Στα καλύτερα νοσοκομεία διεθνώς συγκαταλέγονται τα νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και ΥΓΕΙΑ Τιράνων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, καθώς περιλαμβάνονται από το Diplomatic Council (DC), διεθνή οργανισμό που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, στον κατάλογο των ‘Best Hospitals Worldwide 2014’.

Η διάκριση αυτή, αποτελεί το ανώτατο πιστοποιητικό αναγνώρισης του διεθνούς Οργανισμού Diplomatic Council (DC) που απονέμεται σε μονάδες υγείας για την επάρκειά τους να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ξένων ασθενών, ενώ ταυτόχρονα με τις ιατρικές ειδικότητες, τα Τμήματα που διαθέτουν και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους,  καλύπτουν το σύνολο των υπηρεσιών υγείας. 

Παράλληλα, τα νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ συστήνονται επίσημα από το Diplomatic Council σε όλες τις πρεσβείες και τα προξενεία ανά τον κόσμο για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους κι επιπλέον αναγορεύονται ως ανεκτίμητα μέλη του Diplomatic  Council, του διεθνούς Οργανισμού Σκέψης (The global Think Tank) που ακολουθεί τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Η αναγνώριση “Best Hospitals Worldwide 2014” έρχεται σε συνέχεια των πιστοποίησης των νοσοκομείων του ομίλου ΥΓΕΙΑ, των πρώτων στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκαν για τον ιατρικό τουρισμό από τον διεθνή Οργανισμό TEMOS. 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κα Αρετή Σουβατζόγλου δήλωσε «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γι’ αυτή την αναγνώριση που αντικατοπτρίζει την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών υγείας που παρέχουν τα νοσοκομεία μας. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί μια επιπλέον αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλλει η διοίκηση, το νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό αλλά και κίνητρο για να συνεχίσουμε την προσπάθεια, αναβαθμίζοντας περαιτέρω το επίπεδο υπηρεσιών υγείας που προσφέρουμε».

#########