Πράσινο Μάρκετινγκ  : οι Περιβαλλοντικές Διαστάσεις του Μάρκετινγκ στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής ευθύνης
18 φεβρουαρίου 2010
Αμφιθέατρο Άγγελος  Γουλανδρής , Κέντρο ΓΑΙΑ (Όθωνος 100, Κηφησιά)

.

#########