Ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις των καιρών, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.) εξέδωσαν οδηγούς για τη λειτουργία της βιομηχανίας τροφίμων και την επανεκκίνηση της μαζικής εστίασης. Στις ομάδες που συνέταξαν τους οδηγούς για τη μαζική εστίαση και τη βιομηχανία τροφίμων συμμετείχαν από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών οι Αναπληρώτριες Καθηγήτριες του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Βασιλική Μπενέτου και Ανδρονίκη Νάσκα και ο Καθηγητής του Τμήματος Χημείας Νίκος Θωμαΐδης.

Η διαμόρφωση των οδηγών βασίστηκε σε επιστημονική γνωμοδότηση για το προφίλ επικινδυνότητας του ιού σε περιβάλλον επιχειρήσεων τροφίμων. Για τη σύνταξη της γνωμοδότησης, συνεργάστηκαν, εκτός από στελέχη του ΕΦΕΤ, επιστήμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο καθώς και έμπειρα στελέχη των επιχειρήσεων τροφίμων. Από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μετείχε το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής με την Αν. Καθηγήτρια  Βασιλική Μπενέτου, τον Αν. Καθηγητή κ. Δημήτριο Παρασκευή και την Καθηγήτρια Παγώνα Δ. Λάγιου. Την όλη ομάδα εργασίας συντόνιζε η Αν. Καθηγήτρια του Εργαστήριου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Ανδρονίκη Νάσκα.