Τα βλαστικά κύτταρα είναι τα αρχέγονα, αδιαφοροποίητα κύτταρα του σώματος. Έχουν δύο ξεχωριστά χαρακτηριστικά: Μπορούν να αυτοανανεώνονται μέσα από την κυτταρική διαίρεση καθ΄όλη την διάρκεια της ζωής μας.Έχουν την αξιοθαύμαστή δυνατότητα να διαφοροποιούνται σε άλλους τύπους κυττάρων και ιστών, όπως σε ερυθρά ή λευκά αιμοσφαίρια, νευρικά κύτταρα, εγκεφαλικά κύτταρα ή ακόμη σε κύτταρα της καρδιάς.

Επομένως, έχουν τον ρόλο του επισκευαστικού συστήματος για το σώμα, αναπληρώνοντας διαρκώς άλλα κύτταρα. Το αίμα του πλακούντα και του ομφάλιου λώρου είναι μια πλούσια πηγή προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων (HPCs) καθώς και πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων που ονομάζονται προγονικά κύτταρα πολλαπλών κυτταρικών σειρών (MLPCs). Το αίμα του ομφάλιου λώρου έχει μια σημαντικά υψηλότερη συγκέντρωση ανά όγκο προγονικών HPCs από τον μυελό των οστών , γεγονός που το καθιστά μια καλή πηγή κυττάρων για μεταμόσχευση .

 

Σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν;

Πολυάριθμες μελέτες καταγράφουν την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα της μεταμόσχευσης βλαστικών κυττάρων από τον ομφάλιο λώρο για την αντιμετώπιση ενός ευρέους φάσματος παθήσεων που συμπεριλαμβάνουν αιματολογικά κακοήθη νοσήματα, συμπαγείς όγκους, οργανικά και επίκτητα σύνδρομα απλασίας μυελού των οστών, αιμοσφαιρινοπάθειες, γενετικές ανοσοανεπάρκειες και κληρονομικές μεταβολικές διαταραχές. Εφόσον έχουν συλλεχθεί και ελεγθεί με τον σωστό τρόπο, από πιστοποιημένη και αδειοδοτημένη Τράπεζα Ανθρωπίνων Ιστών τα βλαστικά κύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ολόκληρη την οικογένεια. Πιο συγκεκριμένα, από το παιδί από το οποίο έχουν συλλεχθεί (αυτόλογη χρήση) και με αυξημένες πιθανότητες από τα αδέλφια του και τους γονείς (συγγενική ετερόλογη χρήση). Μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν και από οποιoδήποτε ιστοσυμβατό τρίτο άτομο (μη συγγενική ετερόλογη χρήση), εφόσον ο δότης συμφωνεί.

Ενδυκτικά παραθέτουμε στοιχεία από μελέτες χρήσης αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων για συγκεκριμένες παθολογικές ασθένειες:

Χρόνια Μυελoγενής Λευχαιμία (CML)
« Η αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων είναι ευρέως χρησιμοποιούμενο είδος θεραπείας για αιματολογικές κακοήθειες, που συμπεριλαμβάνουν την χρόνια μυελογενή λευχαιμία (CML) » D.S.Krause, Γενικό Νοσοκομείο Μασσαχουσέτης, Βοστώνη.

Πολλαπλό Μυέλωμα (MM)
Μελέτη σε 508 ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα που υπεβλήθησαν σε αυτόλογη μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων επιβεβαίωσε ότι υψηλές δόσεις αυτόλογων κυττάρων CD34+ μείωσαν την χρονική διάρκεια της αιμοποιητικής αποκατάστασης και ελάττωσαν το χρόνο νοσηλείας .

Λεμφικές Κακοήθειες
Η αυτόλογη μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων χρησιμοποιείται σε ασθενείς με λεμφικές κακοήθειες στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η ασθένεια Hodgking’s, το λέμφωμα non-Hodgking’s ή το πολλαπλό μυέλωμα .

Νευροβλάστωμα
Η αυτόλογη μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων χρησιμοποιείται σε παιδιά με Νευροβλάστωμα υψηλού κινδύνου .

Η σημασία, λοιπόν, των βλαστικών κυττάρων για τη θεραπεία ασθενειών γίνεται πλέον συνείδηση σε όλους και η συντήρηση τους για μελλοντική χρήση, ανάγκη επιτακτική. Η επιστήμη για μια ακόμη φορά τάσσεται στο πλευρό της ανθρωπότητας.

Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον;

Συναρπαστικές εξελίξεις στον τομέα της έρευνας για την ανεύρεση νέων θεραπειών εμφανίζονται σχεδόν κάθε μέρα στα μέσα ενημέρωσης, με ανακοινώσεις σχετικές με τη δυναμική των βλαστικών κυττάρων για την θεραπεία πολλών ασθενειών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η σκλήρυνση κατά πλάκας , Διαβήτης τύπου 1, Καρκίνος των Όρχεων, Καρκίνος του Ήπατος, και αναγέννηση καρδιακού μυός μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Η κυβέρνηση της Μ.Βρετανίας έχει ήδη χρηματοδοτήσει μεγάλο μέρος της έρευνας αυτής και ανακοίνωσε στον προυπολογισμό του 2005 επένδυση 2,5 δις λιρών για τα επόμενα 10 χρόνια.

Οπως ανακοίνωσε τον Μάϊο του 2006 η Dr. E. Gluckman, το ομφαλοπλακουντιακό αίμα εκτός των αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων περιέχει επίσης κύτταρα με ιδιότητες παρόμοιες των “εμβρυονικών βλαστικών κυττάρων” ή “μη-περιορισμένα σωματικά βλαστικά κύτταρα” τα οποία μπορούν να διαφοροποιηθούν σε οστεοβλάστες, χονδροβλάστες, ηπατικά κύτταρα και κύτταρα νευρώνων. Παρότι τα κύτταρα αυτά βρίσκονται σε μικρότερους αριθμούς, υπάρχει η δυνατότητα να πολλαπλασιασθούν χωρίς να χάσουν τις πολυδύναμες ιδιότητές τους (σε αντίθεση με τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα). Κατά συνέπεια τα διάφορα είδη κυττάρων που υπάρχουν στο αίμα του ομφαλίου λώρου μπορούν να χρησιμεύσουν ως πηγή βλαστικών κυττάρων γιά την μελλοντική δημιουργία κυτταροθεραπειών γιά την επισκευή και αναγέννηση ανθρωπίνων ιστών.


Ποια είναι η διαδικασία φύλαξης;

Οι γονείς που επιλέγουν να συλλέξουν και να φυλάξουν το αίμα ομφάλιου λώρου του μωρού τους έρχονται σε επαφή με τον μαιευτήρα τους για βοήθεια και καθοδήγηση. Οι ενημερωμένοι μαιευτήρες γνωρίζουν ήδη τη διαδικασία συλλογής του αίματος ομφάλιου λώρου μετά τον τοκετό. Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα συλλέγεται χρησιμοποιώντας τεχνικές που στόχο έχουν να αποτρέψουν την επιμόλυνση του δείγματος και να μεγιστοποιήσουν την ποσότητα συλλογής. Η συλλογή γίνεται αφού ολοκληρωθεί κανονικά η διαδικασία τοκετού. Προτεραιότητα έχει πάντα η υγεία της μητέρας και του νεογέννητου.

Όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα για την συλλογή συμπεριλαμβάνονται στο κίτ συλλογής που θα φέρουν οι γονείς μαζί τους στο μαιευτήριο.

 

Dr. Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ «FUTURE HEALTH»

#########