Τα Παγκόσμια Βραβεία Humanizing Health της Teva είναι ένα Πρόγραμμα ηθικής αναγνώρισης και ουσιαστικής επιβράβευσης πρωτοβουλιών από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στον τομέα της Υγείας και ξεκινά άμεσα στο 2021 και στην Ελλάδα.

Στην Teva πιστεύουμε ότι η στήριξη και η φροντίδα του ασθενούς δεν περιορίζεται μόνον στην ιατρική και τη φαρμακευτική αγωγή. Η συνολική φροντίδα πρέπει να εμπεριέχει κατανόηση, ενσυναίσθηση, ανθρωπιά, συμπόνια και στήριξη στις δυσκολίες που προκύπτουν από τη νόσο.

Με βάση αυτές τις αξίες η Teva, σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιούργησε τα Ετήσια Βραβεία Humanizing Health, στα οποία οι εργαζόμενοί μας ψηφίζουν για τους νικητές.

Κάθε χρόνο, στις χώρες που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα, οι εργαζόμενοί μας ψηφίζουν για την ανάδειξη πρωτοβουλιών που διακρίνονται για μια ξεχωριστή προσέγγιση στη φροντίδα προς τον ασθενή. Όλοι οι νικητές των Βραβείων είναι φορείς που υλοποιούν δυναμικές κοινωνικές πρωτοβουλίες, οι οποίες αποτελούν έμπνευση και προσφέρουν πάντα κάτι παραπάνω στους ασθενείς και στο οικογενειακό τους περιβάλλον, που αποτελεί τους άτυπους φροντιστές τους.

Τα βραβεία είναι χρηματικά, με τη μορφή δωρεάς.

Η Διευθύντρια Επικοινωνίας της SPECIFAR ABEE, εταιρείας μέλους του ομίλου εταιρειών Teva, Ιωάννα Καρώνη δήλωσε σχετικά: «Με μεγάλη μας χαρά ξεκινάμε τα Παγκόσμια Βραβεία Humanizing Health στην Ελλάδα δίνοντας την ευκαιρία σε κοινωνικά ενεργούς οργανισμούς από το χώρο των μη κερδοσκοπικών φορέων να συμμετέχουν. Η βράβευση αυτή είναι μία μορφή αναγνώρισης σε άτομα και οργανώσεις που κρατούν άσβεστη την ανθρώπινη παράμετρο στη φροντίδα των ασθενών. Αυτή είναι και η φιλοσοφία της Teva».