Στις 5 Ιουνίου ξεκινά το Συνέδριο «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΦΑΡΜΑΚΟ – ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Προς μια μεταμνημονιακή πολιτική για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη», με θέμα την αποτελεσματική, αποδοτική και διαφανή διαχείριση των νοσοκομείων της χώρας μας. Το Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Divani Caravel Hotel, διοργανώνεται από το Health Daily και τη Boussias Communications,  με τη συνεργασία της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ).

 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδειχθούν οι προϋποθέσεις και η δυναμική ισχυρής αναβάθμισης του Δημόσιου Νοσοκομειακού Συστήματος. Εκπρόσωποι της Πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, νοσοκομειακού προσωπικού, συλλόγων ασθενών, της φαρμακευτικής βιομηχανίας και εταιρειών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, θα συζητήσουν τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο και ασθενοκεντρικό μοντέλο διαχείρισης νοσοκομείου, το οποίο θα εξασφαλίζει την επάρκεια φαρμάκων, θα εγγυάται την ασφάλεια των ασθενών και θα παρέχει ισότιμη πρόσβαση στο νοσοκομειακό φάρμακο.

 

Θέματα που θα συζητηθούν:

1η Ενότητα:

 • Κατάρτιση, Εκτέλεση και Παρακολούθηση Προϋπολογισμών Νοσοκομείων
 • Θέματα λειτουργίας Κλινικών
 • Διασύνδεση νοσοκομείων μεταξύ τους με τις ΥΠΕ
 • Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στο νοσοκομείο
 • Ανθρώπινο Δυναμικό και Συνθήκες Εργασίας
 • Θέματα πρόσβασης, ποιότητας και ασφάλειας για τους ασθενείς

2η Ενότητα:

 • Νοσοκομειακά Φάρμακα – Όρια δαπανών
 • Νοσοκομειακό clawback κι επιπλοκές που προκαλεί
 • Προβλήματα επάρκειας – Αντιμετώπιση ελλείψεων
 • Αύξηση Διείσδυσης γενοσήμων
 • Θεραπευτικά Πρωτόκολλα και Μητρώα Ασθενών
 • Κλειστοί προϋπολογισμοί

3η Ενότητα:

 • Λειτουργία και συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού νοσοκομείων
 • Το Clawback στα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
 • Μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων
 • Το θέμα των διαγωνιστικών διαδικασιών για τον κλάδο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

4η Ενότητα:

Στρογγυλό τραπέζι για τα επίκαιρα θέματα που αφορούν το νοσοκομείο, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων