαση στην πρωτοβουλία “Manyata”, που υποστηρίζει την ποιοτική βελτίωση της φροντίδας μητρότητας, ενώ στη Βραζιλία σε συνεργασία με δίκτυο νοσοκομείων και το Υπουργείο Υγείας εκπαιδεύθηκαν 250 πάροχοι υπηρεσιών υγείας σε πρωτόκολλα περίθαλψης με αποτέλεσμα τη μείωση κατά 54% του ποσοστού μητρικής θνησιμότητας σε δύο χρόνια σε μια πολιτεία της χώρας. Στην Κένυα, η χρηματοδότηση μελέτης για την καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού μετά την εγκυμοσύνη, οδήγησε σε αύξηση κατά 24% της κάλυψης του πληθυσμού-στόχου. Τέλος, στη Νιγηρία, τη χώρα με τους περισσότερους μητρικούς θανάτους παγκοσμίως, το σχέδιο “Saving Mothers, Giving Life” βελτίωσε την ποιότητα της μητρικής υγειονομικής περίθαλψης σε 25 ιδιωτικές δομές υγείας και οδήγησε σε μείωση των μητρικών και περιγεννητικών θανάτων κατά 60% και 16%, αντίστοιχα.

#########