Δημιουργία Σχολικών τμημάτων Β/θμιας Εκπ/σης,σε άτομα που βρίσκονται στο στάδιο της Κοινωνικής Επανένταξης της Μονάδας Απεξάρτησης του «18ΑΝΩ» και επιθυμούν να τελειώσουν το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΩΝ
Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.Ανδρέα Λοβέρδου και της Αναπλ. Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Φώφης Γεννηματά

Α.Η λειτουργία τμημάτων Β/θμιας Εκπ/σης (Γυμνασίων,λυκείων,ΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ), σε χώρους της Μονάδας Απεξάρτησης του 18 «ΑΝΩ»,στο πλαίσιο της κατ΄οίκον διδασκαλίας.

Β.Η οργάνωση και η λειτουργία των τμημάτων,καθώς και ο τρόπος πρόσληψης και απασχόλησης των εκπαιδευτικών,ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργού Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ,στη Διέυθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων(ΣΕΠΕΔ),στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας.

Γ.Η ΣΕΠΕΔ θα συνεργάζεται με τους υπευθύνους της Μονάδας Απεξάρτησης και Κοινωνικής Επανένταξης «18ΑΝΩ» καθώς και με τις αρμόδιες Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες του Υπ.Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ,για την αποτελεσματική και ποιοτική λειτουργία των σχολικών τμημάτων.