Το μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης στην ανθρώπινη  υγεία δεν προκύπτει από γενετικούς παράγοντες,  αλλά συμβαίνει λόγω επιδράσεων φυσικών περιβαλλοντικών παραγόντων (όπως η ρύπανση του αέρα εξωτερικών  και εσωτερικών χώρων, το κλίμα, ο θόρυβος)  και διαφόρων συμπεριφορών                                                                   (όπως το κάπνισμα ή η ανθυγιεινή διατροφή).

Ο ρόλος των φυσικών περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία και οι πολιτικές προστασίας της δημόσιας υγείας από περιβαλλοντικές εκθέσεις, απασχόλησε το 34ο Ετήσιο Συνέδριο της Διεθνούς Επιστημονικής Ένωσης Περιβαλλοντικής Επιδημιολογίας (ISEE 2022) το οποίο διεξήχθη στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής, από τις 18 έως τις 21 Σεπτεμβρίου.

Θέματα που αναπτύχθηκαν:

  • Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ο τέταρτος παράγοντας που στερεί από τον παγκόσμιο πληθυσμό ποιοτικά έτη ζωής.
  • Η πολυδιάστατη επίδραση της κλιματική αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία.
  • Τουλάχιστον οι μισές νόσοι οφείλονται σε καταστροφή οικοσυστήματος, αποψίλωση δασών, γεωργικές πρακτικές.
  • Υπάρχουν βαθιές διασυνδέσεις μεταξύ του περιβάλλοντος και των λοιμωδών νοσημάτων και συγκεκριμένα η συσχέτιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τον COVID-19 μέσω πολλαπλών βιολογικών μηχανισμών.
  • Η ατμοσφαιρική ρύπανση επιδρά στο αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα, σε νευρολογικά νοσήματα, την άνοια, σε διαβητικά άτομα ή τις σχολικές επιδόσεις.
  • Η παρουσία μικροπλαστικών στα αιρωρούμενα ατμοσφαιρικά σωματίδια.

Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές εκθέσεις, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην κλιματική αλλαγή, τη ρύπανση αέρα και νερού, σε προβλήματα των πόλεων (θόρυβος, πολεοδομικά χαρακτηριστικά) κλπ. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί η έννοια του exposome (έχει μεταφραστεί ως «εκθεσίωμα») που εκφράζει τις συνολικές εκθέσεις σε παράγοντες του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου και είναι μια έννοια που εξειδικεύτηκε σε αρκετές παρουσιάσεις του Συνεδρίου.

Το Συνέδριο που διοργάνωσε η CONVIN είχε υβριδική μορφή και ανέδειξε τα πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα, τις πολιτικές που απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις και ανοίγει νέους ορίζοντες στην έρευνα της επιδημιολογίας, αλλά και γενικότερα στον τομέα της περιβαλλοντικής υγείας. Συμμετείχαν  1.200 σύνεδροι με φυσική παρουσία και 500 μέσω της online πλατφόρμας του συνεδρίου

#########