Η Pfizer Hellas, στο πλαίσιο της συμμετοχής της ως στρατηγικού χορηγού στη ΔΕΘ 2018, ανακοίνωσε τη συνεργασία της με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας στην Ελλάδα.

 

Η συνεργασία ανακοινώθηκε επισήμως κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης (EIE) την Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου στο περίπτερο της Pfizer στη ΔΕΘ 2018.

 

Όπως αναφέρεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας, που υπεγράφη από τη Pfizer Hellas και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, η εταιρεία προτίθεται να παρέχει οικονομική στήριξη, υπό τη μορφή ετήσιας επιχορήγησης για την έρευνα και την εκπαίδευση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε Έλληνες νέους επιστήμονες   να παραμείνουν στη χώρα και να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους στην Ελλάδα. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να υποστηρίξει τους νέους ερευνητές της χώρας μας και να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος του “brain drain”.

 

Η συνεργασία αφορά την καθιέρωση υποτροφίας για την οικονομική υποστήριξη σε μεταπτυχιακούς ερευνητές, οι οποίοι θα επιλεγούν με βάση την ακαδημαϊκή αριστεία, προκειμένου να συνεχίσουν τις υποτροφίες τους με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Επιπλέον, ένας μεταπτυχιακός επιστήμονας θα λάβει επιχορήγηση για την κάλυψη των ετήσιων διδάκτρων στο πρόγραμμα MSc Bιοεπιχειρείν – το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το Bιοεπιχειρείν. Το πρόγραμμα Bιοεπιχειρείν συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με μακροπρόθεσμη εφαρμογή, ώστε η Pfizer Hellas  να παράσχει οικονομική υποστήριξη υπό μορφή ερευνητικής και εκπαιδευτικής επιχορήγησης, που θα επιτρέψει σε Έλληνες ερευνητές να παραμείνουν στη χώρα για να ολοκληρώσουν το έργο τους.

 

Ο κ. Ζαχαρίας Ραγκούσης πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  της Pfizer Hellas, δήλωσε :

“Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είδαμε πολλούς νέους ταλαντούχους επιστήμονες, να φεύγουν από τη χώρα λόγω έλλειψης πόρων για την ανάπτυξη των ερευνητικών τους σχεδίων. Με την οικονομική αυτή υποστήριξη επιθυμούμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε ταλαντούχους ανθρώπους, να ολοκληρώσουν τις σπουδές και την έρευνά τους, καθώς και να διαθέσουν την τεχνογνωσία τους στην ανάπτυξη της καινοτομίας  στην Ελλάδα.  Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, που θα επιβλέπει την επιλογή των άξιων υποψηφίων και τη διαχείριση της επιχορήγησης”.

 

Ο Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου, Πρόεδρος του ΕΙΕ, δήλωσε:

Μέσω αυτής της συνεργασίας οικοδομούμε μια σταθερή σχέση μεταξύ της Pfizer και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με βάση την εμπιστοσύνη και το αμοιβαίο ενδιαφέρον για την προώθηση της επιστημονικής γνώσης και της καινοτομίας στην Ελλάδα. Η Pfizer και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών μπορούν να θεωρηθούν ιδανικός συνδυασμός, λόγω του μεγέθους και της αξιοπιστίας τους. Οι απόφοιτοι του MSc θα αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για μια επιτυχημένη καριέρα στον κόσμο των επιχειρήσεων και θα είναι σε θέση να μετατρέψουν την επιστημονική γνώση σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες”.

 

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών είναι ένα διεπιστημονικό κέντρο ερευνών, που ιδρύθηκε με βασιλικό διάταγμα στις 9 Οκτωβρίου 1958, αρχικά με την ονομασία «Βασιλικό Ίδρυμα Ερευνών». Πρόκειται για μη κερδοσκοπικό ερευνητικό ίδρυμα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην Ελλάδα. Σκοπός του είναι η οργάνωση, η χρηματοδότηση και η στήριξη ερευνητικών έργων υψηλού επιπέδου στις ανθρωπιστικές και τις φυσικές επιστήμες.

#########