Το everolimus είναι η πρώτη επικουρική θεραπεία η οποία, σε μία προοπτική, τυχαιοποιημένη, Φάσης ΙΙΙ μελέτη, δείχνει να επιτυγχάνει κλινικώς σημαντικό έλεγχο των επιληπτικών κρίσεων σε ασθενείς με σύνδρομο οζώδους σκλήρυνσης (TSC)

Οι επιληπτικές κρίσεις είναι η πιο συχνή, σχετιζόμενη με το TSC νευρολογική διαταραχή, ωστόσο σε περίπου 60% των ασθενών δεν επιτυγχάνεται έλεγχος των κρίσεων με τις διαθέσιμες αντιεπιληπτικές θεραπείες.

 Τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας (ΑΑΝ) θα συζητηθούν με τις υγειονομικές Αρχές για ενδεχόμενα αιτήματα νέων ενδείξεων.

Το σύνδρομο οζώδους σκλήρυνσης (TSC) μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία μη καρκινικών όγκων σε ζωτικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων του εγκεφάλου, των νεφρών, της καρδιάς, των πνευμόνων και του δέρματος, καθώς και να οδηγήσει σε διαταραχές όπως επιληψία, αυτισμός, νοητική διαταραχή, συμπεριφορικά προβλήματα και ψυχιατρικές διαταραχές. Πολλοί ασθενείς με TSC έχουν εκδηλώσεις της νόσου κατά το πρώτο έτος ζωής. Ωστόσο, επειδή οι εκδηλώσεις ποικίλουν από άνθρωπο σε άνθρωπο και μπορεί να χρειασθούν χρόνια για να αναπτυχθούν, πολλά παιδιά δεν διαγιγνώσκονται παρά αργότερα στη ζωή, συχνά με την έναρξη επιληπτικών κρίσεων, δερματικών βλαβών ή άλλων σημαντικών συμπτωμάτων όπως οι αναπτυξιακές υστερήσεις. Επειδή το TSC είναι μία δια βίου ασθένεια, οι νεώτερες διαγνωστικές κατευθυντήριες οδηγίες για επαγγελματίες οι οποίες εκδόθηκαν το 2012 συνιστούν παρακολούθηση των ασθενών από γιατρό εξειδικευμένο στη νόσο για να εξασφαλίζεται ότι θα εντοπιστεί εγκαίρως η ανάπτυξη όγκων ή νέων συμπτωμάτων.

 

Στην ολομέλεια του 68ου Ετήσιου Συνεδρίου της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας (ΑΑΝ) η Novartis ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της μελέτης EXIST-3 (EXamining everolimus In a Study of TSC) που έδειξαν ότι το everolimus όταν χρησιμοποιείται ως επικουρική θεραπεία, μειώνει σημαντικά τις ανθεκτικές στη θεραπεία επιληπτικές κρίσεις (μη ελεγχόμενες επιληπτικές κρίσεις εντοπιζόμενες σε συγκεκριμένο τμήμα του εγκεφάλου) που σχετίζονται με το σύνδρομο οζώδους σκλήρυνσης (TSC), σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο1. Οι ασθενείς σε όλα τα σκέλη θεραπείας λάμβαναν επίσης ένα έως τρία αντιεπιληπτικά φάρμακα (AEDs). 

 

 

#########