Τάχιστον νους, δια παντός γαρ τρέχει

Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Ο νους είναι το ταχύτερο από όλα, διότι τρέχει διαπερνώντας τα πάντα.

Η μίμηση της κίνησης του εικονικού χεριού «εκπαιδεύει» τον ασθενή

Στη φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η τεχνική των νοητικών δοκιμών της κίνησης  ή «θεραπείας του καθρέφτη» που έχει αποδειχθεί ότι «επανεκπαιδεύει» τα εγκεφαλικά δίκτυα και τις κινητικές λειτουργίες, όταν αυτές έχουν υποστεί βλάβη από εγκεφαλικό επεισόδιο και εφαρμόζεται από το Φυσικοθεραπευτικό Κέντρο Αποκατάστασης «Παντελής Ι. Κυριάκης», πρόσφατα βραβευμένου με το Silver Award στα Healthcare Business Awards για το ρομποτικό χέρι ή «Χέρι της Ελπίδας».

Πρόκειται για ένα είδος θεραπείας που χρησιμοποιείται σε καταστάσεις όπου είναι απαραίτητη η ενίσχυση της νευροπλαστικότητας σε άτομα με εγκεφαλικό επεισόδιο, με την προώθηση της ενεργοποίησης των κινητικών δικτύων που έχουν υποστεί βλάβη, με κλινικές μελέτες και συστηματικές ανασκοπήσεις να έχουν δείξει ότι η συγκεκριμένη απόλυτα εξατομικευμένη θεραπεία βοηθά αποτελεσματικά σε νευρολογικές και ορθοπαιδικές παθήσεις.

Η τεχνική αυτή ολοκληρώνεται μέσω του ρομποτικού γαντιού Gloreha, μια τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία συναντάται μόνο σε πολύ εξειδικευμένα Κέντρα Αποκατάστασης σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία και Ιταλία και μέσω του οποίου ο ασθενής αφού νοητά κάνει κάποιες κινήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή  μέσω του ειδικού λογισμικού που συνοδεύει το ρομποτικό γάντι, στη συνέχεια οι κινήσεις αυτές γίνονται και στην πραγματικότητα μέσω του ρομποτικού γαντιού, μέσω των ειδικών αισθητήρων που είναι συνδεδεμένοι με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Η τεχνική Δράσης-Παρατήρησης με την χρήση καινοτόμων ρομποτικών εφαρμογών προσφέρει επιπλέον πλεονεκτήματα στην πιθανότητα ενεργοποίησης συγκεκριμένων περιοχών του κινητικού φλοιού, ενίσχυσης των ανέπαφων δικτύων και ευόδωσης της ενεργοποίησης αυτών που έχουν υποστεί βλάβη και έχεουν περιπέσει σε αδράνεια ή αχρηστία.

Αναστάσιος Χόρτης, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΦΚΑ ”Παντελής Ι. Κυριάκης”εξειδικευμένος σε προηγμένες τεχνολογίες αποκατάστασης

#########