Έγινε αποδεκτή στο περιοδικό European Journal of Neurology (επίσημο περιοδικό της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Νευρολογίας με συντελεστή απήχησης 4.4) ένα άρθρο ομοφωνίας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νευροϋπερηχογραφίας και Εγκεφαλικών Αιμοδυναμικών Παραμέτρων το οποίο παρουσιάζει τις κατευθυντήριες οδηγίες της εν λόγω Επιστημονικής Εταιρείας για την νευροϋπερηχογραφική διερεύνηση των ασθενών με οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) κατά τη διάρκεια της πανδημίας με νόσο COVID-19.

Στην εκπόνηση της μελέτης αυτής συμμετείχε ο Καθηγητής Νευρολογίας της Β’ Νευρολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, κ. Γεώργιος Τσιβγούλης. Για την εκπόνηση της μελέτης, πραγματοποιήθηκε λεπτομερής ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και έπειτα από ενδελεχή συζήτηση, οι ειδικοί στη νευροϋπερηχογραφία από 13 νοσοκομεία αναφοράς της Ευρώπης (στην Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Κροατία, Ουγγαρία, Πολωνία και Ισραήλ)  εκπόνησαν τις συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες, με στόχο την προστασία των ασθενών και του προσωπικού έναντι της μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια των νευροϋπερηχογραφικών εξετάσεων (τρίπλεξ αγγείων τραχήλου, διακρανιακό Doppler ή διακρανιακό Duplex).

Συνοπτικά, η προστασία των ασθενών και του προσωπικού συστήνεται να ξεκινάει ήδη από το προνοσοκομειακό επίπεδο με τη λήψη κατάλληλου ιστορικού που επικεντρώνεται στην ανεύρεση συμπτωματολογίας συμβατής με νόσο COVID-19 (πυρετός, βήχας, δύσπνοια, υποσμία, ανοσμία, κεφαλαλγία, μυαλγία, διάρροια, έμετος) ή επαφής με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα. Σε περίπτωση συμβατού ιστορικού με COVID-19, συστήνεται ο έλεγχος των ασθενών με λήψη ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος και διενέργεια RT-PCR για τον ιό SARS-CoV-2.

Εάν το τεστ είναι αρνητικό ή και στην περίπτωση που το ιστορικό δεν είναι συμβατό με COVID-19, συστήνεται η διενέργεια νευροϋπερηχογραφικών εξετάσεων στους ασθενείς ενώ αυτοί φέρουν απλή χειρουργική μάσκα. Αντίστοιχα, το προσωπικό του νευρουπερηχογραφικού εργαστηρίου φέρει προστατευτικό εξοπλισμό που αποτελείται από απλή χειρουργική μάσκα, εξεταστικά γάντια μίας χρήσεως και αδιάβροχη ιατρική ποδιά.

Εάν το τεστ είναι θετικό ή ο ασθενής είναι ύποπτος για νόσο COVID-19 και το αποτέλεσμα του τεστ δεν είναι ακόμα διαθέσιμο, το προσωπικό του εργαστηρίου συστήνεται να φέρει πλήρη ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό με τη χρήση επιπλέον ειδικής μάσκας N95, οφθαλμικής προστασίας, καλύμματος κεφαλής, δύο ζευγών εξεταστικών γαντιών και καλυμμάτων υποδημάτων. Εάν υπάρχουν περισσότερα του ενός νευροϋπερηχογραφικά εργαστήρια σε κάθε κέντρο, συστήνεται το ένα εξ αυτών να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ασθενείς ύποπτους ή επιβεβαιωμένους για COVID-19.

Σε κάθε περίπτωση, ο εξοπλισμός θα πρέπει να απολυμαίνεται συστηματικά με κατάλληλα απολυμαντικά σπρέι ή τζελ μετά από κάθε εξέταση. Εάν ο ηχοβολέας πρόκειται να έρθει σε επαφή με δερματικές βλάβες (φλεγμονώδεις αλλοιώσεις δέρματος, ανοικτές βλάβες δέρματος), τότε αυτός θα πρέπει να καλύπτεται με ειδικό αποστειρωμένο κάλυμμα ή εναλλακτικά με ένα αποστειρωμένο γάντι.

Τέλος προτείνεται σε ασθενείς με Ισχαιμικό ΑΕΕ που είναι υποψήφιοι για μηχανική θρομβεκτομή και οι οποίοι παρουσιάζουν νευροϋπερηχογραφικά ευρήματα συμβατά με απόφραξη μείζονας ενδοκράνιας αρτηρίας , η άμεση μεταφορά τους στον αγγειογράφο ώστε να αποφευχθεί περιττή απώλεια χρόνου με τη διενέργεια αξονικής ή μαγνητικής αγγειογραφίας.