Βελτίωση της ποιότητας ζωής απλώς με μείωση των θερμίδων που λαμβάνονται μέσω της διατροφής υπόσχονται ερευνητές στα άτομα φυσιολογικού βάρους, καθώς τα αποτελέσματα της έρευνάς τους έδειξαν ότι ο περιορισμός των θερμίδων κατά 25% για δύο χρόνια συνδέεται με καλύτερη, σχετιζόμενη με την υγεία, ποιότητα ζωής.

Η μελέτη «Επίδραση του περιορισμού των θερμίδων στη διάθεση, την ποιότητα ζωής, τον ύπνο και τη σεξουαλική λειτουργία σε υγιείς μη παχύσαρκους ενήλικες: Η CALERIE 2 τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη», που πραγματοποιήθηκε από ομάδα ερευνητών με επικεφαλής τον Δρ. Corby Κ. Martin του Κέντρου Ερευνών Pennington Biomedical, Baton Rouge, LA, αποσκοπούσε στην επαλήθευση ή διάψευση της εικασίας ορισμένων επιστημόνων ότι ο περιορισμός των προσλαμβανόμενων θερμίδων επηρεάζει αρνητικά τον άνθρωπο, προκαλώντας μειωμένη αντοχή, καταθλιπτική διάθεση και ευερεθιστότητα.

«Είναι ήδη επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι ο έλεγχος της τροφής που λαμβάνεται, σε καθημερινή βάση, οδηγεί τους υπέρβαρους ή παχύσαρκους ανθρώπους σε απώλεια σωματικού βάρους, η οποία επιφέρει τεράστια οφέλη στη υγεία, όπως μείωση των πιθανοτήτων εμφάνισης διαβήτη ή εξάλειψή του, μικρότερο κίνδυνο υπέρτασης, καρδιαγγειακών παθήσεων, εγκεφαλικού, αρθρίτιδας αλλά και βελτίωση του ύπνου και της ποιότητας ζωής. Τα ευρήματα της μελέτης υποστηρίζουν ότι η θετική αυτή επίδραση ισχύει και για τους ανθρώπους που δεν έχουν προβλήματα βάρους, οι οποίοι επιλέγοντας να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο θα μπορούσαν μελλοντικά να απολαύσουν τη ζωή τους έχοντας καλύτερη υγεία και λιγότερες ασθένειες», σημειώνει ο γενικός χειρουργός και ειδικός σε θέματα παχυσαρκίας Δρ. Γιώργος Σπηλιόπουλος (www.drspiliopoulos.gr).

Στην κλινική δοκιμή, η οποία διεξήχθη σε τρία ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα, 220 άνδρες και γυναίκες με ΔΜΣ 22-28 εντάχθηκαν και χωρίστηκαν σε δυο ομάδες σε αναλογία σχεδόν δύο προς ένα: στη μεγαλύτερη ομάδα ανατέθηκε για δύο χρόνια ο περιορισμός των θερμίδων κατά 25% (ομάδα CR) και η άλλη ήταν μια ομάδα ελέγχου (ομάδα AL). Η ανάλυση περιελάμβανε 218 συμμετέχοντες και τα δεδομένα συλλέχθηκαν κατά την έναρξη της μελέτης, στον πρώτο χρόνο και μετά από δύο χρόνια.

Η κλινική δοκιμή, που δημοσιεύθηκε στη διαδικτυακή έκδοση του JAMA Internal Medicine, κατέδειξε ότι ο περιορισμός θερμίδων έχει θετικές επιδράσεις στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής και καμία αρνητική επίπτωση. Οι αναλύσεις υποστήριξαν τη συσχέτιση μεταξύ της απώλειας βάρους και τη βελτίωση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής.

Εκτός από την απώλεια βάρους, η ομάδα CR παρουσίασε σημαντικά βελτιωμένη διάθεση, γενική υγεία και μειωμένη ένταση τον 24ο μήνα, καθώς και βελτιωμένη διάρκεια ύπνου κατά τον 12ο μήνα, συγκριτικά με την ομάδα AL. Η μεγαλύτερη απώλεια βάρους που παρατηρήθηκε στην ομάδα CR τον 24ο μήνα συσχετίστηκε με αυξημένο σθένος και λιγότερες διαταραχές της διάθεσης, βελτιωμένη γενική υγεία, και καλύτερη ποιότητα ύπνου.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα αποτελέσματά τους είναι χρήσιμα για τους επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης, επειδή παρέχουν στοιχεία σχετικά με την επίδραση του περιορισμού των προσλαμβανόμενων θερμίδων στην σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής και στις ορμόνες στους άνδρες.

«Οι θετικές επιπτώσεις του περιορισμού των θερμίδων, δηλαδή η απαλλαγή από νόσους και η καλύτερη ποιότητα ζωής που αυτή συνεπάγεται, αυξάνουν την πιθανότητα οι άνθρωποι να περιορίσουν τις θερμίδες που λαμβάνουν. Σε βάθος χρόνου η συγκεκριμένη τακτική μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της αύξησης του βάρους που παρατηρείται συχνά μετά την 6η δεκαετία της ζωής, με όλα τα πλεονεκτήματα που αυτό επιφέρει», καταλήγει ο Δρ. Σπηλιόπουλος.

#########