Πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2009 στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου κ. Στέφανου Κομνηνού με τον Πρόεδρο του ΣΦΕΕ, κ. Διονύσιο Φιλιώτη. Στη συνάντηση συμμετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου καθώς και ο Αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. Π. Αποστολίδης και ο Γενικός Δ/τνης του ΣΦΕΕ, κ. Φ. Μαγγαλούσης.

Στη συνάντηση που έγινε σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης, παρουσιάσθηκαν θέματα που αφορούν την αγορά φαρμάκου στη χώρα  και τονίσθηκε ο κοινός στόχος όλων των μερών που είναι η καταπολέμηση των πρακτικών που επιβαρύνουν τα ασφαλιστικά ταμεία και θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους και η συνέχιση του απρόσκοπτου εφοδιασμού των νοσοκομείων και της φαρμακευτικής αγοράς με ποιοτικά και επώνυμα φάρμακα, άμεσα προσβάσιμα από όλους τους ασφαλισμένους. Οι στόχοι του Υπουργείου απηχούν τις πάγιες θέσεις του ΣΦΕΕ για μηδενική ανοχή σε κάθε προσπάθεια διασπάθισης του δημοσίου χρήματος.  Για τον σκοπό επίτευξης των κοινών στόχων ο ΣΦΕΕ τίθεται, όπως πάντα, στη διάθεση του Υπουργείου προκειμένου να συνεισφέρει την εμπειρία του και τη γνώση του χώρου και των ιδιαιτεροτήτων του. Στην κατεύθυνση αυτή τονίστηκε η ανάγκη υιοθέτησης μέτρων που θα διαφυλάξουν, θα αναθερμάνουν και θα ενισχύσουν την ανάπτυξη της φαρμακευτικής αγοράς και θα διατηρήσουν τις χιλιάδες θέσεις εργασίας της. Η συνάντηση είναι η πρώτη σειράς επαφών του Υπουργείου και του ΣΦΕΕ για την αντιμετώπιση των σημαντικών θεμάτων του κλάδου και τη χάραξη και υλοποίηση μιας φαρμακευτικής πολιτικής με αναπτυξιακή προοπτική και συνεχή συνδρομή στην προαγωγή της υγείας και της εθνικής οικονομίας.

#########