Τη ρύθμιση των δανείων και την επιβολή κυρώσεων για την μη ανταπόκριση των πιστωτικών ιδρυμάτων και των εταιρειών διαχείρησης, ζήτησε το Προεδρείο του ΙΣΑ, από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταικούρα, στο πλαίσιο συνάντησής τους.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, συνοδευόμενος από τον Α’ Αντιπρόεδρο Φ. Πατσουράκο και την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας του ΙΣΑ Κ. Φραγκάκη, εξέθεσαν στον Υπουργό Οικονομικών, το αδιέξοδο, στο οποίο έχουν περιέλθει οι ιδιωτικοί Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, στις προσπάθειες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, όμως εξαιτίας εμποδίων, που παρουσιάζονται από υπαιτιότητα των υπαλλήλων κάποιων Τραπεζών αλλά και των εταιρειών διαχείρισης, δεν δύνανται να τις ρυθμίσουν και το χρέος διαρκώς αυξάνεται. Ταυτόχρονα ανέφεραν ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ρυθμίσουν άμεσα τις οφειλές τους.

Ειδικότερα, όπως επεσήμαναν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει λάβει πολλές καταγγελίες από μέλη του, τα οποία προσπαθούν να ρυθμίσουν τα δάνεια τους αλλά και τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους οφειλές αλλά αδυνατούν.

«Για την δεινή οικονομική θέση που βρίσκονται οι ιατροί ευθύνονται τα μέτρα του clawback και του rebate που ισχύουν από το 2013. Ενόψει αυτής της κατάστασης είναι σημαντικό να ενταχθούν οι ιατροί στον εξωδικαστικό μηχανισμό, για να μην αντιμετωπίσουν το κίνδυνο να χάσουν τα σπίτια τους και τα ιατρεία τους. Πρέπει να υποστηριχθούν οι ιατροί που κρατάνε όρθιο το σύστημα υγείας και αγωνίζονται για τον ασθενή. Για να παραμείνει ισχυρή η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που αποτελεί βασικό πυλώνας της δημόσιας υγείας», τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή, τις εισηγήσεις του Προέδρου του ΙΣΑ και είπε ότι θα διερευνήσει το θέμα και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, για να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να μπορούν οι γιατροί να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Στη συνέχεια, το Προεδρείο του ΙΣΑ, παρέδωσε στον Υπουργό Οικονομικών υπόμνημα με τις εξής προτάσεις του Συλλόγου:

  1. Να ορισθεί χρηματική ποινή κατά των εταιρειών διαχείρισης και των Τραπεζών, που ενώ έχει γίνει οριστική υποβολή και ο πολίτης βρίσκεται σε προστασία μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, προχωρούν παράνομα τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.
  2. Να διορθωθούν άμεσα τα προβλήματα της πλατφόρμας που αφορούν στην μοναδικοποίηση των ακινήτων και ειδικά όταν υφίστανται ποσοστά συνιδιοκτησίας.
  3. Να γίνεται άρση των κατασχέσεων που έχουν γίνει εις χείρας τρίτου (π.χ μισθωμάτων, μισθών και καταθέσεων) για τα χρέη προς το Δημόσιο με την καταβολή δυο δόσεων μετά την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
  4. Οι τροποποιήσεις να έχουν αναδρομική ισχύ και σε περιπτώσεις που έχει ήδη ολοκληρωθεί ο εξωδικαστικός μηχανισμός, ώστε οι πολίτες να επωφεληθούν των μειωμένων επιτοκίων, αλλά και της προστασίας σε περίπτωση απόρριψης της διαδικασίας από τις εταιρείες διαχείρισης ή τις τράπεζες.
  5. Να ολοκληρώνεται πιο γρήγορα η διαδικασία κοινοποίησης των δόσεων από τους πιστωτές μετά την οριστική υποβολή.
  6. Να μην γίνεται κανένας πλειστηριασμός αν πρώτα η εταιρεία διαχείρισης ή η Τράπεζα δεν κάνει πρόταση στον οφειλέτη η οποία να ανταποκρίνεται στα εισοδήματα και στα περιουσιακά στοιχεία του.

 

 

#########