Με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας Περιβάλλοντος (Δευτέρα 5 Ιουνίου), ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Καθηγητής Θάνος Δημόπουλος αναφέρθηκε στις δραστηριότητες του ΕΚΠΑ για την προστασία του περιβάλλοντος.

Όπως σημείωσε «Το περιβάλλον έχει ενταχθεί στο στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος μέσω δράσεων ανακύκλωσης,  εξοικονόμησης ενέργειας και στροφής σε καθαρές μορφές ενέργειας, που διαπερνούν τις λειτουργίες όλων των Σχολών και κτιριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, η Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου αποτελεί πλέον ένα από τα μεγαλύτερα αστικά πάρκα της Αθήνας, ενώ οι φοιτητικές εστίες αναβαθμίζονται με βάση τις πιο σύγχρονες περιβαλλοντικές πρακτικές.

Παράλληλα, έχει δοθεί προτεραιότητα στην ενσωμάτωση του περιβάλλοντος στην εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του ΕΚΠΑ, με την προώθηση των επιστημονικών πεδίων της «Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» και «Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη», τη σύνδεση των θετικών επιστημών (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία) με το περιβάλλον και την προστασία του (νέα υλικά φιλικά για το περιβάλλον, ενεργειακός σχεδιασμός που βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σχέδια για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ανάπτυξη τεχνικών για την προστασία των εδαφών, των δασών και των υδατικών πόρων, κ.α.), την ανάδειξη μέσα από την Ιατρική Σχολή των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των αυξημένων θερμοκρασιών στην υγεία, τη σύνδεση του περιβάλλοντος με νέες ακαδημαϊκές κατευθύνσεις του ΕΚΠΑ όπως η αγροδιατροφή και η διαχείριση των λιμένων, την ενσωμάτωση του περιβάλλοντος στη νομική επιστήμη καθώς και την έρευνα των εθνικών και διεθνών πολιτικών για το περιβάλλον αλλά και τη σύνδεση του περιβάλλοντος με την ανάπτυξη μέσα από το πρίσμα των πολιτικών και οικονομικών επιστημών.

«Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι μέσα από τις δράσεις του ΕΚΠΑ, διαμορφώνεται περιβαλλοντική συνείδηση για το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ, ενώ δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, να αναπτύξουν πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος.»

 

#########