Σύσκεψη με τηλεδιάσκεψη πραγματοποίησε την Τετάρτη 5 Μαΐου 2020, το Συντονιστικό
Όργανο των Ιδιωτικών Φορέων ΠΦΥ, υπό την Προεδρία του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη.
Συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την
επιβολή των περιοριστικών μέσων και εκφράστηκε η ανάγκη για τη λήψη μέτρων από την
πολιτεία, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κλάδου.
Οι εκπρόσωποι του Συντονιστικού Οργάνου, αναφέρθηκαν στη προσπάθεια που έκαναν οι
φορείς της ΠΦΥ για να παραμείνουν ανοιχτοί κατά τη διάρκεια της καραντίνας στηρίζοντας τον
ασθενή και τη Δημόσια υγεία.
Έγινε εκτίμηση της κατάστασης και καταγραφή των προβλημάτων που έχουν ανακύψει από
την πρωτοφανή υγειονομική κρίση που αντιμετώπισε η χώρα μας. Τονίστηκε ο σημαντικός
ρόλος των ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ που παρέμειναν ανοιχτοί αναλαμβάνοντας το κόστος , τόσο
στην παρακολούθηση των χρονίως πασχόντων όσο και στην αποσυμφόρηση των δημόσιων
νοσοκομείων που έδιναν τη μάχη με την επιδημία.
Διατυπώθηκε το αίτημα να υπάρξει ισότιμη αντιμετώπιση από την πολιτεία των ιδιωτικών
Φορέων ΠΦΥ με τους φορείς της Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης στο πλαίσιο των κλειστών
προϋπολογισμών και της διαχείρισης του clawback προκειμένου να διασφαλιστεί η
βιωσιμότητα των φορέων.
Τονίστηκε ότι ο κλάδος θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις προκειμένου να δρομολογήσει τις
κινήσεις του το επόμενο χρονικό διάστημα