Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών – ΠΟΣΕΑ, αποφάσισε τη σύγκλιση όλων των επιτροπών της, σε συνδιάσκεψη στα Τρίκαλα Κορινθίας την 23η και 24η Οκτωβρίου 2010.

 

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται προκειμένου να συζητήσουν και να προτείνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΕΑ, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, τις δράσεις της για την επόμενη περίοδο και γενικότερα την χάραξη της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί για τα επόμενα δύο χρόνια. Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Α. θα χαράξει ένα στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος θα κατατεθεί στα αρμόδια όργανα της πολιτείας για τη χάραξη ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού, για την ανάπτυξη της της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και της Δωρεάς Ιστών & Οργάνων Σώματος .

Οι επιτροπές οι οποίες θα συνεδριάσουν είναι οι εξής:

1. Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΕΑ

2. Επιστημονική Επιτροπή της ΠΟΣΕΑ

3. Επιτροπή Δεοντολογίας & Αρχών της ΠΟΣΕΑ

4. Επιτροπή Δωρεάς Ιστών & Οργάνων Σώματος της ΠΟΣΕΑ

5. Επιτροπή Παιδείας της ΠΟΣΕΑ

6. Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή ΔΣ της ΠΟΣΕΑ

7. Επιτροπή Σχεδιασμού & προβολής για την ανάπτυξη της

Εθελοντικής Αιμοδοσίας και της Δωρεάς Ιστών & Οργάνων

Σώματος

8. Πανελλήνια Επιτροπή Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών – ΠΕΝΕΑ

9. Επιτροπή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΠΟΣΕΑ

 

Είμαστε βέβαιοι πως από τις προτάσεις αυτές και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν, θα μπορέσει η Ομοσπονδία μας να θέσει σε νέες βάσεις την προσπάθεια της για την προώθηση και την διάδοση της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και της Δωρεάς Ιστών & Οργάνων Σώματος.

#########