Μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το νέο σύστημα τιμολόγησης φαρμάκων, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων (ΣΦΕΕ) επισημαίνει τα εξής: Από την πρώτη στιγμή, που η κυβέρνηση ξεκίνησε τη δημόσια διαβούλευση, ο ΣΦΕΕ απέδειξε εμπράκτως με τις ολοκληρωμένες προτάσεις, που κατέθεσε, ότι στηρίζει με θέρμη τη λήψη μέτρων για την περιστολή της σπατάλης στις δαπάνες υγείας. Οι αποφάσεις της κυβέρνησης για το νέο σύστημα τιμολόγησης, που προέκυψαν μετά από πολύμηνη διαβούλευση, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση παρ΄όλο που οι τιμές των φαρμάκων συμπιέζονται σε οριακά επίπεδα. Ωστόσο, ο ΣΦΕΕ αισθάνεται υποχρεωμένος να τονίσει ότι η μείωση των τιμών στα φάρμακα μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των παράλληλων εξαγωγών

.

 

Αυτό εγκυμονεί κινδύνους για ελλείψεις φαρμάκων στην αγορά και διόγκωση του φαινομένου των «πλαστών συνταγών». Επισημαίνουμε ότι είναι σημαντικό να δοθούν οι αρμόζουσες αυξήσεις στα παλαιά δοκιμασμένα φάρμακα ώστε να μην καταστούν ασύμφορα και αντικατασταθούν από νεότερα και ακριβότερα.
Υπό το πρίσμα αυτό, υπογραμμίζουμε ότι χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία στην υλοποίηση του νέου συστήματος και συνεργασία με την κυβέρνηση, ώστε να αποφευχθούν πιθανές αρνητικές παρενέργειες στην αγορά, όπως ελλείψεις φαρμάκων, πλαστές συνταγές, απολύσεις προσωπικού κλπ.

Πιστεύουμε και έχουμε αποδείξει ότι, μέσα στα πλαίσια της εποικοδομητικής διαβούλευσης, είναι δυνατόν να διαμορφωθούν σύγχρονες, λειτουργικές και βιώσιμες λύσεις, οι οποίες ενδυναμώνουν το σύστημα υγείας.

Για μία ακόμη φορά, ο ΣΦΕΕ υπογραμμίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε και στη χώρα μας στην καθιέρωση ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού μηχανογραφικού συστήματος στην κοινωνική ασφάλιση. Μόνον ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας μπορεί να οδηγήσει σε έλεγχο των δαπανών στο σύνολό τους και σε εξοικονόμηση πόρων.

Δυστυχώς τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν αντιμετωπίζουν το πραγματικό πρόβλημα της σπατάλης στο σύστημα γιατί πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το φάρμακο αποτελεί μόνο το 1/5 των δαπανών υγείας.

 

Χαλάνδρι, 17 Φεβρουαρίου 2010

#########