Τη νέα της συνεργασία ανακοίνωσε  η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. (Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα)  με το Τμήμα Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής!

Οι Επισκέπτες Υγείας, ως επαγγελματίες υγείας, είναι πολύ σημαντικοί για τους χρόνιους ασθενείς, ειδικά σε αυτή την περίοδο, η οποία μας βρίσκει όλους απροετοίμαστους και με τους χρόνιους ασθενείς να πλήττονται περισσότερο λόγω του νοσήματος καθαυτού, λόγω της συννοσηρότητας, των θεραπειών (βλ. θεραπείες ανοσοκαταστολής) και λόγω της σημαντικής ψυχολογικής επιβάρυνσης! Οι Επισκέπτες Υγείας μπορούν να αξιολογήσουν την γενική κατάσταση του χρονίως πάσχοντος, τη γνωστική έκπτωση και την ψυχοκινητική επιβράδυνση, την οποία, ενδεχομένως, βιώνει. Μπορούν να οργανώσουν ομάδες αυτοφροντίδας και αυτόβοήθειας σε θέματα υγείας, καθώς αυτή την περίοδο οι ρευματοπαθεις, και δη οι ηλικιωμένοι και τα μοναχικά άτομα, έχουν ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής, επίβλεψης και φροντίδας!

Οι Επισκέπτες Υγείας  τηρούν μητρώα φροντιστών και βοηθητικού προσωπικού/εθελοντών υγείας για ηλικιωμένους, ΑμεΑ και χρόνια πάσχοντες αξιοποιώντας τα στην παροχή φροντίδας υγείας κατ’ οίκον! Βασικό τους καθήκον είναι η μέριμνα για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων αυτών, αξιολογώντας παραμέτρους, οι οποίες τους αφορούν (όπως η κινητικότητα, η επάρκεια υλικών, η δυνατότητα συμμετοχής στην κοινότητα, η συντροφικότητα, το επίπεδο του κινδύνου διασποράς λοιμογόνων παραγόντων στην κοινότητα κ.ά.)

Τώρα αντιλαμβανόμαστε όλοι, τόνισε η κα Αθανασία Παππά, Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α., περισσότερο από ποτέ, ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερη συνεργασία και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των τομέων και των κρατών μελών, σε κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με σκοπό την ελάττωση του κοινωνικού αντίκτυπου μιας πανδημίας όπως αυτή του COVID-19. Αυτά μπορούν να επιτευχθούν με τον κατάλληλο σχεδιασμό ετοιμότητας και αντίδρασης στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του καθενός! Βασικός στόχος είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας με την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής προστασίας των πολιτών εν μέσω της πανδημίας!

Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. δεσμεύεται να συνεργάζεται άρτια με το Τμήμα Κοινοτικής Υγείας ενημερώνοντας τους επιστήμονες για τα προβλήματα και τις ανάγκες των χρόνιων ασθενών, όπως οι ρευματοπαθεις, συμμετέχοντας σε ομάδες σχεδιασμού, εκπαίδευσης και υλοποίησης προγραμμάτων για την ευημερία, την αγωγή και την προαγωγή της υγείας τόσο του γενικού πληθυσμού όσο και της ομάδας των ρευματοπαθών.